(advertentie)

wegwerkzaamhedenKAMPEN - Zoals eerder gemeld, legt de gemeente Kampen nabij wooncomplex Heemhof een voetgangersoversteekplaats aan in de Silene om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat de Silene een belangrijke ontsluitingsweg is voor de achterliggende woonwijk, vinden de werkzaamheden niet overdag plaats maar in de avonduren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

pietenzolderKAMPEN - Vanaf zaterdag 15 november logeren de Zwarte Pieten op de hooizolder van kinderboerderij Cantecleer. Iedereen is welkom om te komen kijken hoe de Pieten slapen en misschien mag je ze wel een keer wakker maken! Sinterklaas slaapt in zijn eigen sinterklaashuis aan de Noordweg 2. Ook daar mogen kinderen kijken hoe de Sint woont.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ComputertraagKAMPEN - De Kamper computer- en tabletclub KCTC houdt op dinsdag 18 november weer een clubavond. Wie vragen heeft over een tablet, laptop of computer, is van harte welkom. Er zijn mensen aanwezig die verstand hebben van hard- en software zodat deskundige hulp kan worden geboden.

Neem u computer, laptop of tablet mee, zodat ter plekke naar een eventuele fout gezocht kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

steigers6KAMPEN - Gemeentebelang Kampen (GBK) heeft een motie ingediend om precariobelasting op het plaatsen van een steiger af te schaffen. Nu is het zo dat mensen, die hun huis schilderen en daar een steiger voor gebruiken die op gemeentelijke grond staat, een naheffing krijgen als de verf is opgedroogd. In de binnenstad hebben bewoners vaak geen andere keus voor het plaatsen van een steiger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rechter 2KAMPEN - Een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden. Dat is dinsdag geëist tegen een leraar voor het plegen van ontucht met een leerlinge. Gertjan van S. was leraar bij het Ichthus College in Kampen toen hij ontucht zou hebben gepleegd met een 14-jarige leerlinge. De rechtbank doet op 25 november uitspraak in de zaak. Dit meldt NU.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

molenbrug2KAMPEN - Rijkswaterstaat voert van donderdag 20 november 9.00 uur tot en met zaterdag 22 november 6.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de Molenbrug. In verband met deze werkzaamheden is de weg over de brug (Mr. J.L.M. Niersallee) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Zwolseweg tot aan de rotonde Venedijk-Noord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eddy2ZWOLLE - Op 12 november hebben Provinciale Staten van Overijssel Eddy van Hijum benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, Energie en Innovatie. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

naaienKAMPEN - Iedere dinsdagmorgen zijn vrijwilligers van theatergroep Ventura aan het werk met het in orde maken van kleding voor optredens van leerlingen van Ventura. Zo treden alle groepen van Ventura op tijdens Kerst in Oud Kampen en tijdens een grote eindpresentatie voor de zomervakantie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KunstCultuurenKids2KAMPEN - Voor de periode november/december heeft cultuurZIEN een aanbod samengesteld voor het basisonderwijs. Uitgangspunt voor de keuze zijn kwaliteit en vakmanschap.

Bezoek met groep 5 en 6 ''Wonder van de Geboorte''

In de periode 17 november tot en met 19 december is het mogelijk met groep 5 en 6 een bezoek te brengen aan de tentoonstelling ''Wonder van de Geboorte'' in het Ikonenmuseum Kampen. Tot 5 december staat de rol van Sint Nicolaas als kindervriend centraal tijdens het bezoek, daarna verschuift het accent naar het Kerstverhaal. Spannende verhalen, een bezoek aan de tentoonstelling en zelf creatief aan de slag gaan, zijn de onderdelen van dit bezoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taartKAMPEN - Hoog boven het schitterende IJsselfront uit torent een van de oudste kerken van Kampen, de St. Nicolaas- of Bovenkerk. Tot het interieur van de kerk behoren een vroeg-renaissance koorhek, een natuurstenen kansel en het monumentale Hinsz-orgel. In de toren hangen twee klokken van de wereldberoemde klokkengieter Geert van Wou.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bigbandkampenKAMPEN - Donderdag 20 november speelt Bigband Kampen van 21.00 tot 23.00 uur in restaurant De Vier Jaargetijden. De achttienkoppige bigband heeft voor deze gelegenheid Klaske Bos uitgenodigd om een aantal zangnummers te vertolken, zodat swing en jazzrock kunnen worden afgewisseld met ballads en popmuziek.

De toegang is gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GERAART WESTERINKKAMPEN - Donderdag 20 november presenteert de IJsselacademie in het stadhuis van Kampen "Ambitie en optimisme - Stedenbouw en architectuur in Kampen 1940 – 1970", geschreven door Geraart Westerink.

Voorafgaand aan de officiële presentatie zal de auteur zijn werk introduceren, waarbij hij enkele saillante feiten uit zijn onderzoek zal belichten. Vervogens overhandigt de directeur van de IJsselacademie, Jos Mooijweer, de eerste twee exemplaren aan wethouder Sybren Gerlofsma en aan de directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Karel Loeff.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

extraKAMPEN - De gemeente Kampen ondersteunt huishoudens met een laag inkomen dit jaar met een extra bijdrage van € 100,- voor een gehuwden/ samenwonenden (met of zonder kinderen), € 90,- voor een alleenstaande ouder en € 70,- voor een alleenstaande. In totaal komen circa 1.400 huishoudens in de gemeente Kampen in aanmerking voor dit bedrag. De gemeente geeft hiermee uitvoering aan het besluit van de Tweede Kamer om € 70 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Minimabeleid. Dit is geregeld in de Wet eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rtv2KAMPEN - Enige tijd geleden heeft het bestuur van RTV IJsselmond een brief aan de gemeente Kampen gestuurd met een aantal indringende vragen omtrent de financiën van de omroep. De vragen betreffen onder meer het kwijtschelden van achterstallige huur en huurverlaging in de toekomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flitspaalZALK - Op de N50 bij Zalk komt een nieuwe flitspaal. De nieuwe flitspaal staat op de plek waar eerder een verouderde, analoge flitspaal stond.

De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord. Hierdoor worden gemaakte beelden van snelheidsovertreders direct overgeseind naar een dataverwerkingseenheid.

Geen flits

De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol die ontwikkeld moet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitale flitser heeft geen last van een volgeschoten film, werkt continu en maakt gebruik van een infraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zien is. Weggebruikers hebben daardoor geen hinder van flitslicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ramblersKAMPEN - Woensdag 19 november is er in de De Kofferbak een optreden van The Oldtime Ramblers, de band van Jan Roelofs. Het optreden wordt afgewisseld met de band Fling, die Ierse volksmuziek ten gehore brengt. 

The Oldtime Ramblers spelen zogeheten Green Grass Music. Dat is een mix van Iers/Schotse muziek, Bluegrass, Old-time(All-time) en Cajun/Tex-Mex.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KroegjeKAMPEN - Zondag 16 november is er in 't Kroegje aan de Geerstraat weer een Literair Café. Het thema is 'Antihelden'. Een antiheld is een hoofdpersonage in een verhaal die - in vergelijking met de klassieke held uit literatuur en film - een aantal 'heroïsche' karaktertrekken zoals idealisme, zelfopoffering en moed ontbeert. Daardoor is hij of zij weinig bewonderenswaardig en kan de lezer of toeschouwer zich soms moeilijker met het personage identificeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kjkKAMPEN - Afgelopen zaterdag is het Kamper Jachthoorn Korps voor de laatste keer opgetreden in het oude uniform. Zaterdag 15 november zal het korps de nieuwe uniformen presenteren aan het Kamper publiek.

Van oorsprong reünieband

Het Kamper Jachthoorn Korps is opgericht op 23 november 2001 uit een reünieband van het Kamper Trompetter Korps, die in de jaren 70 van de vorige eeuw als jachthoornkorps zeer succesvol was. Ondanks haar nog relatief korte bestaan is het korps uniek in zijn soort. Worden er in Nederland regelmatig jachthoornkorpsen opgeheven, het Kamper Jachthoorn Korps blijft groeien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dansenindehemel2KAMPEN - Michael Pilarczyk, bekend geworden als DJ van Radio 538, geeft op 26 november een lezing in 't Ukien over zijn in mei 2014 verschenen boek 'Dansen in de Hemel'.

'Dansen in de Hemel' is het aangrijpende verhaal over twee mensen die worstelen met liefde en dood in een decor van glamour, geldwolven en grootheidswaan. Een actuele roman over verlangen, geld, geluk en onze moderne samenleving die lijdt aan de chronische ziekte hebzucht. Dit verhaal zet je aan het denken over wie we zijn en wat we doen met ons leven. Hoe was je leven gelopen als je op dat ene cruciale moment een andere beslissing had genomen?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

insectenetenZWOLLE - Studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle doen onderzoek naar de acceptatie van het eten van producten die gemaakt zijn van insecten. Hoewel algemeen wordt erkend dat het eten van insecten veel voordelen heeft ten opzichte van het eten van traditioneel vlees, griezelen vele Nederlanders nog bij de gedachte aan een sprinkhaan of meelworm in hun gerecht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)