(advertentie)

veilig zwemmen

REGIO - Zoek jij op warme dagen ook verkoeling in het water? Via de gratis Zwemwater app van de waterschappen kun je elk moment checken welke van de 800 officiële zwemlocaties veilig zijn.Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzoeken de waterkwaliteit van alle zwemwaterlocaties in open water. Samen met de omgevingsdiensten bepalen de provincies of een zwemplek veilig is. Bij warm weer neemt de kans op bijvoorbeeld blauwalg of botulisme toe en dat kan zwemmers gezondheidsklachten opleveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

agent praat in portofoon

KAMPEN - De politie gaat zoveel mogelijk wijkgericht werken. Er worden meer wijkagenten aangesteld om de veiligheid in wijk, dorp en stad een positieve impuls te geven. Door deze verschuiving van capaciteit is er ook ruimte voor verplaatsing van de huidige wijkagenten. In Kampen zijn vijf nieuwe wijkagenten aangesteld. Ze gaan vanaf 1 juli aan de slag.Met de komst van de Nationale Politie is gekozen voor meer gebiedsgebonden politiezorg. Er zijn robuuste basisteams geformeerd om dichtbij en samen met burgers en het gezag te werken aan veiligheid. Het robuuste basisteam IJsselland Noord omvat de gemeenten Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

hfst 0

ZWOLLE - Het jaarverslag 2014 van deltaWonen is verschenen. Directeur-bestuurder van deltaWonen Evert Leideman: "Ik kijk terug op een mooi jaar, waarin we op allerlei fronten een stevig fundament voor de toekomst hebben gelegd. Daarom ook de titel ‘Fundament voor de toekomst’. Ik nodig u van harte uit het gehele jaarverslag te lezen.'

Kijk HIER voor het volledige jaarverslag.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bouwen

Het wordt voor particulieren eenvoudiger om een huis op een vrije kavel te realiseren of een oud gebouw te transformeren naar een eigen woning. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft eigenbouwers meer vrijheid bij het ontwerpen van de woning en om de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet te bepalen. Dit staat in het gewijzigde bouwbesluit dat per 1 juli van kracht is. De wijzigingen staan gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Julia Winter 340x240 5

KAMPEN - Tot 30 augustus exposeert Julia Winter in de Koornmarktpoort Kampen. In deze tentoonstelling toont Julia Winter (1965, Moskou) een aantal recente schilderijen, fotografische portretten en installaties. In haar werk verbindt zij beelden uit het verleden met het heden en legt zij relaties tussen verschillende culturen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

volle maan

Donderdag 2 juli van 21.00-23.00 uur, omgeving Zwolle

ZWOLLE - Lust for Life organiseert voor iedereen die mee wil doen regelmatig volle maan wandelingen. Volle maan is bij uitstek een moment voor reflectie. Tijdens de wandeling zullen oefeningen aangereikt worden die je kunnen helpen om wat niet belangrijk is achter je te laten en nieuwe plannen een kans van slagen te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

idfraude

KAMPEN - Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt dit tegengaan.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Imkerdag Cantecleer foto

KAMPEN - Jaarlijks vinden de open imkerijdagen plaats. Dit jaar zijn de open imkerijdagen op 11 en 12 juli 2015. De bijenvereniging Kampen eo zal op zaterdag 11 juli haar deuren openen voor bezoekers en heeft een interessant programma in petto. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er demonstraties op de kinderboerderij St. Cantecleer. Het doel is om kinderen en ouders en andere belangstellenden in een bijenkast te laten kijken (uiteraard onder begeleiding), natuurhoning te laten proeven en te informeren over het nut van de bij. Daarnaast is er een Parkwandeling rond het thema drachtplanten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2001

KAMPERVEEN - Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) deed op 30 juni 2015 uitspraak in de lang slepende MKZ-zaak Kamperveen. De laboratoriumuitslag die in 2001 werd genomen van proefdieren op een boerderij in de omgeving Kamperveen en bepaalde dat er sprake was van mond- en klauwzeer, is juist gebleken. In februari 2001 brak in het Verenigd Koninkrijk mond- en klauwzeer (mkz) uit en in maart 2001 stak die besmettelijke dierziekte ook de kop op bij een geitenhouderij in Oene. Vanaf die geitenhouderij waren kort daarvoor 68 dieren vervoerd naar een boerderij in Oosterwolde. Het laboratorium ID-Lelystad onderzocht de in Oosterwolde afgenomen monsters en daarbij bleken er 47 van de 57 positief. ID-Lelystad concludeerde toen dat ook de boerderij in Oosterwolde besmet was. Vervolgens liet de staatssecretaris van Economische Zaken alle veehouderijen binnen een cirkel van 2 kilometer van die boerderij ruimen. Deze zaken zijn aangespannen door die gedupeerde veehouders.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pelleboer gr

's-HEERENBROEK - Een straat in 's-Heerenbroek wordt vernoemd naar de bekende weerman Jan Pelleboer. Dat meldt RTV Oost. Vooral in de jaren '80 raakte hij bekend als presentator bij de Wereldomroep en de Tros. Pelleboer werd op 2 mei 1924 in 's-Heerenbroek geboren. Hij wordt gezien als de eerste weerkundige die het weerpraatje in dit land als entertainment verpakte. Hij had ook een eigen telefonische weerlijn. In 1992 overleed hij in Paterswolde waar het Jan Pelleboerplein naar hem is vernoemd. Een van zijn meest gevleugelde uitspraken was: "Kijk nooit langer dan je neus lang is... en je neus is maar drie dagen lang."

