(advertentie)

woonvisieREGIO - De elf gemeenten in West-Overijssel en de provincie gaan nauwer samenwerken op het terrein van wonen. In een gezamenlijke regionale woonvisie zijn uitgangspunten benoemd en afspraken gemaakt. Belangrijk vertrekpunt is dat het 'wonen' in de toekomst vooral plaatsvindt in de woningen die er nu al zijn in onze steden, dorpen en buitengebieden. Immers, de groei is eindig. Op 25 november 2014 stemden de elf colleges van burgemeester en wethouders in met de regionale woonvisie West-Overijssel, op 16 december deed het College van Gedeputeerde Staten hetzelfde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bigbandKAMPEN - Elkaar ontmoeten in een gezellige, ongedwongen sfeer, de drukke feestmaand muzikaal afsluiten en het nieuwe jaar goed beginnen. Dat zijn de bekende ingrediënten van het Katerconcert van Bigband Kampen dat dit jaar zal plaatsvinden in de foyer van de Stadsgehoorzaal in Kampen op 1 januari vanaf 15.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kerstevenementKAMPEN - Kampen is een driedaags kerstevenement rijker onder de naam Kamper Kribbe. Het begint op maandag 22 december met een reis van Jozef en Maria van Campen en eindigt met een volkskerstzang op kinderboerderij Cantecleer. De organisatie wil Kamper Kribbe uitbreiden tot een groots kerstfeest voor het hele gezin in het Groene Hart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

BroederkerkKAMPEN - Op zondag 21 december zal de Broederkerk geopend zijn in het kader van Kerst in Oud Kampen. De kerk hoop zo mensen te bereiken met het kerstevangelie.

Vanaf 's middags 16.00 uur tot 's avonds 19.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oranjevereniging wilsumWILSUM - Het bestuur van de Oranjevereniging Wilsum wil in de komende ledenvergadering een beslissing nemen over het al of niet afschaffen van de aubade op Koningsdag. Jaren geleden is deze aubade in het leven geroepen door de Oranjevereniging Wilsum in samenwerking met Euphonia en de basisschool.

Sinds een aantal jaren zijn de leerkrachten van de basisschool echter niet meer aanwezig bij de aubade. Wel verzorgt de basisschool de liedjes. Ook Euphonia hoeft sinds dit jaar 's morgens niet meer op te treden in Kampen of IJsselmuiden en komt dus alleen voor de aubade naar Wilsum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DEVKAMPEN - Op vrijdag 26 december, Tweede Kerstdag, geeft het Chr. Kamper mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden' (D.E.V.) haar traditionele kerstconcert in de Bovenkerk. Het programma bestaat uit bekende kerstliederen, instrumentale werken en samenzang.

Dirigent is Gerwin van der Plaats. Medewerking wordt verleend door de Schotse violist Michael Foyle, sopraan Clara de Vries en organist Marco den Toom. Het concert begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuisCKAMPEN - Dinsdagavond is besloten dat coalitiepartners ChristenUnie, CDA en VVD gaan proberen de SGP bij de coalitie te betrekken omdat vorige week de SP-fractie uit de coalitie is gestapt.

Volgens wethouder Veldhoen (CU) is het de meeste voor de hand liggende optie om de SGP te vragen omdat die partij in de laatste gemeenteraadsverkiezingen de op een na grootste partij was.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

VERZEKERING

KAMPEN - Inwoners met een laag inkomen (tot 110% van de bijstandsnorm) kunnen ook in 2015 meedoen met een (collectieve) verzekering voor ziektekosten van de gemeente Kampen via Zilveren Kruis Achmea. Voordelen van de verzekering zijn een korting op de basisverzekering en goedkopere aanvullende verzekeringen. Vanwege de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie eigen risico (Cer) is de verzekering uitgebreid voor mensen met hoge zorgkosten, bijvoorbeeld omdat ze chronisch ziek of gehandicapt zijn. De gemeente betaalt hier de premie van. Omdat de gemeente voor de nieuwe regeling veel minder geld krijgt dan er voor de Wtcg en de Cer beschikbaar was, is deze collectieve zorgverzekering alleen beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

E4

KAMPEN - In de binnenstad van Kampen kan met ingang van woensdag 17 december 2014 tijdelijk gratis geparkeerd worden. Het college van B&W heeft dit vandaag besloten vanwege problemen in de software van de parkeerautomaten.

