(advertentie)

IMG 0394AWILSUM - Werkgroep IJsseldelta Wilsum (WIJD) heeft sinds 2006 plannen gepresenteerd en gerealiseerd in het kader van het Nationaal Landschap IJsseldelta, waaronder de passantenhaven en de reconstructie van de dorpskern. Tijd voor de Projectvoorstellen 2.0.

Klokkenstoel

Juweeltje in de projectplannen is een replica van een klokkenstoel (met veerbel) op de loswal zoals die ooit aan de oever van de IJssel heeft gestaan. De plannen hiervoor zijn vergevorderd. Een aantal vrijwilligers staat in de startblokken om de klokkenstoel (deels) in eigen beheer te maken. Met de vergunningverleners is al overleg geweest.

Uitkijkplatform

WIJDwilsumOmdat er in de Scherenwelle veel natuur is te bewonderen, heeft de werkgroep plannen voor een uitkijkplatform. Ongeveer op de locatie van het huidige gemaaltje ter hoogte van Uiterwijk.

De plannen worden op de gebiedsconferentie Nationaal Landschap IJsseldelta op 24 oktober formeel bekend gemaakt. Op 30 oktober volgt een uitgebreide presentatie aan de bewoners van Wilsum tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelang.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment