(advertentie)

Workshops

ZWOLLE -  In een filosofisch gesprek hoeven de kinderen niet te raden wat de volwassene graag wil horen, maar mogen ze vrijuit spreken en denken. Precies daarom vinden de meeste kinderen het heerlijk om samen te filosoferen. De vraag is dus niet: waarom zou ik gaan filosoferen met kinderen maar hoe kan ik gaan filosoferen met kinderen? Dat kun je dus leren bij Filosovaardig. Filosovaardig biedt workshops rondom filosoferen met kinderen aan en beheert daarnaast het inspiratieplatform filosoferen met kinderen en de Webshop Kinderfilosofie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

spanningen illustraties quote mobile template copy

KAMPEN - Door de coronacrisis zijn we noodgedwongen veel thuis. Daardoor kan er extra spanning achter de voordeur ontstaan. Heeft u te maken met huiselijk geweld? Blijf er niet mee rond lopen en praat er met iemand over. Zoek hulp bij iemand in uw omgeving of bij instanties die u in deze situatie verder kunnen helpen. Geweld in relaties brengt altijd schade. Het geweld laat zien dat u in deze tijd stress en onmacht ervaart. Dat is niets om u voor te schamen. Dat verdient zorg en hulp van anderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

overhch

IJSSELMUIDEN -  De organisatie van de Triathlon IJsselmuiden (Goedzorg fysiotherapie en Sportcentrum Sonnenberch) heeft Stichting Nikai 4 Life verrast met een cheque van maar liefst €1.750. Door de Corona maatregelen werd de Triathlon die april jl gehouden zou worden, afgelast. De organisatie heeft vervolgens alle sponsoren en deelnemers aangeboden het betaalde bedrag te retourneren en hierbij gevraagd of mensen nog een deel van het bedrag wilden doneren ten behoeve van de reeds gemaakte kosten en voor de goede doelen. Hier is vervolgens massaal op gereageerd, zodat de organisatie in staat was om Nikai 4 Life op 24 juni een geweldige cheque te overhandigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Sinds begin deze week is er een mysterie gaande in de gemeente Oldebroek. Op verschillende plaatsen heeft men een grote kanarie gezien met een stuk papier in zijn vleugels. Hij is gezien in Wezep, ‘t Loo, Oldebroek en Oosterwolde. Bij Loco radio zijn verschillende meldingen binnengekomen. Een filmploeg is op pad gestuurd om het mysterie te ontdekken. Als u een idee heeft wat dit te betekenen heeft of heeft u de kanarie gezien bel dan met de studio 038-376 96 97 of meldt het op onze app: 06-25 03 19 81

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterbron

Er komen weer warme dagen aan en dat zorgt vaak voor extra gebruik van water. Vitens roept iedereen op om zuinig te zijn met ons drinkwater. Kan drinkwater opraken? Vitens maakt drinkwater van grondwater en vult daar iedere dag grote waterreservoirs mee. Deze dagvoorraad is voldoende voor normaal dagelijks gebruik. Maar deze dagvoorraad is niet berekend op extreme pieken die voorkomen als iedereen tegelijk en langdurig hele grote hoeveelheden water gebruikt. Dan raken de reservoirs leeg en kan het zijn dat er minder water uit de kraan komt. De dagelijkse voorraad water kan in de zomer dus opraken. Waarom Vitens dan niet voor grotere reservoirs zorgt? Dat antwoord en het antwoord op andere veelgestelde vragen vind je op www.vitens.nl/waterbesparen/faq

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijs

Het is warm vandaag. En dat blijft de komende dagen zo. Voor veel mensen betekent dat genieten op het strand of terras. Voor anderen is het niet zo fijn en voor groepen kwetsbare mensen brengt het zelfs risico’s met zich mee. Daarom activeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  vanaf 24 juni 2020 het hitteplan. Ook de zonkracht is hoog. Daardoor kan de huid snel verbranden. Extra opletten kan gezondheidsproblemen door het warme weer beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rondgang

KAMPEN -De laatste fase van de revitalisering van bedrijventerrein Spoorlanden is van start gegaan. Met de revitalisering wil de gemeente Spoorlanden aantrekkelijk houden voor zowel gevestigde ondernemers als nieuwe ondernemers. De ruimtelijke kwaliteit van Spoorlanden wordt in deze laatste fase verder versterkt door meer eenheid en structuur aan te brengen op het bedrijventerrein. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met ondernemers, pandeigenaren en de beheervereniging Spoorlanden-Zendijk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalgft

KAMPEN - Met warm weer kan het gft in uw container gaan stinken. Ook trekt het vliegen aan. De vliegen kunnen eitjes in de container leggen waardoor er maden in komen. Hieronder vindt u tips om overlast te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

quintus centrum voor kunsteducatie

KAMPEN - Kinderen tussen de 6 en 12 jaar kunnen in de vrolijke Summerschool workshop vrijblijvend allerlei instrumenten(groepen) uitproberen, zoals toetsinstrumenten, blaasinstrumenten, snaarinstrumenten en slaginstrumenten.Deze Muzikale Speeltuin, die gehouden wordt op 10 augustus,  heeft 2 sessies: van 11.45 tot 12.45 en van 13.15 tot 14.15 uur. Per sessie kunnen er maximaal 8 kinderen meedoen, dus meld je snel aan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

burgernet

KAMPEN - Burgernet is een samenwerkingsverband tussen inwoners, gemeente en politie om de veiligheid in de buurt te vergroten. De gemeente roept alle inwoners binnen de gemeente Elburg op zich aan te melden bij Burgernet.

Burgernet werkt heel eenvoudig

Bij een overval, inbraak of vermist persoon kan de politiemeldkamer een Burgernetactie starten. Burgernetdeelnemers in de buurt krijgen een bericht met het verzoek uit te kijken naar de gezochte persoon die duidelijk wordt omschreven.
Hoe meer mensen deelnemen aan Burgernet, hoe groter de kans dat een vermist of verdacht persoon wordt opgespoord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - In de jaarstukken legt de gemeente Kampen verantwoording af wat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan en wat dat heeft gekost. In deze ‘jaarrekening in één oogopslag’ ziet u hoeveel geld de gemeente ontvangt en waar het aan uitgegeven is. Ook is per programma samengevat wat de gemeente in 2019 heft gedaan.

Op 3 juni heeft de gemeenteraad de jaarstukken voor de gemeente Kampen vastgesteld. De jaarrekening kunt u ook vinden op de website van de gemeente Kampen onder het kopje Jaarrekening en jaarverslag https://www.kampen.nl/financien

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ALINE

KAMPEN - Met ingang van woensdag 1 juli is Aline Hofstee de nieuwe evenementencoördinator van Kampen. Zij volgt hiermee Atie Edink op die ruim tweeëneenhalf jaar deze functie heeft vervuld.

Aline is geen onbekende in Kampen. Zo organiseerde ze vorig jaar nog het Erfgoedcongres in de Stadsgehoorzaal en heeft ze voor het museum Huys der Kunsten zowel de zoektocht naar ‘Henrick Aeltsz’ als de lancering van het bier ‘Kamper Trots’ georganiseerd. Ze is al ruim 21 jaar ondernemer en organiseert met haar team diverse evenementen, variërend van publieksevenementen tot beurzen en van festivals tot congressen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kam

KAMPEN - Landstede en gemeente Kampen sluiten een overeenkomst tot samenwerking. De overeenkomst wordt op donderdag 25 juni 2020 toegelicht en ondertekend door Theo Rietkerk (bestuursvoorzitter Landstede) en burgemeester Bort Koelewijn. Landstede en gemeente Kampen hebben afgesproken dat studenten Handhaver Toezicht & Veiligheid in de gemeente Kampen gaan ondersteunen. In het kader van de beroepspraktijkvorming worden zij daarin begeleid door handhavers van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ab Weegenaar januari 2018

KAMPEN - Ab Weegenaar viert dit jaar het feit dat hij 25 jaar als organist verbonden is aan de Bovenkerk en opent op 2 juli de zomerserie. Op het programma staan romantische werken uit zowel de Nederlandse als Franse orgelliteratuur. Hij speelt van Hendrik Andriessen ‘Aria’ en ‘Fête-Dieu’ en van Jan Zwart ‘Sombere muziek over Psalm 103’ en diens Fantasie over het Lutherlied: ‘Een vaste burg is onze God’ vers 8. Ook speelt hij de Litanies van de in de tweede wereld oorlog gesneuvelde Jehan Alain. Hij besluit zijn concert met het spelen van ‘Carillon de Westminster’ van Louis Vierne.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

alle waarden

KAMPEN - Alle waarden draaien om. Kampen bezet en bevrijd 1940-1945 is de titel van de gezamenlijke expositie van Stadsarchief Kampen en de Historische vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel over de Tweede Wereldoorlog is vanaf 1 juli te zien in De Stadskazerne. Naast de WO2 expo is er een geheel nieuwe wandelroute door Kampen gemaakt langs locaties uit de oorlog. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SATL

LELYSTAD - Er is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boerderij

KAMPEN - De omgevingsdiensten Twente en IJsselland en de provincie Overijssel zetten zich gezamenlijk in voor de verbetering van de werking van luchtwassers in Overijssel. Op woensdag 24 juni om 19.30 uur organiseren zij een digitale bijeenkomst, een livestream, waarvoor ze eigenaren van bedrijven met één of meerdere luchtwassers van harte uitnodigen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Cantatedienst min 520x736

KAMPEN - De Bachcantate BWV 58: ‘Ach Gott, wie manches Herzeleid’ wordt op zondagochtend 28 juni uitgevoerd in de Lutherse kerk in Kampen. Deze Bachcantate kent alleen solozang en is om die reden gekozen. Voorganger is Emo van Halsema. Het ensemble staat olv Marijn de Jong en er wordt gezongen door  Joalien van den Houten, sopraan en Paul Beunders, bas. Het orgel wordt bespeeld door Ab Weegenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bieb kampen

WILSUM/IJSSELMUIDEN - Door de corona-maatregelen op CBS De Regenboog is het niet mogelijk om in Wilsum gebruik te maken van het uitleenpunt van de bibliotheek. De Bibliotheek hoopt in september weer van start te kunnen met dit uitleenpunt, als de maatregelen dan niet strenger worden.

Het is ook nog niet mogelijk om gereserveerde boeken in IJsselmuiden af te halen. U kunt gereserveerde boeken in de hoofvestiging in De Stadskazerne in Kampen afhalen, deze is open van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U bent daar van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijkswaterstaat

KAMPEN - Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit langs de N50. In verband met deze werkzaamheden is de autoweg N50 tussen Kampen (32) en knooppunt Emmeloord in beide richtingen afgesloten in de nacht van vrijdag 26 juni 21.00 uur op zaterdag 27 juni 08.00 uur. Daarnaast wordt ook de parallelweg (N765) tussen vrijdag 26 juni 20.30 uur en zaterdag 27 juni 07.00 uur in beide richtingen afgesloten tussen Kampen en Ens. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met omleidingsroutes en een extra reistijd van ongeveer 20 minuten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)