(advertentie)

DiscussionForumKAMPEN - Veel historische panden in Kampen staan leeg of dreigen in de nabije toekomst leeg komen te staan. Bij een leeg pand heeft niemand baat, maar hoe vind je voor deze panden nieuwe bestemmingen? Voor elk afzonderlijk gebouw bekijken wat de beste oplossing is? Of liever een doordachte visie ontwikkelen voor de toekomst van onze mooie binnenstad waarin alle stakeholders betrokken worden?

D66-afdeling Kampen organiseert daarover op dinsdag 10 mei een discussieavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

oudestraat6DEVENTER - De Geert Grote Universiteit heeft vandaag aangekondigd dat de verhuizing van Deventer naar Kampen is begonnen.  Bestemming is het pand van de Theologische Universiteit aan de Oudestraat 6.

In Deventer was te weinig draagvlak voor de universiteit, die daar huisde in twee lokalen waar de boeken tot aan het plafond waren opgestapeld. Ruimte voor studenten was er überhaupt niet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

weetKAMPEN - Het CDJA wil dat de coffeeshop zich beperkt tot de lokale markt. Hiermee kan drugstoerisme worden tegen gegaan en zal het aantal bezoeken aan de coffeeshop afnemen. De eigenaar van de coffeeshop mag wat de jongeren betreft alleen nog verkopen aan inwoners uit de gemeente Kampen. Hiervoor is een aanpassing in het pasjessysteem nodig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

dosk- Door Jasper Plender -

KAMPEN - De befaamde zes-punten-wedstrijd, een fenomeen in de voetbalwereld. Elk jaar komt er voor vele clubs, zowel hoog als laag in de stand, wel eens een voorbij waaien. Zo ook voor DOS en Den Ham zaterdag 23 april. Voor beiden stond er veel op het spel. Verlies zou immers beide ploegen richting het randje van p/d voor de 3e klasse duwen, maar winst zou juist het tegenovergestelde bewerkstelligen met het oog op de stand in de 3e periode.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Museum SchoklandSCHOKLAND - In een expositie op Schokland staan vogels centraal die op en rond dit werelderfgoed hun leefgebied hebben. In de tentoonstelling komt een rijk palet aan vogelsoorten in diverse kunstuitingen aan bod.

Tijdens de expositieperiode (tot 10 juli) organiseert het museum samen met Stichting Het Flevo-landschap een aantal vogelexcursies op het voormalig eiland Schokland. Op deze wijze maken bezoekers zowel binnen als buiten het museum op gevarieerde wijze kennis met de vele vogels die dit gebied rijk is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
KAMPEN - Vandaag is koning Willem-Alexander een paar uur in Zwolle, maar in Kampen blijft hij tot in lengte van dagen. Vrijdag 22 april werd zijn staatsieportret in het Stedelijk Museum Kampen onthuld. Voor wie er niet bij kon zijn, deze video geeft er een impressie van.

Het schilderij is te zien in de Oranjegalerij van het museum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

excursiervdrKAMPEN - Regelmatig zijn er groepen te gast bij het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Soms zelfs met internationale gasten. In de afgelopen maanden hadden het projectteam bezoekers uit Amerika en Oost-Europa.

Het is mogelijk om met een groep een rondleiding te krijgen in het projectgebied. U kunt uw bezoek starten met een toelichting in het informatiecentrum van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta aan het Engelenbergplantsoen 5 in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kievitsbloemWILSUM - In Scherenwelle bloeien op dit moment tienduizenden kievitsbloemen. Een prachtig gezicht! De uiterwaard Scherenwelle is naast het Zwarte water een van de weinige plekken in Nederland waar deze soort in het wild voorkomt.

Kievitsbloemen stellen hoge eisen aan hun groeiomstandigheden. Een jaarlijkse overspoeling van het gebied, een goede grondwaterstand en het (vrijwel) ontbreken van bemesting is hierbij van belang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kleedkamer 01KAMPEN - Sommige kleedkamers, gebouwd op de sportparken, zijn inmiddels veertig jaar oud en toe aan vervanging of renovatie. De gemeente Kampen heeft samen met een vertegenwoordiging uit de sport een plan opgesteld hoe kleedkamers op een efficiënte manier vervangen of gerenoveerd kunnen worden. De gemeenteraad neemt in mei een besluit over het plan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld5De gemeente Kampen reserveert 6,3 miljoen euro voor het grondbedrijf om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen. Herziening van de grondexploitaties, hertaxaties van gronden en winst op grondexploitaties leiden tot deze reservering. Deze reservering kan binnen de middelen van het grondbedrijf gerealiseerd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

subsidienieuwKAMPEN - Kampen wil de wijze van subsidieverlening aan verenigingen, stichtingen en (maatschappelijke) organisaties op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur gaan vernieuwen. Hiervoor is samen met vertegenwoordigers uit het verenigingsleven een nieuwe, unieke werkwijze ontwikkeld die het komend halfjaar in een pilotproject wordt getest. Het betreft geen bezuinigingsmaatregel. Bestaande activiteiten en subsidies zijn het vertrekpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koningsIJSSELMUIDEN – Vrijdag 22 april werden de Koningsspelen gespeeld. Ook basisschool De Groenling deed mee. Studenten van Landstede hielden de leerlingen de hele morgen bezig met allerlei sportieve activiteiten.

Foto’s ervan staan HIER.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sytzebuwaldoZWOLLE - De meest bijzondere Koninklijke onderscheiding in Overijssel werd vandaag uitgereikt aan countertenor Sytse Buwalda uit Zwolle. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw wordt uitgereikt aan personen die zich in het bijzonder op het gebied van wetenschap en kunst hebben ingezet.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hazesKAMPEN - Ben jij de ultieme André Hazes zanger of zangeres van Kampen? Doe mee aan de audities op zondag 22 mei en maak kans op 30 minuten podiumtijd tijdens het Kamper Kadefestival op 9 en 10 september. Een vakkundige jury zal bepalen wie er wel en wie er niet door gaan naar de volgende ronde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lintjeindoosjeKAMPEN - Vanmorgen werden tijdens de traditionele lintjesregen burgers beloond voor hun bijzondere verdiensten aan de samenleving.

Burgemeester Koelewijn reikte in het stadhuis de Koninklijke onderscheidingen uit aan de onderstaande zes personen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sgperKAMPEN - SGP-raadslid Gerrit van der Weerd heeft besloten zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is Van der Weerd raadslid en lid van de commissie Bestuur en Middelen. Reden voor de beëindiging is dat hij zijn raadslidmaatschap niet langer kan combineren met zijn gezin en zijn baan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vluchtelingenwerk NederlandKAMPEN - Wanneer iemand in Nederland komt wonen is het belangrijk om de taal te leren en hoe we in Nederland leven en wonen. Vluchtelingen en migranten leren dit door het volgen van een inburgeringscursus.

VluchtelingenWerk Oost-Nederland biedt deze inburgeringscursussen in Kampen aan. Hiervoor zoekt men vrijwilligers, klassenassistenten en taalcoaches, die inburgeraars extra ondersteuning bieden tijdens de inburgeringscursus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

99ZWOLLE - Waarom worden sommige mensen zo oud? Hebben ze een geheim of is het een kwestie van geluk? Deze vraag legden de artsen Hans van Hateren en Nanno Kleefstra voor aan tien vitale eeuwelingen.

De gesprekken die hieruit voortvloeiden resulteerden in het boek ‘99+ Een geheim ... of geluk?’. De opbrengsten van het boek gaan volledig naar onafhankelijk medisch wetenschappelijk onderzoek bij ouderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamheden2KAMPEN - Van 30 april tot en met 8 mei wordt de Kamperstraatweg compleet afgesloten. Autoverkeer wordt omgeleid via de N50 en lokaal verkeer over de Hogeweg. Fietsers worden in deze periode omgeleid via een deel van de Chalmotweg.

De omleidingen worden met borden aangegeven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

basketbal2KAMPEN - Nadat 2 weken eerder de punten uit waren gepakt tegen Landstede ZAC Zwolle H2 hadden de basketballers van Lay Back de hoop dit vrijdag 22 april te kunnen herhalen tegen de nummer twee van de competitie VUAS H1 uit Dronten.

De eerste helft gaf daarbij moed. De wedstrijd ging gelijk op, omdat aanvankelijk het missen van veel schoten nog werd opgevangen door een overwicht in de rebound.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)