(advertentie)

Lustrum concert Schola CC

KAMPEN - Schola Cantorum Campensis bestaat 20 jaar en dat gaat het koor vieren op zaterdagavond 29 september met een concert in de Buitenkerk. De gezangen zijn gewijd aan het thema: Engelen. In de liturgie van de kerk worden engelen vaak genoemd en bezongen. Soms krijgen zij een naam, zoals Michaël, Gabriël en Rafaël. In de Bijbel brengen zij soms een bericht uit de hemel over, zoals Gabriël die Maria vertelt dat zij een zoon zal krijgen. Behalve dat engelen uit de hemel komen, heeft het gregoriaans op zichzelf al iets hemels, met zijn meditatieve melodieën waardoor velen geraakt worden. Aan het concert zal ook de harpiste Sara van den Brink meewerken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

alzheimertrefpunt

KAMPEN - Wanneer dementie is vastgesteld, komt er veel op je af. Stichting Alzheimer Trefpunt Kampen/Zwartewaterland houdt maandag 1 oktober een avond over praktische oplossingen voor het dagelijks leven en mogelijkheden voor ondersteuning op allerlei gebied, voor patiënt, partner en familie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

prokino

IJSSELMUIDEN - Woensdag 19 september om 13.00 uur opent wethouder Jan Peter van der Sluis de Combigroep in IJsselmuiden. De Combigroep is een initiatief van Prokino en Philadelphia. In deze groep trekken kinderen met en zonder zorgvraag met elkaar op.

“Als ouders merken dat hun kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, willen ze graag dat het zo gewoon mogelijk meedoet,” vertelt Jacolien Lokhorst, regiomanager bij Prokino. “Daarom zijn wij samen met Philadelphia de Combigroep gestart. Hier kunnen kinderen met bijvoorbeeld een taal- of ontwikkelingsachterstand vier tot zes dagdelen meedoen met de kinderen op het kinderdagverblijf.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

cultuurfonds

KAMPEN - Op zaterdag 6 oktober wordt van 10 tot 11 uur in Café Paatje in de Stadskazerne Kampen informatie gegeven over het Cultuurfonds Kampen. Bij ambassadeur Dick Westerink kan men dan terecht met vragen over het Cultuurfonds Kampen. Het Cultuurfonds Kampen is het fonds van en voor kunst en cultuur in de gemeente Kampen. In aanmerking voor een financiële bijdrage komen vernieuwende projecten die de cultuurdeelname in de gemeente Kampen vergroten, zich onderscheiden als het gaat om amateurkunst, streven naar samenwerking tussen instellingen, amateurkunst en professionals, en stad Kampen, IJsselmuiden en alle kernen als een aantrekkelijke bruisende en levende gemeente op de kaart zet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prinsjesdag

De waterschappen zijn blij met de aandacht voor klimaat in de Miljoenennota. Het kabinet presen-teert op deze Prinsjesdag goede intenties voor een klimaatbeleid, maar deze moeten wel snel wor-den waargemaakt. De waterschappen roepen op om nu echt door te pakken en voldoende midde-len beschikbaar te stellen voor klimaatadaptatie en de energietransitie. De afgelopen zomer met droogte en wateroverlast laat zien dat weersextremen al aan de orde van de dag zijn en tot grote schade leiden. Samen met het Rijk hebben de decentrale overheden daarom afspraken gemaakt over klimaatadaptatie in het Interbestuurlijk Programma.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala entree

ZWOLLE – Steeds meer ziekenhuizen in Nederland delen de resultaten van vragenlijsten over hun kankerzorg met de kankerpatiëntenorganisaties. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de kwaliteit van de zorg en de ervaringen van patiënten. Zes Nederlandse ziekenhuizen krijgen deze week de Transparantie Challenge Award van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) uitgereikt ter aanmoediging van hun openheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalscheiden

KAMPEN - Bij een deel van de inwoners in de gemeente is een vragenlijst over de tevredenheid naar de afvalinzameling op de mat gevallen. Door een steekproef is bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen en over de inzameling van de verschillende afvalstromen. Heeft u een vragenlijst ontvangen, dan zou de gemeente graag zien dat u even de tijd neemt  om deze in te vullen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

