(advertentie)

aquafitnessKAMPEN - Worldwide Aquathon Day is een sportief evenement, waarbij deelnemers in 50 landen op hetzelfde tijdstip aan het aquafitnessen zijn. Ook in Kampen kun je daaraan op zaterdag 8 november van 10.00 tot 12.00 uur meedoen.

In zwembad De Steur worden die dag verschillende workouts gegeven door o.a. Katrien Lemahieu van Kataqua en door het Clubaquateam van Sportfondsen Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Gouden jarenKAMPEN - Schrijfster en journalist Annegreet van Bergen (1954) geeft op dinsdag 4 november een lezing over haar in september 2014 verschenen boek 'Gouden jaren'.

Gouden jaren' vertelt het verhaal van de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd. De wekelijkse teil werd een dagelijkse douche, het papieren loonzakje een digitale bankrekening en de boterham met tevredenheid een broodje gezond. Vertrouwde beroepen verdwenen, nieuwe deden hun intrede. Wie had er in de jaren vijftig al gehoord van mondhygiëniste of activiteitenbegeleider? Gouden jaren staat vol herkenbare anekdotes, scherpe observaties en schitterende foto's. Het laat zien hoe compleet anders ons leven er een halve eeuw geleden uitzag en dat we rijker zijn geworden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

huiskamergesprekIJSSELMUIDEN - Wil je toestaan dat in Overijssel plofkippen worden gefokt en megastallen worden geplaatst? Of wil je kippen, koeien en varkens lekker laten rond dartelen? Welke invloed moet de provincie daarop uitoefenen?

Huiskamergesprek 

De provincie Overijssel is op zoek naar manieren om inwoners en (mogelijke) partners te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en de omgevingsvisie. Je kunt een bijdrage leveren vanuit kennis, kunde en ervaring. Praat mee tijdens het huiskamergesprek dat daartoe wordt georganiseerd op dinsdag 4 november van 18.00 tot 21.30 uur bij Van de Belt Tomaten aan de Parallelweg 16 in IJsselmuiden. Je hoeft niet te eten voordat je naar de locatie komt, want daar wordt voor gezorgd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

wandelingKAMPEN - Waterschap Groot Salland en Ruimte voor de Rivier IJsseldelta hebben vrijdagmiddag een vernieuwde wandelroute langs de Kamper stadsmuur én waterkering gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een excursie van het symposium over watererfgoed in Kampen.

Overhandiging van eerste exemplaar

Leden van de Hoogwaterbrigade Kampen van Waterschap Groot Salland overhandigden het eerste exemplaar aan wethouder Veldhoen en aan gemeenteraadslid en stadsgids van Kampen Cor Adema.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

school1KAMPEN - Deze weken zijn de leerlingen van Ichthus basisschool uit IJsselmuiden bezig met het project 'Kostbare Aarde? Het begint bij jezelf!'. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 komen verschillende onderwerpen aan bod. De leerlingen onderzoeken, knutselen en verzamelen informatie over bijvoorbeeld: afval, milieu, energie, kleding, natuur, vervoer, water.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ernstlangeKAMPEN - Zondag 9 november zal in de middagdienst in de Burgwalkerk een preek van Ernst Lange (1927-1974) worden gelezen. Ernst Lange was een Duitse predikant die in de jaren zestig van de vorige eeuw een van de leiders was van de vernieuwingsbeweging in de Duitse kerken.

Ernst Lange is vooral bekend geworden door een gemeente-experiment: hij kreeg gelegenheid om in de Berlijnse stadswijk Spandau een oude bakkerswinkel om te bouwen tot een laagdrempelig kerkelijk gemeentecentrum (de zogenaamde 'Ladenkirche') teneinde daar nieuwe vormen van gemeente-zijn te ontwikkelen. In deze 'Ladenkirche' heeft de preek over Handelingen 17: 16-33 geklonken, het verhaal over Paulus in gesprek met de inwoners van Athene naar aanleiding van al de beelden die hij in die stad heeft gezien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterput2Er is een bron waar ik uit put
Mijn regels, woorden en zo meer
En inspiratie keer op keer.
Heel vaak dan sta ik bij die bron
Op zoek naar 't hoe en het waarom
Naar de zin van mijn bestaan
En het lot van zeg maar 'doodgaan'.
Mijn bron bevat veel geestrijk vocht
Zij laaft mij, houdt mij op de been.
Zonder mijn bron voelt het alleen!

© Roelof Rustenburg

zonnepanelenKAMPEN - Op de informatiemarkt die deze week bij Ons Erf in Kampen werd gehouden, lieten tientallen geïnteresseerde agrariërs en particulieren zich informeren over het project IJsseldeltaZon.

Bezoekers kregen informatie over de voordelen van zonnepanelen, de subsidiemogelijkheden en de plaatsing van de zonnepanelen met behoud van kwaliteit van de landschappen en erven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ontbijtKAMPEN - Burgemeester Koelewijn geeft goede voorbeeld tijdens Het Nationaal Schoolontbijt. Op woensdag 5 november komen leerlingen van De Ambelt namelijk naar het stadhuis om samen met burgemeester Koelewijn te ontbijten.

Burgemeestersontbijt

Het Burgemeestersontbijt is onderdeel van de week van Het Nationaal Schoolontbijt, die plaatsvindt van 3 tot en met 7 november. Tijdens deze week ontbijten in het hele land ruim 500.000 kinderen samen op zo'n 2.500 basisscholen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erfgoed2KAMPEN - Vandaag werd in de Broederkerk de BNG Bank Erfgoedprijs 2014 uitgereikt aan de gemeente Bergen op Zoom. Aan de prijs is een bedrag van 25.000 euro verbonden. De uitreiking vond plaats in Kampen omdat Kampen vorig jaar deze prijs won.

De tweede prijs ging naar de gemeente Rheden. Coevorden en Midden Delfland kregen een nominatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurtbusWILSUM - Tijdens de ledenvergadering van vereniging Dorpsbelangen Wilsum is gisteravond de jaarlijkse Vrijwilligersprijs uitgereikt. Deze groep fanatieke vrijwilligers zorgt dat op doordeweekse dagen de Buurtbus rijdt van Hattem, Zalk, De Zande, Kampen, Ijsselmuiden, Wilsum en visa versa. Hierdoor zorgen zij voor het behoud van de leefbaarheid in Wilsum. Want wat moet een dorp zonder openbaar vervoer? Nu de buslijn 141 is gestopt, groeit het aantal busreizigers voor de Buurtbus zelfs. Genoeg werk aan de winkel dus.

De prijs wordt beschikbaar gesteld door de vereniging Dorpsbelangen Wilsum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ruimdenkersREGIO - Met de prijsvraag "Ruimte voor Ruimdenkers" nodigt provincie Overijssel jong talent uit om een invulling te geven aan gebieden waar sprake is van leegstand of die wachten op ontwikkeling. Inschrijven kan tot 30 november 2014. De winnaar krijgt € 20.000,- om het plan verder te brengen.

Leegstand en inactieve gebieden

Leegstand is een actuele opgave in Overijssel. Panden staan of komen leeg, gebieden zijn inactief of worden onvoldoende benut en ook veel plannen voor nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen worden (nog) niet uitgevoerd, waardoor die gebieden braak liggen. Provincie Overijssel geeft jonge ontwerpers en jonge ondernemers de ruimte om vernieuwende, maar ook haalbare plannen te ontwikkelen voor inactieve gebieden of leegstaande panden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Israelische-en-Palestijnse-vlagKAMPEN - Dinsdagavond 4 november organiseert het CDJA IJsseldelta een politiek café over het Israëlisch-Palestijns conflict en antisemitisme. Aanvang 20.00 uur.

Tijdens het politiek café zal journalist Pieter Steenbergen Cathy Waiswaser en Chamoetal Zeidler interviewen. Cathy was soldate bij de Israëlische marine. Chamoetal was spokesperson bij de Israel Defense Forces en is nu bestuurslid van de jongerenorganisatie van CIDI.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ongemak2We hebben er allemaal mee te maken, bijna dagelijks, en ze bestaan in groot aantal variëteiten. 'Het leven gaat niet over rozen' wordt dan ook niet zomaar gezegd, hoewel je mag hopen dat men het dan alleen over de bloem heeft die meestal aan het einde van de tak zit. Zo niet, dan moet je goede handschoenen aantrekken om de doornen te weerstaan.

