(advertentie)

KAMPEN - In opdracht van Rijkswaterstaat voert Waterschap Vallei en Veluwe in 2014 en 2015 ongeveer 35 maatregelen langs de IJssel uit om het leefgebied van vissen en andere dieren en planten te verbeteren. De maatregelen bestaan uit de aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden en het verwijderen van steen van oevers. De eerste drie maatregelen worden uitgevoerd in het benedenstroomse deel van de IJssel: de aanleg van nevengeulen in Aersoltweerde, Bentinckswelle en De Zande.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf eind juli tot medio oktober. Kijk voor meer informatie over de Kaderrichtlijn Water met betrekking tot de IJssel op www.krwijssel.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de uit te voeren werkzaamheden per locatie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment