(advertentie)

doskampen

KAMPEN - P-day voor de poelänten! Pakken we de periodetitel, of gaat die prijs naar Sparta Enschede? Dat is de inzet voor komende zaterdag, als DOS naar Nijverdal reist en Sparta Enschede het in Almelo opneemt tegen Oranje Nassau. Gezien het verschil in doelsaldo (DOS +15, Sparta +6) heeft DOS de beste papieren, maar het moet allemaal nog wel gebeuren natuurlijk. Wil jij deze ontknoping niet missen? Ga dan mee naar Nijverdal! Dat kan heel eenvoudig, want de Supportersvereniging heeft een 'buscombi' georganiseerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Schermafbeelding 2018 11 13 om 14.00.38

KAMPEN - Tijdens het Ont-moet-café hoef je even niks! Hier ontmoet je mensen die een kop koffie met je willen drinken omdat ze:  jou belangrijk vinden, de tijd nemen voor jouw verhaal, jou een ruimte willen bieden waarin je jezelf mag zijn. Gewoon, omdat ze van mensen houden!

Het Ont-moet-café wordt iedere 4e vrijdag van de maand gehouden. Voel je welkom op vrijdag 23 november (10.00 tot 12.00) in de Bibliotheek Kampen.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

celle

KAMPEN - Op 21 en 22 november gaat de gemeente Kampen aan de slag met onderhoudswerkzaamheden in een deel van de wijk Cellesbroek. Het gaat om het deel tussen Jan Ligthartstraat, fietspad Cellebroeksweg, Wederiklaan en Kalmoessingel. Dit is een gezamenlijke actie van drie gemeentelijke teams die zich bezighouden met het onderhoud groen, reiniging en het onderhoud van de bestrating.

De bestrating wordt gereinigd en waar nodig opgeknapt. Ook wordt straatmeubilair schoongemaakt, zwerfvuil verwijderd en het groen onderhouden. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de hoekjes en hofjes waar de medewerkers van de gemeente  normaal gesproken moeilijk bij kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kampen logo

KAMPEN - In 2017 heeft de kunstcommissie Het Onderdijks in opdracht van de gemeente Kampen een aantal kunstenaars gevraagd een ontwerp te maken voor enkele kunstwerken voor De Erven en De Paden in het Onderdijks. De commissie heeft uiteindelijk gekozen voor het ontwerp van de kunstenaar Reinier Lagendijk uit Hoek van Holland.

Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders wil starten met de aanbesteding van nieuwe parkeerautomaten in de binnenstad van Kampen. Dit heeft te maken met de leeftijd en de staat van de huidige parkeerautomaten. Het doel is om parkeerautomaten gebruiksvriendelijker en betrouwbaarder te krijgen met als einddoel een gastvrijer Kampen. Ook wordt het beheer en onderhoud van de automaten onder de loep genomen zodat de stijgende lijn in kwaliteit doorgezet wordt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkk

KAMPEN - Als de gemeenteraad op 13 december akkoord gaat met het voorstel van het college, kunnen mensen die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart per 1 januari 2019 overal gratis parkeren in de gemeente Kampen. Het college heeft namelijk besloten om de raad voor te stellen de toegankelijkheid van parkeren met gehandicaptenparkeerkaart met deze regel te verbeteren. Het voorstel om overal gratis te kunnen parkeren voor mensen die in bezit zijn van gehandicaptenparkeerkaart is opgenomen in het Coalitieprogramma ‘Nieuwe Energie’ 2018-2022.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ener

KAMPEN - In het coalitieprogramma van de gemeente Kampen is de ambitie opgenomen om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is niet zonder reden: wereldwijd groeit het besef dat we in actie moeten komen door energie duurzaam op te wekken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 13 december a.s. tijdens de raadsvergadering om een eerste stap te zetten en een keuze te maken in de aanpak van het energievraagstuk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuur klein

KAMPEN – In twee jaar tijd las een grote groep mensen van verschillende achtergronden de Bijbel van kaft tot kaft. Aan het einde was één ding duidelijk: ze wilden meer. Dus is de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder dit seizoen gestart met de serie ‘De Bijbel: boeiend en bizar’. Maandag 19 november vindt vanaf 19.30 uur in Levensbron aan de Vloeddijk alweer de derde van de zeven geplande avonden plaats. Iedereen is welkom en meedoen is gratis!