Als je iets dwars zit op wat voor manier dan ook, word je jezelf bewust van je eigen onvolkomenheid, je leert jezelf kennen heet dat dan. En als je eenmaal jezelf kent ben je een wijs mens. Men zegt immers 'Een wijs mens die zichzelf kent'? Ouder worden brengt ook ongemakken met zich mee in vele vormen. Dat heeft te maken met slijtage van het schepsel mens. Want dat zeggen we dat nu eenmaal zo. Het zou een beetje raar klinken als we het over het bouwsel of maaksel zouden hebben immers.

Lees meer >

hanzestadKAMPEN - Een aantal spectaculaire films over Kampen en de buitengebieden, verleden en heden, staat de bezoekers te wachten op de open dag van de Kamper Amateur Videoclub AMFIKA. De open dag wordt gehouden in 'De Leuke Hanzestad' aan de IJsseldijk.

Uitleg en advies

Behalve het kunnen bekijken van tal van boeiende films uit eigen omgeving laten de leden het werken met diverse montage-systemen zien en geven ze graag uitleg welk systeem het best bij iemand zou passen. Tevens wordt getoond hoe van losse beelden (bijvoorbeeld van een vakantietripje) een aantrekkelijk geheel kan worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

harpisteKAMPEN - Zondag 2 november kunt u om 15.30 uur in de Stadgehoorzaal een concert met kamermuziek beluisteren. Celliste Larissa Groeneveld harpiste Gwyneth Wentink spelen dan werken van Schubert, Loevendie en de Engelse componist Bantock.

Het concert duurt tot ongeveer 17.15 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

inbraakpreventie2KAMPEN - Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

De politie in Overijssel en Gelderland houdt samen met onder meer de gemeenten en vrijwilligers diverse acties en bijeenkomsten om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de woning. Hierbij krijgen de wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want licht zet inbrekers in het zicht en daar houden ze niet van.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

JanBuitenhuisKAMPEN - In navolging van het bericht dat Theo Rietkerk door het bestuur van Go-Ahead Kampen is voorgedragen als nieuwe voorzitter, is nu bekend geworden dat het bestuur ook een kandidaat gevonden heeft om de vacature die ontstaat door het vertrek van Bert Hofman als secretaris in te vullen.

Het bestuur stelt voor om op de ledenvergadering van 24 november Jan Buitenhuis te benoemen als secretaris van de vereniging. Buitenhuis is een Go-Ahead man in hart en nieren en heeft al diverse functies binnen de vereniging bekleed.

Overige benoemingen

Verder worden Roel Mateboer (vice-voorzitter), Arjan Knul (technische zaken) en Henk Jan Karsten (communicatie) voorgedragen als nieuwe bestuursleden. Van de huidige bestuur blijven alleen Jan Sleurink (jeugd), Ruud Kuipers (financiën), Willem Yska (beheer en onderhoud) en Asje Prins (wedstrijdleiding).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kamperlijntje2REGIO - Geïnteresseerde vervoerders met ervaring in reizigersvervoer per trein kunnen vanaf donderdag 30 oktober 2014 een offerte uitbrengen op het treinvervoer voor het traject Zwolle-Kampen.

Planning

Naar verwachting kan in april 2015 tot gunning worden overgegaan. De aankoop, bouw en het testen van treinen neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag. Daarnaast start in 2016 het ombouwen van het spoortraject naar een geëlektrificeerd netwerk en de aanleg van station Stadshagen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stoterKAMPEN - Donderdag 30 oktober reikte burgemeester Bort Koelewijn de zilveren legpenning van de gemeente Kampen uit aan Bert Stoter, voormalig directeur van Quintus, het centrum voor kunsteducatie in Kampen. De onderscheiding werd aan hem uitgereikt tijdens zijn afscheidsreceptie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)