(advertentie)

geldtekortKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2014 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar.

De boeken worden gesloten met een tekort van € 4,8 miljoen. Na alle geplande toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft er nog een tekort van € 3,6 miljoen over op de algemene middelen. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene reserve van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

teamworkKAMPEN - Op donderdagavond 21 mei organiseren wijk- en dorpsverenigingen, dorpshuizen, initiatiefnemers en de gemeente Kampen een initiatievendiner en -marktplaats op sportpark De Maten.

De bijeenkomst is voor iedereen in de gemeente Kampen die het belangrijk vindt dat het hier goed en fijn wonen is en hier zelf een bijdrage aan wil leveren dan wel hulp bij kan gebruiken of juist bieden. Het gaat dan niet alleen om grote projecten; ook kleinschalige initiatieven kunnen van grote betekenis zijn. Iedere bijdrage is welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bkoelewijnCKAMPEN - De eerste ambtstermijn van burgemeester Koelewijn eindigt per 1 oktober 2015. De burgemeester heeft kenbaar gemaakt voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarover dient de raad een aanbeveling te doen.

Ter voorbereiding van die aanbeveling is door de raad in januari een vertrouwenscommissie ingesteld. Die rapporteert aan de gemeenteraad over de aanbeveling. De gemeenteraad beslist.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

maandlasten hypotheek vergelijkenKAMPEN - Landsman en Teune Financieel Raadgevers, gevestigd aan De la Sablonièrekade 18, vergelijkt hypotheken op diverse aspecten met elkaar om te kijken hoe deze scoren op de mogelijkheden voor en de wensen van de klant. Voortaan worden in dat vergelijk ook de hypotheken van de Rabobank meegenomen.

Tot blijdschap van Landsman en Teune zelf want de Rabobank behoort tot de hypotheekverstrekkers met gunstige rentes en biedt goede mogelijkheden voor het herfinancieren van een restschuld, zo benadrukt Tiem Landsman.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orgelbovenkerk2KAMPEN - Zaterdag 23 mei maakt organistenvereniging VOGG een orgeltocht langs orgels op drie locaties in de binnenstad van Kampen. De organisten Ab Weegenaar, Sander van den Houten en Niels Adema zullen de orgels bespelen.

De tocht begint om 10.15 uur in de Burgwalkerk, waar de deelnemers om 09.45 uur worden verwelkomd met koffie. Organist van die kerk, Sander van den Houten, zal het orgel demonstreren middels een door hem zelf toe te lichten programma.

Even verderop zal Van den Houten ook het orgel in de Broederkerk demonstreren, waarna de wandeltocht wordt vervolgd naar het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. Daar zal de vereniging drie kwartier uittrekken voor haar jaarvergadering. Aansluitend is er een pauze waarin broodjes en soep te koop zijn.

Het programma gaat om 13.30 uur verder met een bespeling van het De Kolff-orgel in deze kerk door Niels Adema.

De orgelwandeling gaat daarna naar de Bovenkerk waar Ab Weegenaar om 14.00 uur een programma van een kwartier ten gehore zal brengen. Samen met Sander van den Houten geeft hij aldaar ook het slotconcert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bonhoefferKAMPEN - Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de Duitse kerkleider en theoloog Dietrich Bonhoeffer werd omgebracht nadat hij, gedreven door zijn geloof, in opstand kwam tegen het Nazi-regime.

Op woensdag 29 april is er rond deze bekende verzetsheld een interactieve avond die geleid zal worden door ds. Wilbert Dekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rietzangertjeREGIO - Op zaterdag 16 mei organiseert de vogelwerkgroep van Natuurvereniging IJsseldelta een excursie naar het vogelringstation Kamperhoek. Op het vogelringstation wordt er een uitleg gegeven over het ringen van vogels en za een kleine wandeling door het gebied worden gemaakt.

Vogels die naar verwachting geringd gaan worden zijn rietvogels zoals kleine karekiet, rietzanger, baardman, rietgors en zangvogels zoals merel, fitis, tjiftjaf, zwartkop en nachtegaal. Het ringen gebeurt door de ringers op het ringstation.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opencoffeeKAMPEN - Woensdag 29 april is er in De Stomme van Campen aan de Oudestraat 218-220 van 10.00 - 12.00 uur weer een Open Coffe bijeenkomst.

Dit keer is er speciale aandacht voor het onderwerp "personeel".

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Isala Delta kleinerKAMPEN - Isala Delta houdt woensdag 29 april een informatieavond over het ontwerp van de brug Nieuwendijk en de wegaansluitingen hierop ten noorden en zuiden van het Reevediep. Ook wordt informatie gegeven over de tijdelijke weg Nieuwendijk (tijdens de realisatiefase).

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het kantoor van Isala Delta, Europa-Allee 6 in Kampen (voormalige locatie Ten Cate & Huizinga). Inloop is om 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prorailKAMPEN - ProRail gebruikt de meivakantie om op diverse plaatsen nieuwe sporen aan te leggen. Van 14 tot en met 17 mei wordt het traject Kampen Zuid-Zwolle aangepast. De extra reistijd hierdoor bedraagt een kwartier tot een half uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

herman broers2KAMPEN - Historische vereniging 'Jan van Arkel' organiseert in samenwerking met Persclub Kampen donderdag 30 april een lezing met als titel "Kolff, Knipmeijer en Siebrand, de arts, de ambtenaar en de wijnhandelaar; een moreel duel op het snijvlak van collaboratie en verzet".

De lezing wordt gegeven door Herman Broers. Hij geeft een kijkje in een moreel titanengevecht tussen drie sterke mannen in en rond het oude Kampen en de nog jonge Noordoostpolder tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groenlintje3KAMPEN - GroenLinks Kampen maakt zich sterk voor een 'groene' gemeente en geeft een pluim aan anderen die dat ook belangrijk vinden. In dat kader reikt de fractie op zaterdag 20 juni voor de zesde keer 'Het Groene Lintje' uit. Dit is een onderscheiding voor wie zich inzet voor groen, milieu en duurzaamheid in de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lopenbevrijdingKAMPEN - Wat een aantal weken geleden als een losse opmerking begon, eindigt in de nacht van 4 op 5 mei a.s. in een sportieve daad van respect voor de vrijheid. Twaalf atleten van atletiekvereniging Isala '96 halen die nacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wilsumWILSUM - Swift '64 was zaterdag met 0-1 net iets te sterk voor Wilsum. Het doelpunt van de gasten viel pas in de 80e minuut. Daarvoor had die ploeg enkele grote kansen onbenut gelaten. Wilsum streed voor elke meter maar kon daar weinig tegenover zetten. Een verdiende winst voor Swift '64 derhalve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GAKAMPEN – Wat Go-Ahead-trainer Jan Korte zaterdag na de derby tegen DOS al duidelijk maakte, is zondagavond door de Kamper club bevestigd. De selectie van Go-Ahead blijft grotendeels intact. Murat Acikgoz, Madih Doufikar, Samir Merraki en Jurrian Zandbergen blijven naast Arjan Wiegers, Jeroen van den Bosch, André Timmerman en Kevin Smit verbonden aan Go-Ahead.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

isala96bMet de start van de medaille- en competitiewedstrijden is het zomerseizoen voor de junioren van AV Isala'96 begonnen. Tijdens deze eerste twee wedstrijden zijn er al gelijk mooie prestaties neergezet door de jeugd atleten.

Klik op 'Lees meer' voor de wedstrijdverslagen van de eerste competitie en de eerste medaillewedstrijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jongesteursSTEENWIJK - Op zaterdag 25 mei namen de 20 jongste zwemmers van Deltasteur deel aan de Swimkick deel 4 in Steenwijk. Er werden mooie tijden gezwommen. De meeste zwemmers verbeterden de tijden van de vorige wedstrijd en diegene die voor de eerste keer meededen hebben mooie tijden neergezet.

De jongste zwemmers zwommen op de 25 meter vrije slag, schoolslag en vlinderslag en de zwemmers met wat meer ervaring zwommen deze middag de 50 meter vrije slag en 100 meter wisselslag.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

suitefrancaise638 252x356KAMPEN - Op 1 en 2 mei draait in het Filmhuis Kampen de film 'Suite Française' van Saul Dibb. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Irène Némirovsky, waarvan het handgeschreven manuscript pas 56 jaar nadat Irène werd afgevoerd naar Auschwitz werd ontdekt door haar dochters en alsnog werd uitgegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kidzktkKAMPEN – Zaterdagmiddag werd onder grote belangstelling het derde onderdeel van het Kamper Trompetter Korps welkom geheten.

De voorzitter overhandigde officieel de maîtrestok aan Wilfred Kanis die zich de eerste tambour-maître van de KTK Music Kidz mag noemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

meedoenKAMPEN - De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Met de Meedoen-bon willen de gemeente inwoners motiveren om mee te doen, vooral aan sportieve en sociaal-culturele activiteiten.

Inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen kunnen bij de gemeente een Meedoen-bon aanvragen voor zichzelf en voor elk inwonende kind tot 18 jaar. Klik HIER voor de inkomensgrenzen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)