(advertentie)

Kampen2

KAMPEN - De commissie Zondagverkenning nodigt inwoners van harte uit om mee te praten over een eventuele zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente Kampen.

Op dinsdag 5 en woensdag 20 maart organiseert de commissie daarvoor een open dialoog. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp. Ook worden zogenaamde ‘speeddialogen’ georganiseerd op zaterdag 9 en 23 maart. Inwoners kunnen dan in gesprek met een lid van de commissie hun mening geven over het onderwerp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

natuurver

REGIO - Door de uitbreiding van Lelystad Airport komen er nieuwe vliegroutes boven Overijssel. De natuurorganisaties Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten en de Natuurvereniging IJsseldelta zijn bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben. Daarom hebben de organisaties gezamenlijk een zienswijze ingediend op het gewijzigde luchthavenbesluit Lelystad Airport en de geactualiseerde milieueffectrapportage.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gezond

KAMPEN - Gezond zijn en leven, dat willen we allemaal. ‘Jong geleerd is daarbij oud gedaan. Dus: hoe eerder kinderen gezond gedrag aanleren, hoe beter’, stelt Bianca Diender van Gastouderbureau Tante Vroesh. Daarom volgen op dit moment enkele gastouders en een medewerker van het gastouderbureau de training ‘Een gezonde start’. ‘Kinderopvang is een belangrijke plek om jonge kinderen een gezonde start te geven, waarbij ze genoeg bewegen, gezond eten en voldoende slapen’, weet Bianca. ‘Kinderen zijn gezonder en voelen zich beter wanneer zij opgroeien in een pedagogisch klimaat dat warmte, geborgenheid en voldoende uitdaging biedt. Onze medewerkers geven hierbij zelf het gezonde voorbeeld.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

heinde

KAMPEN - Binnen Quintus zijn mensen vanuit veel verschillende culturele achtergronden actief. Met de groepsexpositie ‘Heinde en ver’ will Quintus een aantal van hen in de schijnwerpers zetten. De culturele achtergrond van de cursisten Kunst & Ambacht geeft hun kunstwerken veelal een geheel eigen karakter en identiteit. Reden om deze boeiende kunstwerken in ‘Heinde en ver’ tentoon te stellen in de foyer en de wandelgangen van het gebouw aan de Vloeddijk 38.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gastles

ZWOLLE - Waterschappen en de waterschapsverkiezingen zijn vaak onbekend terrein voor middelbare scholieren of mbo’ers. Daarom ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met ProDemos (‘Huis voor democratie en rechtsstaat’) waterschapslessen voor jongeren. Inclusief een interactief spel. Het spel kan onder meer worden gespeeld in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap ziet het interactieve online spel als een goede toevoeging om de waterschapsverkiezingen van woensdag 20 maart a.s. onder de aandacht te brengen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN  - Voor het algemeen publiek organiseert Stichting Stadsherstel Kampen, gezien de grote belangstelling, ook in 2019 weer drie open avonden in de Sint Annakapel waar iedereen, na aanmelding, van harte welkom is.  De eerste avond is op 6 maart 2019. Tijdens deze avond zal het gaan over de Sint Annakapel in Kampen:

- Over de geschiedenis van de kapel.
- Over het waarom van de aankoop.
- En ook zal de uitgevoerde restauratie nader worden toegelicht. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

86340fd7e5e3be932bed9092eed25d3fa708ac97

KAMPEN - Minne Veldman geeft zaterdag 16 maart om 20.00 uur een orgelconcert op het grote Pels/Nijsse-orgel in de Nieuwe Kerk te Kampen gelegen aan de Broederweg 34. Tijdens dit concert zal hij o.a bewerkingen spelen van Klaas Jan Mulder en Harry Hamer, beide organisten zijn organisten in de Nieuwe Kerk.

Het concert staat in teken van het 60-jarig jubileum van het orgel, en 25 jaar jubileum van de organist. De kerk is open vanaf 19.30, en het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, collecte voor de onkosten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

beverspoor Engelse werk IR828

ZWOLLE - Op zondag 10 maart 2019 organiseert IVN-Zwolle vanaf 14.00 tot 16.00 uur een bijzondere excursiewandeling. Die start bij de uitspanning Het Engelse Werk. We lopen langs/door de uiterwaard (afhankelijk van de waterstand), en door het Engelse Werk. Centraal thema is 'Speuren naar sporen'. Sporen van de bever zoals op de foto, maar ook van andere knaagdieren, watervogels, de elementen en zelfs insecten. We zullen aangestoken worden door de eerste lentekriebels in de natuur en genieten van al het moois in en rond het water.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Eind februari verstuurt de gemeente Kampen de gemeentelijke belastingaanslagen. De gemeente brengt dan de kosten in rekening voor het door u aangeboden afval in 2018. Ook ontvangt u de gecombineerde belastingaanslag voor 2019. Hiermee betaalt u de onroerendezaakbelasting voor bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand, het vastrecht van de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en voor hondenbezitters de hondenbelasting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde? U kunt dan het beste contact opnemen met de gemeente.

Denkt u dat de gemeente een fout heeft gemaakt, dan kunt u dit eenvoudig laten weten. Dit kan door een telefoontje, een e-mail of een schriftelijke reactie naar het team Belasting en Inning. U hoeft alleen aan te geven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde.Na uw melding komt er meestal een taxateur bij u langs om een nieuwe taxatie uit te voeren. Heeft de gemeente een fout gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dan past men de WOZ-waarde voor u aan. Bent u het alsnog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag alsnog formeel bezwaar maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - In een uurtje de slimste adviezen krijgen voor gratis promotie van jouw evenement, activiteit of initiatief in Kampen? Dat kan. Kom zaterdagmiddag 16 maart naar de mini workshop PR & Promotie die Kampen Marketing organiseert in samenwerking met het Korenfestival. De deelnemers gaan met drie thema’s aan de slag:

  • Tips & trucs
  • Het Perfecte Persbericht
  • No Budget Marketing voor citymarketeers, evenementenorganisatoren en andere bijzondere Kampenaren

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 03 02 Moldavië2

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bovenkerk

KAMPEN - Op zaterdag 9 maart 2019 om 20.00 uur geven het Groot Mannenkoor Noord-Nederland en het Groot Mannenkoor Midden-Nederland een gezamenlijk concert in de Bovenkerk in Kampen. Het gaat om twee projectkoren van Martin Mans die na enkele repetities een gestroomlijnd programma ten gehore brengen. Tijdens dit concert bundelen beide koren hun krachten en brengen met 200 stemmen vele aansprekende liederen ten gehore. De bekende mannenkoordirigent Martin Mans heeft ze klaargestoomd voor dit optreden. De begeleiding is in handen van Mark Brandwijk, een jonge, getalenteerde organist. Naast zijn begeleiding, brengt hij een improvisatie ten gehore. Het concert begint met het indrukwekkende ‘Majesty’ van Hayford. Daarna volgt een aantal geestelijke liederen en spirituals zoals: De Storm, Rust en Guide me. Bij de spiritual ‘Where no one stands alone’ zingt Rindert Kempenaar op unieke wijze de solopartij. Tenslotte zingen de mannen enkele feestelijke, populaire liederen. Er wordt een live opname van het concert gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ik pas

KAMPEN - Het tegengaan van alcoholmisbruik is speerpunt van de gemeente Kampen, als onderdeel van een zo gezond mogelijk Kampen! Kies er voor om bewust met alcohol om te gaan en ervaar de positieve kanten van even geen alcohol drinken. We vragen je niet om nooit meer alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik even op pauze te zetten. We dagen je uit mee te doen aan de IkPas-campagne! IkPas 40 dagen start op woensdag 6 maart. Doe mee namens de gemeente Kampen en meld je aan via https://ikpas.nl/bedrijf/kampen/