11700581 926229787433835 3386128488499358710 o

KAMPEN - Tijdens het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd in en tegelijkertijd wordt er aandacht gevraagd voor het donker tijdens Nacht van de Nacht. In tal van gemeenten gaat het licht uit en in het hele land zijn er honderden activiteiten die aandacht vragen voor het donker. GroenLinks Kampen geeft hier inmiddels traditiegetrouw, op een creatieve manier, aandacht aan. Dit jaar met de fotowedstrijd ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Laat met een foto zien wat voor jou de schoonheid van donker betekent. Marijke Drost: “We willen mensen bewust maken van het donker, de functie en de urgentie ervan, maar ook de mogelijkheden die het donker biedt. GroenLinks verbindt de Nacht van de Nacht al jaren met cultuur. Dit jaar is het fotografie. Zo inspireren we mensen om stil te staan bij het belang van het duisternis en om te zien hoe mooi donker kan zijn.” 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luchtfoto 2

KAMPEREILAND - Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het definitieve plan vastgesteld voor de versterking van de waterkering langs de Willem Meyer- en Stikkenpolder op het Kampereiland. Ook stelde het bestuur de reactienota vast met zienswijzen van 4 partijen. Het plan voor de versterking van de kering langs de Mandjeswaard wordt later dit jaar behandeld. Het plan omvat de dijkversterking langs de Willem Meijer- en Stikkenpolder met grond uit het eigen gebied. Gekozen is voor een oplossing waarbij naast de bestaande dijk grond gewonnen wordt uit een nieuwe of verbrede watergang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RIJVAARDIGHEID

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels van ‘senioren’ op te frissen, organiseert de gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’. Deze wordt op vrijdag 2 november georganiseerd. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Daarnaast neemt op hogere leeftijd de kans toe op afname van gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen. Dit betekent niet dat u als ‘senior’ niet meer op een goede manier kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vrijw

Als blijk van waardering voor de enorme vrijwillige inzet in Overijssel, reikt de provincie Overijssel op vrijdag 30 november 2018 in het provinciehuis in Zwolle de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit. Tot 1 november 2018 mogen alle inwoners van Overijssel hun eigen favoriete vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie nomineren via de website www.ovp2018.nl. Meer dan de helft van de inwoners in Overijssel verricht vrijwilligerswerk. Gezamenlijk zetten vrijwilligers zich in voor ongeveer anderhalf miljoen uur per week. Vrijwilligerswerk is daarmee onbetaalbaar en vaak ook onvervangbaar. De provincie Overijssel waardeert deze inzet bijzonder en heeft opnieuw het initiatief genomen de Overijsselse Vrijwilligersprijs uit te reiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politie getuigen

IJSSELMUIDEN - De politie roept getuigen op zich te melden die mogelijk iets gezien hebben van een poging tot beroving in IJsselmuiden. Maandag 17 september zat het slachtoffer rond 22:15 uur bij een schoolplein aan het Lijnpad toen uit het niets een man op hem af rende. Deze man probeerde de tas van het slachtoffer af te pakken en dreigde hierbij met een wapen. Er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer gewond raakte. De dader ging er zonder buit vandoor via het fietspad in de richting van de Trekvaart. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dijk5

REGIO - Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, starten we maandag 24 september met de zogeheten dijkschouw. Dit is historisch vakjargon voor het inspecteren van dijken. Ook wordt bij deze jaarlijkse inspectie bekeken of (delen van) dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Door de droge zomer verwachten we dat op enkele plaatsen de grasmat nog niet voldoende is hersteld. In ons werkgebied ligt in totaal 1000 kilometer dijken en kades.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipsel Anneke van der Velde

