(advertentie)

KioK2KAMPEN - Op zaterdag 20 en zondag 21 december is het 'Kerst in Oud Kampen'. Twee dagen lang staat de historische binnenstad van Kampen in het teken van dit openlucht festival. Een groot deel van de binnenstad wordt dan gebruikt als theater. Allerlei theatergezelschappen en kinderen van musicalschool Ventura zorgen voor spetterende, ontroerende, indrukwekkende en humoristische voorstellingen. Er wordt gezongen, gedanst, muziek gemaakt en kinderen tonen zich heldhaftige en behendige acrobaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

vredeopaarde2Dat zouden we wel willen, maar vrede is verder weg dan ooit, waarbij ik wel zeggen wil dat ik het op de huidige tijd wil betrekken. In een ver verleden was het ook alleen maar oorlog en gedoe en was vrede ook niet haalbaar. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Hoe bereik je dat met onvolkomen schepsels? Zelden heb ik een groter droombeeld en ook wat betreft wensen voorgeschoteld gekregen tot op de dag van vandaag! Alle mooie verhalen ten spijt, over de kille werkelijkheid van alle dag, en het monotone aan elkaar voorbij gaan, met de nacht in Bethlehems dreven weer in aantocht!

Lees meer >

(advertentie)

fusieZWOLLE - Op vrijdag 19 december hebben Isala en Zorgcombinatie Noorderboog de handtekening gezet voor de bestuurlijke fusie met ingang van 1 januari 2015. Hiermee is de fusie bekrachtigd en gaan Noorderboog en Isala samen verder.

De fusie past in de strategie van Isala en Noorderboog om in de regio het beste aanbod van basis- en topzorg te leveren. De fusie leidt tot één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. De ouderenzorg (VV&T) van Noorderboog wordt een aparte organisatie binnen het concern. Het uitgangspunt van de nieuwe organisatie is 'zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet'. Door de fusie en de spreiding van zorg over vijf locaties verwachten de ziekenhuizen te kunnen blijven staan voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de ziekenhuiszorg in de regio's.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

serious2KAMPEN - Vanuit Serious Ambtenaar zetten enthousiaste ambtenaren hun expertise belangeloos in om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Een groep professionals werkt samen twee dagen aan het oplossen van een adviesopdracht. De opdrachtgevers van deze adviesopdrachten doneren € 5.000 per opdracht aan 3FM Serious Request. De gemeente Kampen doet op twee manieren mee.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cultuurfondsKAMPEN - Vernieuwende en onderscheidende cultuurprojecten in Kampen van de grond krijgen, dat is het doel van het nieuwe in oprichting zijnde Cultuurfonds Kampen. Het fonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 starten.

Bij de vaststelling van de Cultuurnota 'Kampen kleurt samen cultuur' is besloten om vanuit de gemeente het tot dusver gehanteerde incidentele subsidiebudget voor culturele activiteiten over te hevelen naar het nieuwe Cultuurfonds Kampen i.o. Daarmee maakt dit budget onderdeel uit van een startbedrag waarmee de gemeente Kampen een financiële bodem legt voor het fonds. De subsidieregeling incidentele culturele activiteiten komt daarmee met ingang van 1 januari 2015 te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

berttol1Per 1 januari 2015 wijzigen de spelregels voor tijdelijke contracten. Voor ondernemers komen er verdergaande beperkingen in het werken met deze contracten. Een concurrentiebeding kan bijna niet meer en er geldt een boete als de ondernemer te laat aangeeft dat een tijdelijk contract niet wordt voortgezet. Alle ondernemingen met tijdelijk en vast personeel in dienst zullen daarmee te maken krijgen.

Arbeidsrechtjurist mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht uit Zwolle geeft een beknopt overzicht van de meest belangrijke veranderingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

imageslKAMPEN - In een pand aan de Industrieweg is donderdagmorgen 18 december een hennepkwekerij aangetroffen. Daarnaast bleek dat er een stroomvoorziening was, die 'buiten de meter om' was aangesloten. Naar de huurder van het pand wordt een nader onderzoek ingesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oliebollenKAMPEN - De afdeling 'PRO' van Ichthus zet zich jaarlijks vlak voor de kerstdagen in voor een goed doel. Dit jaar was dat oliebollen bakken en verkopen. In twee dagen tijd hebben leerlingen, medewerkers en een professionele banketbakker 6000 olieballen gebakken.

Twee dagen lang is men daarvoor van 7.30 uur tot 18.00 uur in touw geweest. De opbrengst van de oliebollen is bedoeld voor een muskathlon in mei 2015 in Israël en Jordanië. Daarmee wil men geld ophalen voor onder meer Noodhulp in Syrië en leesonderwijs voor vrouwen in Egypte.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jvaKAMPEN - In de afgelopen jaren is de bibliotheek van Historische Vereniging Jan van Arkel door diverse schenkingen fors uitgebreid. Ook heeft de vereniging ruilabonnementen met diverse zusterverenigingen.

De inventaris van de bibliotheek is nu ook online te raadplegen. Kijk op http://hvjanvanarkel.nl/jan-van-arkel/bibliotheek

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lamoraalKAMPEN - In september is de e-renovatie aan de Lamoraal van Egmondstraat in Kampen gestart. Voordat de e-renovatie van start ging zijn alle bewoners thuis bezocht door deltaWonen en de aannemer. Met iedere bewoner is doorgesproken wat er in zijn/haar woning gebeurt tijdens de renovatie. Hierbij is gebruik gemaakt van 'Bouwtool', een iPad-programma waarmee iedereen precies kan zien wat er in de woning moet gebeuren en wanneer dat wordt uitgevoerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pannekoekendijkKAMPEN - Aan de Pannekoekendijk in Kampen is het einde van omvangrijke werkzaamheden in zicht. In elf maanden tijd zijn daar 103 woningen gemoderniseerd naar energielabel A. De woningen aan de Pannekoekendijk en omliggende straten zijn gebouwd in een tijd dat er nog andere eisen aan een woning werden gesteld. De huizen waren dan ook toe aan een grondige opknapbeurt. Doel van deze opknapbeurt was de woningen energiezuiniger en comfortabeler te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

5 topgevel Gotisch HuisKAMPEN - Het Gotisch Huis in Kampen is niet langer een rijksmonument. Het Rijk draagt dit pand over aan de Nationale Monumentenorganisatie.

In totaal draagt het rijk 31 monumenten over aan de Monumentenorganisatie. De organisatie krijgt hiervoor eenmalig 61 miljoen euro. Daar komt nog twee miljoen euro bij voor achterstallig onderhoud. Het onderhoud van deze monumenten kost het Rijk nu 5 miljoen euro per jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ramspolbrug 2REGIO - De scheepvaart die gebruik maakt van de rijksvaarwegen in de regio Zwolle-Kampen-Meppel kan ook in de eerste helft van 2015 ongehinderd doorvaren.

Gemeenten en provincies betalen bijna 60.000 euro voor de bediening van bruggen en sluizen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oliebollenvetREGIO - Het Waterschap Groot Salland roept burgers op oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen, toilet of andere manieren in het riool te laten weglopen. Olie en vetten kunnen verstoppingen veroorzaken, zowel in huisaansluitingen op het riool als in het rioleringsstelsel zelf. Daarnaast veroorzaken ze storingen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van het waterschap. De stoffen breken moeilijk af tijdens het zuiveringsproces.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

blues bwHet is weer de tijd van 't jaar
Dat men zingt van Ere, ere
Aan de God van ons bestaan
En van sterrenpracht alom
Van welbehagen in het mensdom.
En dat men zingt van Bethlehem
Opdat men niet vergeten zal
Van die kribbe en die stal.
Ik heb mijn hart aan Kerst verloren
Want toen is de Blues geboren!

© Roelof Rustenburg

politieKAMPEN - Het dumpen van twee dode kippen in een vuilniszak bij de Zuiderwaardkolk in IJsselmuiden is een 61-jarige Kampenaar duur komen te staan. Dat meldt wijkagent Alrik van den Berg op Twitter.

Het dumpen van dode dieren is verboden. Kadavers kunnen een gevaar voor de volks- en diergezondheid vormen. Ze zijn onhygiënisch, trekken ongedierte aan en stinken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sofa

Van Oplaadpunt naar een typische, Kamper uitdrukking...

KAMPEN - Het gaat al weer hard met de tweede Social Sofa, die momenteel vorm krijgt in 'Onze Winkel' aan de Oudestraat 120. Onlangs werd met vereende krachten de bank de winkel binnengedragen, waar vrijwilligers regelmatig de handen uit de mouwen steken om de bank vorm te geven. Thema van de bank is 'Wöör bi'j d'r ene van?', een typische Kamper uitdrukking die bij veel voorbijgangers voor een glimlach op het gezicht zorgt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - In verband met het evenement Kerst in Oud Kampen wordt de zaterdagmarkt van 20 december verplaatst naar de Nieuwe Markt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zon

KAMPEN - Het nemen van energiebesparende maatregelen in huis is slim investeren. Het zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening. Bovendien is het gunstig voor de waarde van uw woning en u verbetert meteen het energielabel. Verbeter & Bespaar Kampen wil u hier graag bij helpen. 

Pak die isolatiesubsidie voor het te laat is
De provincie Overijssel biedt u nu een premie van € 600 wanneer u twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren. En daarnaast kunt u ook gebruik maken van de burenpremie van € 150, wanneer u en uw buren twee isolatiemaatregelen per woning laten aan¬brengen. Tot slot is er ook nog een energie investeringspremie van € 300 wanneer u minimaal € 5.000 investeert in isolatiemaatregelen en energie opwekkende maatregelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

prijzen

KAMPEN - Kent u een sporter die in 2014 (inter) nationaal kampioen is geworden op het allerhoogste sportniveau? Meld deze sporter(s) dan aan bij de gemeente Kampen. Ze kunnen in aanmerking komen voor de jaarlijkse huldiging van de kampioenen. Als blijk van waardering wil het college van de gemeente Kampen graag alle nationale en/of internationale kampioenen van 2014 in het zonnetje zetten tijdens de jaarlijkse sportverkiezing die door de Sportraad Kampen wordt georganiseerd. De sportverkiezing 2014 vindt plaats op vrijdagavond 13 februari 2015.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)