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Iedereen in Kampen heeft er een mening over: de zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente. Maar om een goed onderbouwd advies te kunnen geven heeft de commissie zondagverkenning meer informatie nodig. Om de argumenten –voor of tegen -, meningen en emoties van inwoners te verzamelen, staat er een enquête op de website van de gemeente. De korte enquête is een van de vier manieren die de commissie inzet om te peilen hoe er breed in de samenleving over een eventuele zondagopenstelling wordt gedacht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

commissie

KAMPEN - De gemeenteraad heeft op 1 november 2018 besloten een zorgvuldig en open gesprek te (laten) organiseren over de vraag of supermarkten in Kampen al dan niet op zondag geopend mogen zijn. Een werkgroep uit de raad heeft die opdracht van de raad wat concreter gemaakt en heeft vijf personen benaderd met de vraag of zij deel willen uitmaken van een commissie die deze zondagopening van supermarkten verkent. Alle vijf gevraagde personen hebben JA gezegd op die vraag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De uitgifte van kavels op bedrijventerreinen in de gemeente Kampen neemt de laatste jaren flink toe. 2018 was een topjaar met goede resultaten voor de bedrijventerreinen Rijksweg 50, Zuiderzeehaven en Koekoekspolder. Ook 2019 lijkt een succesvol jaar te worden. Wethouder voor economie, Geert Meijering: “In Kampen is er meer vraag dan aanbod aan bedrijventerreinen. We zien aan de verkoopcijfers van vorig jaar dat de economie in de lift zit en dat ondernemers weer het vertrouwen hebben om te investeren. We moeten daarom nu al nadenken over hoe Kampen in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gertrude Achterberg STTK Foto door Herman IJssel BWPHOTO

Tekst: Alex de Jong @ Attest Communicatie. Foto: Herman IJssel @ BWPHOTO

'Dit werk vervult mij met grote dankbaarheid'

KAMPEN - Ze is, sinds haar moeder 4,5 jaar in coma lag, gefascineerd door de dood. Vooral de vraag 'hoe ga je dood?' houdt haar bezig. Het was deze vraag die Gertrude Achterberg (45) negen jaar geleden bij de Stichting Terminale Thuiszorg bracht. Haar vrijwilligerswerk voor deze organisatie gaf haar vooralsnog niet hét antwoord. Wel immens veel voldoening.

'Ik ben een mensen-mens en geef graag liefde; ik raak mensen graag aan.' Ze wil 'er zijn' voor anderen, voor terminale patiënten die soms niemand anders aan hun sterfbed hebben zitten. 'Jouw aanwezigheid maakt verschil. Je kunt een ander, een wildvreemde, een medemens, tot steun zijn. Dat maakt het bijzonder', vertelt ze enthousiast. 'Wat het mij brengt? Heel veel. Het vervult mij met grote dankbaarheid.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

touw

KAMPEN - Kampen Marketing neemt vanaf nu niet alleen nieuwe inwoners, maar ook mensen die net een baan in Kampen hebben gekregen op sleeptouw. Zo leren ze de gemeente waar ze werken beter kennen. De sleeptouw actie is in 2018 gestart voor iedereen die in Kampen komt wonen. Dat bleek een doorslaand succes, mede door de VIP-tour waarbij burgemeester Koelewijn twee nieuwe inwoners op sleeptouw nam. Daarom wordt het project nu uitgebreid naar nieuwe werknemers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm Bouwien Rutten website 72dcf26523

De Statenfractie van het CDA heeft opnieuw vragen gesteld over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Vorige week werd bekend dat, terwijl de inspraakprocedure loopt en er zienswijzen kunnen worden ingediend, het ministerie van Infrastructuur samen met de luchtverkeersleiding de aanvliegroutes heeft aangepast. Deze aanpassing heeft in Overijssel vooral gevolgen voor gemeente Kampen, de routes zijn namelijk verlegd naar het Noord-oosten. Woordvoerder Bouwien Rutten is er heel duidelijk over: “De chaos wordt steeds groter. De spelregels worden veranderd, terwijl het spel gespeeld wordt. De minister heeft beloofd dat er gewerkt wordt aan herstel van vertrouwen. Het veranderen van de vliegroutes terwijl de inspraak procedure loopt, draagt daar absoluut niet aan bij. Veranderingen in routes betekent ook dat er veranderingen plaatsvinden in het Luchthavenbesluit en de Milieu Effectrapportage. Dat betekent dat de zienswijzes die nu ingediend zijn gebaseerd zijn op verouderde informatie. Dit kan niet! Onze inwoners hebben recht op een open, eerlijk en transparant proces. Ik wil weten wat Gedeputeerde Staten hiervan vindt en welke actie zij gaat ondernemen”.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)