'Na de aardbeving was er vuur, maar God bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries...' Een passage uit I Koningen 19 : 1-21: Elia op de berg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KNUFFEL

KAMPEN – Bianca Diender van Gastouderbureau Tante Vroesh weet niet wat haar is overkomen. Aan haar eerdere oproep voor knuffels voor het Sinterklaashuis in Kampen is zo  massaal gehoor gegeven dat ze nu 'omkomt' in de knuffels. 'De wasmachine draait bijna dag en nacht', verzucht ze. In de hal van haar kantoor stapelen de plastic zakken met knuffels zich op. 'Maar dat is nog lang niet alles', zegt ze. 'In de schuur heb ik zeker nog vijftig vuilniszakken vol met knuffels staan!'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Is de sport voor iedereen in Kampen toegankelijk? Hoe ziet de vereniging voor de toekomst eruit? Hoe kan de openbare ruimte sporten en bewegen stimuleren? Gemeente Kampen en Sportservice Kampen roepen verenigingen, sportscholen, welzijns- en zorginstellingen, bedrijven en scholen maar vooral de Kamper sporters zelf op om mee te werken aan het Kamper Sportakkoord op maandagavond 26 november vanaf 19.00 uur in de Stadskazerne aan de Oudestraat in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bieb10 1

KAMPEN - Welzijn Kampen biedt samen met Bibliotheek Kampen een speciale service: de Bibliotheek-aan-huis, lenen bij u thuis. Bibliotheek-aan-huis is bestemd voor iedereen die graag wil blijven lezen maar wegens leeftijd of (tijdelijke) ziekte of beperkingen niet meer naar de Bibliotheek kan gaan.  In november 2018 bestaat Bibliotheek-aan-huis in Kampen alweer 10 jaar, een mooi jubileum dat dankzij de inzet van vrijwilligers mogelijk is gemaakt en waarmee tal van mensen met veel plezier kunnen blijven lezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schouwen met de ipad

ZWIOLLE  - Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert in de periode van 19 november tot begin december of de ‘schouwsloten’ en duikers in het werkgebied van het waterschap goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk omdat achterstallig onderhoud niet mag leiden tot wateroverlast of beperkingen voor de aanvoer van water. Het gaat om 8.000 sloten met een totale lengte van 2.460 km in het gebied dat zich uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen. Zo’n 60 waterschappers gaan met de iPad het veld in om de sloten en duikers te beoordelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselstineke Duijm door Herman IJssel BWPHOTO

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Mensen in haar omgeving vinden het soms maar 'vreemd' of zelfs 'eng'. Stineke Duijm (45) is vrijwilliger bij de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen. Ze waakt bij mensen die op sterven liggen. Zodat familieleden en mantelzorgers even niet de zorg van een nachtelijke wake hebben en aan de eigen rust toekomen. Is het zwaar wat ze doet? 'Die acht uurtjes in de nacht vliegen voorbij. Dit werk geeft mij energie', vertelt Stineke.

'Waarom ik dit werk doe?', herhaalt ze de vraag. 'Tja. Ik werk in de thuiszorg, en als het verplegen je dan toch al in het bloed zit...' In 2012 meldde ze zich aan als vrijwilliger bij de Stichting Terminale Thuiszorg Kampen. Maar al tien jaar eerder ontdekte ze het bestaan van deze stichting die vrijwilligers uitstuurt om in de nacht te waken bij een stervende medemens. 'Ik kende Lia Kok, een van de coördinatrices. Het leek me toen al erg leuk om dat werk te doen, maar mijn gezinssituatie was er destijds niet echt naar.' In 2012 zag ze een advertentie van de STTK in de krant voorbij komen en nam meteen contact op.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

45355528 210558926510829 2678597482757226496 n

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 0211

ELBURG - Op zaterdagavond 15 december 2018 zingt de Elburger countertenor Maarten Engeltjes oude vertrouwde Christmas Carols in de Grote - of Sint Nicolaaskerk Kerk in Elburg. Hij wordt hier bijgestaan door het Kampen Boys Choir onder leiding van Albert Jan de Boer. Een (Festival of) Nine Lessons and Carols is een dienst die traditioneel rond kerst plaatsvindt. In een dergelijke viering wordt het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus verteld aan de hand van negen korte lezingen, de Lessons, afgewisseld met het zingen van Carols, hymnen en koormuziek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

header sinterklaasjournaal

ELBURG - Het duurt niet zo heel lang meer dat de stoomboot van Sint Nicolaas en z’n gevolg aankomt in Nederland. Spanning en sensatie voor de kinderen. Natuurlijk komt de stoomboot zaterdag 17 november weer aan in Elburg. Maar er is al gedoe…. De Banket-Piet kan namelijk niet op tijd in Elburg zijn. Hoe gaat dát aflopen? De kinderen kunnen het vanaf vandaag zien in het Elburger Sinterklaasjournaal. Nu de Banket-Piet de haven van Elburg niet op tijd haalt gaan de andere Pieten de strijd met elkaar aan om de “banket-Piet van het jaar” te worden. Hoe gaat Sinterklaas om met al dat gedoe? Lukt het wel om op tijd met de pakjesboot in Elburg aan te komen? Kunnen de kinderen hun schoen wel op tijd zetten? Kijk naar het Elburger Sinterklaasjournaal!

Schrijf reactie (0 Reacties)

46127921 2239968059608711 319866113116602368 n

KAMPEN - Vanaf nu mogen alle basisscholen en ondernemers de 4500 sinterklaasboeken gaan verspreiden onder de kinderen in gemeente Kampen. Burgemeester Bort Koelewijn heeft het eerste exemplaar overhandigd van 'De Bokkenrijder helpt Amerigo ' aan .Lione Slobben. Zij nam namens alle kinderen het boek in ontvangst.De schrijver Jacob Vis en Illustrator Kayleigh van Tellingen waren ook aanwezig. Ze zijn door de burgemeester geprezen voor hun mooie werk. An-Lie Vis en Ageeth Mache, die de spellen hebben gemaakt waren niet aanwezig, maar hebben zeker hun bijdrage geleverd aan het prachtige geheel. Daarnaast zijn er verschillende mensen in het zonnetje gezet die dit boek en deze presentatie mogelijk hebben gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

polder

IJSSELMUIDEN - De provincie Overijssel, de gemeente Kampen en het waterschap Drents Overijsselse Delta nodigen u uit voor een informatieavond op maandagavond 19 november a.s. Deze avond krijgt u informatie over de resultaten van het aanvullende (grond)wateronderzoek dat afgelopen maanden in opdracht van de provincie is uitgevoerd in de Koekoekspolder.

Wanneer: maandag 19 november
Tijdstip: 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:  De Hoeksteen, Goudplevier 103 in  IJsselmuiden

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuur

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - Zoals elk jaar nodigt de Gemeente Kam[en ook dit jaar uit voor een informatieavond over de jaarwisseling. Samen met de politie, veiligheidsregio IJsselland en Stichting Welzijn in Kampen is gezorgd voor een plan van aanpak met duidelijke regels voor onder andere het melkbusschieten, het gebruik van vuurtonnen en de locaties van vreugdevuren. Dit plan wil de gemeente graag met u bespreken.

Bij de informatieavond zijn burgemeester Koelewijn en vertegenwoordigers van politie en Stichting Welzijn in Kampen aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de bepalingen in de APV over het  afschieten van carbid te wijzigen. De wijziging houdt  in dat het in IJsselmuiden en Kampen niet meer is  toegestaan om carbid af te steken, behalve op locaties die burgemeester en wethouders aanwijzen. Voordat dit besluit wordt genomen kunnen belanghebbenden hun zienswijzen hierover kenbaar maken. Dit kan schriftelijk en tot 1 december 2018. U kunt uw reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)