 door www.attestcommunicatie.nl

KAMPEN – In twee jaar tijd las een grote groep mensen van verschillende achtergronden de Bijbel van kaft tot kaft. Aan het einde was één ding duidelijk: ze wilden meer. Dus start de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder dit seizoen met de serie ‘De Bijbel: boeiend en bizar’. Maandag 24 september vindt vanaf 19.30 uur in Levensbron aan de Vloeddijk de eerste avond plaats. Iedereen is welkom en meedoen is gratis! 'Gedurende zeven avonden lezen we vier prachtige en boeiende Bijbelgedeelten; maar ook drie vreemde en bizarre Bijbelgedeelten', vertelt voorganger Anneke van der Velde, die de avonden leidt. 'We zoomen erop in, we lezen de achtergronden en delen met elkaar wat de teksten met ons doen. Daarbij staat onze actuele, dagelijkse ervaring centraal.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op woensdag 19 september draagt de huidige jeugdburgemeester, Fiene d’ Alfonso, het stokje over aan de nieuwe jeugdburgemeester, Rosalijn van Zijtveld. Rosalijn legt de eed voor jeugdburgemeester af en neemt de speciaal gemaakte ambtsketen in ontvangst. Haar ambtstermijn duurt één schooljaar. De ceremonie start om 12.00 uur en wordt gehouden in de Raadszaal.

Kampen ziet de rol van de jeugdburgemeester vooral als een schakel tussen jongeren en de politiek. "Het bespreekbaar maken van de politiek en de rol van de gemeente in de samenleving onder jongeren is belangrijk", aldus burgemeester Koelewijn. Hier zal Rosalijn van Zijtveld zich ook het komende schooljaar voor inzetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Marieke

ZWOLLE - Meer geld voor onderzoek, dat is wat het team gedreven medewerkers van de Spoedeisende hulp (SEH) wil bereiken tijdens de landelijke SGOrun (Spoedeisende Geneeskunde Onderzoekfonds). Vijftien ziekenhuizen doen zaterdag 22 september mee aan de 75 kilometer lange sponsor-estafetteloop, waaronder Team Isala. Om 8.30 uur start de spetterende warming-up om de spieren op de warmen en de sfeer erin te krijgen. Tussen 8.45 - 9.00 uur geeft Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur van Isala, het startsein. Marieke Joosten, SEH-arts in opleiding: ‘Kom ons vooral aanmoedigen!’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bijbel 1

IJSSELMUIDEN - Interkerkelijke vrouwenbijbelstudiegroep Adventus begint het nieuwe seizoen met een open morgen op woensdag 19 september in de Oosterholthoeve te IJsselmuiden.

Janneke Burger zal spreken over het thema “Houvast".  Inloop: vanaf 9.00 uur Opening: 9.15 uur. De ochtend zal tot 11.15 uur duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

41768843 2177266522514381 2662163121111564288 n

KAMPEN - In opdracht van de gemeente Kampen is Beens Dredging begonnen met baggerwerkzaamheden in diverse (jacht)havens in de gemeente Kampen. De werkzaamheden zijn in december afgerond. Baggeren is nodig omdat kanalen, rivieren, vaarten en sloten steeds ondieper worden door het bezinken van zand en slib. Schepen kunnen hier hinder van ondervinden of vastlopen. Voor recreatie- en beroepsvaart is baggeren dan ook van groot belang. Het baggeren gebeurt eens in de 15 jaar. De havenmondingen zijn in 2016 al gebaggerd, dit hoeft nu niet weer te gebeuren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WELZIJN KAMPEN

KAMPEN - Mantelzorgers kunnen de mantelzorgwaardering voor 2018 t.w.v. €100,- weer aanvragen bij Welzijn Kampen en de Gemeente Kampen. Dit kan door hier het digitale formulier in te vullen.
U kunt het formulier ook downloaden: Aanvraagformulier mantelzorgwaardering 2018 en ingevuld inleveren bij (of opsturen naar) de balie van Welzijn Kampen aan Burgwal 45A, 8261 EP in Kampen.

U kunt tevens een papieren versie van het formulier ophalen bij de balie en bij het WMO-loket van de gemeente.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo GCK Kleur 125 jaar V1 e1515862162578

KAMPEN - De Christelijke Gereformeerde Kerk bestaat dit jaar 125 jaar. Dat wordt gedurende het hele jaar met allerlei activiteiten gevierd bij de Eben Haëzerkerk aan de Buiten Nieuwstraat. Voor zondag 23 september staat er een feestelijke jubileumdienst op het programma. Behalve dat er veel gasten zullen zijn, zal ook het kerkkoor “Zingend Getuigen” hun bijdrage aan deze dienst verlenen.

Deze jubileumdienst begint om 9.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Schrijf reactie (0 Reacties)