De gemeente is in overleg met de leverancier van de automaten om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de softwareproblemen. Er zit overgevoeligheid bij toetsen en sensoren in de parkeerautomaten, waardoor er problemen ontstaan bij het doen van transacties bij de parkeerautomaten. Zo worden bijvoorbeeld verkeerde bedragen getoond en worden tickets zonder acceptatie geprint. Tot die tijd heft de gemeente geen parkeergelden in de binnenstad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Klimaatstraatfeest-logo

KAMPEN - Op maandag 5 januari 2015 gaat de tweede fase van het HIER Klimaatstraatfeest van start, de grootste en gezelligste energiebesparingswedstrijd van Nederland. Vanaf die datum gaan deelnemers samen met hun buren energiebesparende acties uitvoeren, zoals een gloeilampencontrole, een naden-en-kieren-speurtocht of een ontdooi-je-vriezer-estafette. In de gemeente Kampen doen al vier straten mee aan de landelijke competitie. Het betreft de volgende straten: 1e Ebbingestraat, Zalmhof, Noordweg en Houtwijk. De straat die tot en met 31 maart 2015 de meeste energie bespaart en de beste acties uitvoert om de buurt te betrekken bij energiebesparing wint een feestbudget van € 10.000.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

KAMPEN - Op 1 januari wordt de nieuwe Jeugdwet 2015 ingevoerd en zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hele jeugdhulp. Doel van deze wijziging is een betere samenwerking rond gezinnen (één gezin, één plan) en het meer preventief en vanuit de eigen kracht werken van jeugdigen en hun ouders. In Kampen worden de lichte vormen van jeugdhulp sinds 2010 al uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) aan de Wederiklaan 56. Dat blijft zo. Het CJG Kampen gaat per 2015 ook de intensievere vormen van gespecialiseerde hulp toewijzen. Voor het uitvoeren van de nieuwe taken wordt het CJG uitbreid en versterkt met de benodigde deskundigheid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winkel

KAMPEN - DeltaWonen en ontwikkelaar Multi Vastgoed zijn met de bouw van het nieuwe winkelcentrum in de Hanzewijk in Kampen gestart. Met een goed bereikbaar winkelcentrum met een aantrekkelijk aanbod van winkels wordt de nieuwe Hanzewijk nog meer een groene wijk met een groot, gevarieerd aanbod aan voorzieningen, waarin bewoners, ondernemers en bezoekers centraal staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

images

KAMPEN -  Maandagmiddag 15 december is het rijbewijs ingevorderd van een 58-jarige automobilist uit Almelo omdat hij onder invloed was van alcohol.

Bij controle op de Flevoweg bleek dat hij teveel alcohol gedronken had. Zijn bepalende blaastest in het politiebureau scoorde 735 ug/l. Hij kreeg een rijverbod en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

connect

IJSSELMUIDEN – Op woensdag 24 december 2014 wordt er in de Hoeksteen, aan de Goudplevier 103 in IJsselmuiden, weer een kerstnachtdienst gehouden. De dienst wordt, net als voorgaande jaren, georganiseerd door de Hoeksteen, de Bron en de Goede Herder Kerk.

De aanvang van deze dienst is 22.30 uur en de kerk staat open vanaf 22.00 uur. Voorgangers in deze dienst zijn dominee G. Labooy en dominee N. Beimers. Verder wordt er medewerking verleend door Burgemeester Bort Koelewijn en gospelkoor Connect uit IJsselmuiden. De collecte gaat dit jaar naar Giro555: Help slachtoffers. Stop de ebola ramp!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

9974

KAMPEN -  van Kampen neemt op vrijdag 19 december het eerste exemplaar in ontvangst van het boek "Spraakmakende Hanzesteden". In dit boek vertelt de auteur Girbe Buist uit Zwolle over de achtergronden van zegswijzen en uitdrukkingen uit onze taal. Dat doet hij aan de hand van taalwandelingen langs monumenten in de Hanzesteden Deventer, Zwolle, Hattem, Kampen en Hasselt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oud-en-nieuw-londen-4

KAMPEN - Elk jaar wordt in de gemeente Kampen op diverse plekken het oude jaar afgesloten en het nieuwe jaar begonnen. Dit gebeurt samen met familie, vrienden en buurtbewoners. Op de ene plek gebeurt dit grootschaliger dan op de andere plek. Er wordt op verschillende plekken geschoten met melkbussen, maar er zijn ook initiatieven waar een gezellige ontmoetingsplek wordt gerealiseerd. Zoals een kraam met oliebollen aan de Wortmanstraat of een kraam met koffie, chocolademelk en koek aan de Penningkruid. Deze ontmoetingsplekken worden opgezet door de buurt in samenwerking met de wijkvereniging en Stichting Welzijn in Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pic-hardlooptraining

KAMPEN - Het nieuwe jaar goed beginnen? Houd het dan niet alleen bij een goed voornemen, maar train dan mee! Woensdag 7 januari 2015 start AV Isala '96 voor de 10e keer een hardloopclinic voor beginnende lopers (doel: 5km; instapniveau: 10 minuten rustig joggen) en gevorderde lopers (doel: 10km; instapniveau: 20 minuten rustig joggen). In 12 weken kun je je voorbereiden op deelname aan De 32 van Kampen: HET loopevenement van 5 tot 32 km.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Teaser kerstbal

ZWOLLE - De afdeling Geestelijke verzorging organiseert dit jaar verschillende kerstactiviteiten voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Ieder jaar staat er een thema centraal, dit jaar is dat 'Op zoek naar vrede'. Het zoeken naar vrede begint met ontroering bij onszelf. Zoeken naar vrede begint als we geraakt kunnen worden door andere mensen, geraakt door het verdriet om het verlies van een dierbare, door het geluk als er een gezond kind wordt geboren, geraakt door een ziekte die iemand verwoest en door de blijdschap als de behandeling toch blijkt aan te slaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

excursie

KAMPEN - De vogelwerkgroep van natuurvereniging IJsseldelta organiseert op zaterdag 20 december een dagexcursie naar het Lauwersmeer. Bezocht worden o.a.de Bantpolder, het Ezumakeeg, het Jaap Deensgat, de haven van Lauwersoog en de pier bij Paessens Moddergat. Het dynamische gebied heeft het gehele jaar door een grote aantrekkingskracht op vogels. Vooral in deze periode is de kans op bijzondere en zeldzame soorten groot. De grote groepen winterganzen zijn gearriveerd, roofvogels als zeearend, slechtvalk en blauwe kiekendief jagen in het gebied en de slikplaten bieden voedsel aan een groot aantal steltlopers. Afhankelijk van weer en tijd zal bovendien een wandeling langs het Wad gemaakt worden. Warme kleding is een aanrader.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

17237 fullimage Vuurwerk1 240x160

KAMPEN - De gemeente Kampen zet zich ook dit jaar in voor een veilig en gezellig verloop van oud en nieuw. Daarom zijn spelregels opgesteld om overlast en schade voor en tijdens de jaarwisseling zoveel mogelijk te voorkomen. De spelregels zijn vooraf besproken met diverse jongeren en buurtbewoners.

De gemeente en politie gaan met de beschikbare capaciteit optreden bij het melkbusschieten in de weken voor de jaarwisseling. Ook wordt opgetreden bij het stoken van vuren en het plegen van vandalisme op oudejaarsdag zelf. Eventuele schade wordt verhaald op de veroorzaker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)