(advertentie)

vliegtuig free images

KAMPEN - De gemeente Kampen wil dat haar inwoners zorgvuldig en tijdig geïnformeerd worden over de gevolgen van de vliegroutes naar vliegveld Lelystad. De gemeente Kampen trekt hierin samen op met de provincie Overijssel en 14 regiogemeenten. De inzet van de samenwerkende overheden is daarnaast ook een snelle herindeling van het luchtruim en hogere vliegroutes  boven Overijssel om geluidsoverlast te voorkomen of te beperken .

Het vertrouwen herwinnen bij inwoners van Kampen is belangrijker dan het vasthouden aan een openingsdatum voor het vliegveld vindt het gemeentebestuur van Kampen. Wethouder Meijering: ”Het vertrouwen is geschonden door de fouten die gemaakt zijn in de MER. Wij vinden dit ernstig en zorgwekkend. De fouten dragen niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces. Er moet duidelijkheid komen voor onze inwoners. Wij vragen aandacht voor een zorgvuldig en transparant besluitvormingsproces waarbij onze inwoners en de gemeenten betrokken worden.”

Zienswijze

Kampen heeft samen met 14 regio gemeenten en de provincie Overijssel in oktober vorig jaar een gezamenlijke zienswijze ingediend over de ontwikkelingen met betrekking tot Lelystad Airport. In de zienswijze is ondermeer aangegeven dat de indieners onaangenaam verrast zijn dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. Hierdoor is de geluidshinder mogelijk ernstiger dan eerder bekend werd gemaakt. De provincie en gemeenten hebben de staatssecretaris opgeroepen om de fouten te herstellen, en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over de verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Aangepast Milieueffectrapport

Eind 2017 kondigde de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan het Milieueffectrapport voor de vliegroutes van en naar Lelystad tegen het licht te houden en te repareren. De uitkomsten daarvan worden eind februari verwacht. De minister heeft ook aangegeven dat ze een zorgvuldig en transparant proces wil. De betrokken gemeenten willen de tijd krijgen om de aangepaste MER zorgvuldig te bestuderen voordat zij met een reactie komen. Gezamenlijk wordt beoordeeld of er een zienswijze wordt ingediend.

Vervolg procedure

Het gemeentebestuur van Kampen heeft begrepen dat de minister bij de voorbereiding van haar beslissing een delegatie van bewoners uit vijf provincies betrekt en dat het eindoordeel van deze delegatie nog in februari naar de Tweede Kamer gaat.

Uiteindelijk beoordeelt de onafhankelijke commissie-mer uiterlijk in maart of aan alle voorwaarden is voldaan. Op basis van dat advies, zo zeggen regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, wordt besloten of opening van het vakantievliegveld per 1 april 2019 haalbaar is. Ook deze fase van het proces volgen wij in regionaal verband kritisch.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment