(advertentie)

01KAMPEN - Een hoge waterstand in de IJssel. Niets nieuws onder de zon voor mensen in deze regio. Dat fenomeen doet zich regelmatig voor. Toch blijft het hoogwater fascineren.

Klik HIER voor meer foto's.

Het natuurverschijnsel toont de noodzaak aan van een snelle waterafvoer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

gftcontainer articleKAMPEN - Met ingang van dit jaar wordt in de gemeente Kampen GFT-afval gratis ingezameld. Dat was voor diverse mensen reden om een GFT-container aan te vragen.

In de binnenstad en Brunnepe rijdt de inzamelwagen echter niet door alle straten. De containers kunnen daar op de inzameldag op de volgende straten worden gezet:

Binnenstad: Ebbingestraten, IJsselkade, Vloeddijk en Burgwal
Brunnepe: Noordweg, Wilhelminalaan en Dorpsweg

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

keukentafelKAMPEN - Op dit moment heeft de gemeente Kampen brieven verstuurd naar mensen die huishoudelijke hulp (HH-1) ontvangen. In die brief wordt aangekondigd dat er een gesprek wordt gepland over de veranderingen in deze zorg. U kunt dit gesprek natuurlijk alleen met de betreffende ambtenaar voeren of iemand vragen die u vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een van uw kinderen of een goede bekende.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

glKAMPEN - Donderdag 5 februari organiseert GroenLinks Kampen een thema-avond over politiek en religie. Gast die avond is Ruard Ganzevoort, lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en hoogleraar praktische theologie aan de VU.

Het thema politiek en religie staat momenteel vol in de aandacht. Voor de een zijn politiek en religie onlosmakelijk met elkaar verbonden, de ander vindt die verbinding vreemd of zelfs kwalijk.

Na een inleiding door Ganzevoort is er ruimschoots de gelegenheid voor dialoog.

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en wordt gehouden op salonboot De Veerman van Kampen. Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via info@groenlinkskampen.nl wordt op prijs gesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oranje2IJSSELMUIDEN - Op 7 maart organiseert Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden een muziekevenement onder de titel "De Vrienden van Oranje Live". Tijdens dit evenement zal het A-orkest van Oranje samen met de Kamper coverband No Brakes een non-stop programma spelen.

Het evenement wordt financieel ondersteund door onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt gehouden in een van de veilinghallen van de firma Wezenberg op het ALC-terrein aan de Spoorstraat 26 in IJsselmuiden. Het programma begint om 20.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bottersKAMPEN - De Stichting tot behoud van Kamper Botters heeft als doel het herstellen en in ere houden van Kamper visserijvaartuigen. Enerzijds als bijdrage tot behoud van het cultureel erfgoed van de stad Kampen, anderzijds om het tastbaar bewijs in stand te houden van de historische betekenis van Kampen als visserijstad.

De stichting heeft daartoe een aantal authentieke botters in beheer. Het onderhoud van deze schepen vergt veel tijd en de stichting is daarom op zoek naar vrijwilligers hiervoor. Belangstellenden kunnen zich met naam en telefoonnummer aanmelden via info@kamperbotters.nl of contact opnemen met Berry Zandbergen, tel. 038 – 331 17 45 of 06 - 526 264 10.

Meer informatie over de stichting vindt u op www.kamperbotters.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

trouwringEen souvenir, mijn erfenis
Van iemand die er niet meer is
Hangt bij mij thuis te hangen
En kijkt van boven op mij neer.
Van dag tot dag zie ik hem weer
Een kleinood dat mij vergezelt
Ook met mij nu mijn dagen telt
Wat eerst een teken was van rouw
Nu waardevol symbool van trouw
Dit goud zegt nu, ik pas op jou!

© Roelof Rustenburg

dolfijnenhuis3KAMPEN - Het Dolfijnenhuis biedt dagbesteding aan mensen die niet in aanmerking komen voor een reguliere baan. De grootste locatie van het project is Kamper Genot. Dit is een winkel aan de Oudestraat in Kampen waar een assortiment aan snoep wordt verkocht. De chocolade, nougat, drop, spek en lolly's worden op een feestelijke manier verpakt en gepresenteerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gansgrouwZWOLLE - Vogelbescherming Nederland heeft met succes bezwaar aangetekend tegen het ganzenbeleid van de provincie Overijssel. Onder het mom van schadebestrijding gaf de provincie de opdracht om - naast het decimeren van populaties ganzen in de zomer - ook in de winterperiode trekganzen vogelvrij te verklaren en massale jacht op ganzen te stimuleren.

Daar heeft de rechtbank in Zwolle vandaag een stokje voor gestoken. De voorzieningenrechter vond dat de argumenten van de provincie niet overtuigend zijn aangetoond. In Overijssel mag nu tot 1 maart 2015 niet op grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden geschoten.

Vogelbescherming is blij met de uitspraak: 'Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.'

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

huizenprijzenREGIO - De gemiddelde huizenprijs was in het vierde kwartaal van het vorige jaar 3,5 procent hoger dan in het vierde kwartaal 2013. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Maar dat zegt niet veel over verschillen tussen regio's en steden. In de regio Zwolle bijvoorbeeld was de ontwikkeling van de huizenprijs in het vierde kwartaal 2014 vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder 2,3 procent hoger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

westerkerkKAMPEN – In de Westerkerk wordt zaterdag 17 januari om 19.00 uur een editie van Zingend naar de Zondag gehouden. Het Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen verzorgt de koorzang.

Voorganger is ds. Dekker.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Eddy van HijumKAMPEN - Op vrijdagavond 23 januari kunt u in zalencentrum De Leuke Hanzestad kennismaken met Eddy van Hijum, lijsttrekker van het CDA Overijssel. Vanaf 2003 tot eind 2014 was hij Tweede Kamerlid namens het CDA.

Het doel van de avond is om inwoners van de gemeente Kampen te informeren over wat het CDA doet in de gemeente, provincie en waterschappen. Voor jongeren die straks bij de verkiezingen voor Provinciale Staten voor de eerste keer mogen stemmen, is dit een mogelijkheid om meer te weten te komen over het CDA. Het CDA heeft in Kampen met het CDJA IJsseldelta een eigen jongerenorganisatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KroegjeKAMPEN - Zondag 18 januari is er weer een literair café in 't Kroegje aan de Geerstraat. Thema dit keer is 'Mijn harde schijf'. Op een harde schijf worden computerbestanden bewaard. Die gegevens blijven ook bewaard als de computer uit staat. Tot op zekere hoogte kan het menselijk brein met zo'n harde schijf worden vergeleken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

orangeglowKAMPEN - Nadat Orange Glow afgelopen jaar vele podia in Nederland bespeelde, zijn ze komende zaterdag weer in hun thuisstad te horen. Samen met hun labelgenoten van Drive By Wire treden ze om 20.30 uur op in 't Ukien. Het voorprogramma wordt verzorgd door Backgammon uit Zwolle.

Orange Glow smeedt 90's indie, 70's postpunk, noise en psychedelica samen tot indierock. Live hebben alle nummers een nieuwe invulling gekregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tekampenKAMPEN - Dat er in de historische binnenstad van Kampen tal van monumenten te vinden zijn is algemeen bekend. Minder bekend is dat de in Kampen wonende ingenieur Ernst Hupkes dat erfgoed heeft geïnventariseerd.

Zijn zoektocht naar meer informatie over de historische binnenstad, heeft uiteindelijk geresulteerd in http://www.tekampen.nl, een  site waarin alle rijks- en gemeentelijke monumenten te vinden zijn die Kampen herbergt. Alle opgenomen monumenten zijn bovendien voorzien van een foto en een beschrijvende tekst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tenhoveKAMPEN – Arjan ten Hove zal ook in het seizoen 2015-2016 de hoofdtrainer zijn van de zaterdagselectie van VV Kampen. Het bestuur van de club en Ten Hove hebben dat samen besloten.

Een jaar geleden werd Arjan ten Hove aangesteld als hoofdtrainer van het nieuwe Kampen 1 voor het huidige seizoen 2014-2015. Het verloop van de eerste seizoenshelft heeft beide partijen doen besluiten dat ze de samenwerking graag voortzetten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

seniorweb kampenKAMPEN - In de Bibliotheek aan de Kennedylaan wordt donderdag 15 januari van 10.00 uur tot 11.30 uur weer het senioren internetcafé gehouden. Senioren kunnen daar terecht met vragen over de computer, e-mailen, internetbankieren, ov-chip en allerlei andere digitale zaken. 

Het thema voor deze ochtend is: computerveiligheid voor senioren. De toegang is gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hoogwaterREGIO - Het Waterschap Groot Salland ervaart geen problemen door de hogere waterstanden in rivieren, kanalen, weteringen en sloten. Voorzorgsmaatregelen zijn niet nodig. Het waterschap laat weten dat men alles prima aan kan met de normale bedrijfsvoering.

Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden worden de dijken extra goed in de gaten gehouden en zijn enkele sluisdeuren gesloten. Ook werken de gemalen en stuwen iets harder dan normaal. Dit is gebruikelijk en wordt altijd gedaan als de waterstanden stijgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

betonstortKAMPEN - Donderdag 22 januari wordt begonnen met het storten van de keldervloer van Margaretha. De aanvoer van beton zal die dag enige verkeershinder veroorzaken. Dat meldt wijkverenigingbinnenstad.nl.

De operatie begint om 05.30 uur en zal tot ongeveer 19.00 uur duren. Verkeersregelaars begeleiden het transport aan het begin en einde van de Cellebroedersweg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

torenvalkREGIO - Zaterdagmorgen 17 januari kunt u op een overdekte en verwarmde boot met Natuurmonumenten meevaren naar Vogeleiland. Dat is een onbewoond eiland midden in het Zwarte Meer.

Wie daar voet aan wal zet waant zich een beetje in een jungle. Er heerst volstrekte rust. Paden zijn er niet, een vogelkijkhut wel. Van daaruit laten vogels zich prachtig bespieden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)