De Jan Pelleboerstraat komt in het nieuwe deel van 's-Heerenbroek.

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo kampen

KAMPEN - Vanaf 3 juli 2015 beschikt Kampen over een sociale ombudsfunctie. De lokale ombudsfunctie in Kampen wordt uitgevoerd door Zorgbelang Overijssel. De ombudsfunctie vormt een onafhankelijke partij waar inwoners terecht kunnen met vragen en opmerkingen over de uitvoering in het sociaal domein door gemeente en organisaties. Niet alleen over de nieuwe taken die de gemeente er dit jaar heeft bij gekregen, maar ook voor de bestaande. Inwoners vinden hier een luisterend oor, worden verwezen en waar nodig begeleid naar de goede ingang voor hun vragen en opmerkingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ui

KAMPEN - Project Ui: een theaterstuk over bingo, rare trekjes, maatschappelijk stagiaires en opgesloten zitten met 7 ouderen. En KamperUien. Dit voorjaar is er hard gewerkt aan een nieuwe jongerentheaterproductie in de Stadsgehoorzaal: Project UI. Onder begeleiding van Anne Louise Sikkema heeft een groep van 11 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar uit Kampen geleerd hoe je een theaterstuk maakt. Deze jongeren gaven zelf vorm aan het stuk waarin verliefdheid, domme dingen en Kamper Uien centraal staan. Komend weekend kunt u het resultaat met eigen ogen bekijken in het Vestzaktheater van de Stadsgehoorzaal (zie flyer).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opruim

KAMPEN - Samen zwerfvuil opruimen om de omgeving schoon te houden. Dat is Natuurlijk Schoon, inmiddels een begrip bij vele scholen. In 2016 wordt de actieweek Natuurlijk Schoon voor de achtste keer georganiseerd. Kinderen en begeleiders worden gevraagd van maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2016 om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken en hun omgeving zwerfvuilvrij te maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Met het mooie weer wordt vaak naar verkoeling gezocht. Dit gebeurt in zwembaden, maar ook in rivieren zoals de IJssel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor de grote risico’s die het zwemmen in de grote rivieren met zich meebrengt. Zwemmen in de IJssel is levensgevaarlijk, omdat zwemmers door de stroming of passerende schepen worden meegezogen. Ook is de waterbodem soms steil en het koude water kan kramp en onderkoeling veroorzaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koffie thee benodigdheden

KAMPEN - Het Steunpunt Mantelzorg Kampen houdt in samenwerking met de Contactgroep mantelzorg koffieochtenden voor mantelzorgers in de gemeente Kampen. Iedere laatste donderdag van de maand zijn mantelzorgers van harte welkom in het gebouw van Welzijn Kampen aan de Vloeddijk 79. Aanvang 10.00 uur. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een langdurig zieke partner, gehandicapt kind of ander hulpbehoevend familielid, buur of vriend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

download

Onze huisdieren hebben snel last van de warmte omdat ze niet kunnen transpireren zoals wij. Wel kunnen ze een klein beetje zweten via hun zoolkussens, maar dat volstaat niet om hun temperatuur te regelen. Ze raken hun overtollige warmte voornamelijk kwijt door snel te ademen (hijgen), waardoor water verdampt met de uitademingslucht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hittegolf

Bron: Rode Kruis

Warm weer brengt risico's met zich mee, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Het CBS heeft zelfs berekend dat tijdens een hittegolf per week ongeveer​ 200 personen meer dan gemiddeld komen te overlijden. Dat is 10% van het normale sterftecijfer per week in Nederland. Het Rode Kruis vindt dat deze kwetsbare mensen tijdens de hitte wel wat extra hulp kunnen gebruiken.​​​ De gevolgen van hitte zijn namelijk makkelijk te voorkomen door simpele handelingen, zoals in de koelte blijven, extra water drinken en niet te veel inspanning verrichten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De Willem van Oranjeschool bestaat dit jaar 50 jaar. Reden voor een feestje! Van 21 tot en met 25 september 2015 wordt het jubileum gevierd. Op donderdagavond 24 september is er een feestelijke avond gepland voor alle kinderen en ouders. Op vrijdagavond 25 september is er een reünie voor oud-leerlingen en leerkrachten. Foto's van vroeger zijn van harte welkom. U kunt de foto's sturen naar jubileum@wvokampen.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentewerf oud klein

De fractie van de SP vindt dat de verplaatsing van de gemeetewerf schadelijk is voor het vertrouwen in het college en de gemeenteraad. Die conclusie trok de partij nadat afgelopen week een meerderheid van de gemeenteraad instemde met het plan tot verplaatsing van de werf. De werf moet dit jaar nog verhuizen naar het industrieterrein in IJsselmuiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondergrondse container

KAMPEN - Bewoners van de binnenstad van Kampen zijn een online petitie begonnen tegen het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Kampen. Door het vervangen van alle bovengrondse containers en het verwijderen van alle groene containers uit de binnenstad van Kampen zien zij zich genoodzaakt hun afval aan te bieden aan de zeer beperkt geplaatste kleine ondergrondse containers waar nog geen vuilniszak in past. Plaatsing van veel meer en grotere ondergrondse afvalcontainers zou een oplossing zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)