(advertentie)

Een magisch woord zo tussen beide

Past bij veel zaken in het leven

Het pept je op en geeft je kracht

Geeft moed en zelfvertrouwen

En laat je van het leven houden

Wees optimistisch en een winnaar

Voor jezelf ook voor elkaar

Want samen is het minder zwaar

Je voelt je een kanjer als je wint

En meer nog zelfs bij tegenwind!

©Roelof Rustenburg

(advertentie)

Zo actueel als wat de discussie over statiegeld, wel of niet en dat allemaal om het milieu te sparen, of wie weet wel redden. Gaan we recyclen of gaan we statiegeld doen, zodat we minder weggooien, je ziet wereldwijd de discussie zich verdiepen over het welzijn van me3ns en dier. Ook in de tweede kamer der staten generaal worden er de nodige woorden aan besteed, we zijn er met zijn allen druk mee bezig om te bespreken hoe we het in de toekomst zullen gaan doen. Gaan doen met een berg plastic afval die bijna een bedreiging gaat vormen, zeker als we zo door blijven gaan met moeder Aarde. De grootgrutters willen er van af, van het statiegeld het
kost hen meer dan het hun oplevert. En aangezien het allemaal om de poen gaat in wat heet een kapitalistische samenleving staan we hier met zijn allen niet raar van te kijken. En prettige bijkomstigheid we hebben er eer een onderhouden onderwerp bij om uitvoerig bij stil te staan. Stilstaan bij prut, stilstaan bij het wonder van de vooruitgang en ons tegelijkertijd afvragen, waar gaat het eigenlijk allemaal om? Nou het mag duidelijk zijn om consumeren wat ons bij tijd en wijle wijst op de gevolgen van datzelfde consumeren. We dreigen op langere termijn om te komen in een berg van petflessen en andersoortig verpakkingsmateriaal. Gebeten worden door de kat of de hond, hoe dan ook ons gedrag heeft links of rechtsom consequenties voor het voortbestaan van de soort mens. Zo kom je van het een op het ander, dat heet dan weer voortschrijdend inzicht waarna een stemming volgt in onze volksvertegenwoordiging. Het blijft intussen knokken en uitkijken en dagen tellen, want de tijd tikt door. Maar één geluk hebben we met zijn allen de wetenschap met haar onderzoekactiviteiten vordert en de middelen en de procedures om zaken als deze af te kunnen breken komen in het zicht. En daardoor wordt de huidige, bijna eeuwigheidswaarde getackled! Een uitvloeisel van de vooruitgang of ook wel de prijs genoemd van diezelfde vooruitgang. In het snelle internet tijdperk waarin de wereld zich bevindt behoort bijna niets meer tot de onmogelijkheden, zoals het water de plastic afvalproducten via golfstromen naar plaatsen brengt die diezelfde golfstromen door hun loop bepalen. Zo brengt de vooruitgang ons menselijk ras naar denkwijzen die we in potentie allemaal in ons hebben blijkbaar. Niets is wat het lijkt, altijd wel een verrassing, altijd wel weer een nieuwe uitvinding in de vorm van diverse varianten, is het niet om te strijden dan wel om te bestrijden. In een tijd van Pet en Prut gaat het leven gewoon als altijd zijn gang, en maakt een merel op mijn balkon met zijn opgewekte gefluit mij elke morgen wakker. Net of hij zeggen wil, maak je hoofd leeg er zijn ook andere, leukere dingen!

Goed Goan.

Simon Schrijver.

Voor eventuele reacties simonschrijver@locourant.nl

(advertentie)

KAMPEN - Organist Wim Magré zal zaterdagmiddag 21 juni om 15.00 uur een orgelconcert geven in de Bovenkerk. 'Het orgel van de Bovenkerk blijft één van de mooiste om te bespelen. Op dit prachtige Hinsz-orgel heb ik vroeger vele jaren les gehad van mijn leermeester Willem Hendrik Zwart', aldus de Elburger. Naast klassieke werken staan deze middag veel koraalbewerkingen van Willem Hendrik Zwart op het programma zoals onder meer: Fantasie over Psalm 111 en een Koraalfantasie over Psalm 25. De toegang voor dit concert is voor volwassenen 7,50 euro en kinderen gratis.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

De een die zweert erbij

Een ander die verfoeit het

Weer een ander rent zich rot

En doet dat voor de sport

Bewegen zegt men moet

Is goed voor lijf en leden

Maar verdorie nog aan toe

Mijn knie is nu
versleten

Veel gesport gelopen dus

Dat mag U best wel weten!

©Roelof Rustenburg

"Brood en Spelen"

Back in time, naar heel lang geleden naar het rijk der
Romeinen naar keizer Nero en consorten.

Net of de tijd stilgestaan heeft besef ik mij want anno 2014
krijgt het volk dit nog immer aangeboden, of gepresenteerd zo u wilt.

Wat te denken van het WK hockey in Den Haag en straks over
een goede week het WK voetbal in Brazilie .

En ook in stadions noch immer, alleen de activiteiten hebben
zich op een wat andere manier ontwikkeld. Ging het toen om gladiatoren die
elkaar bevochten of christenen die voor de leeuwen geworpen werden, oogmerk was
vermaak van het volk.

Dit had onder andere te maken met het feit om onrust te
voorkomen en de Welgestelden in staat te stellen hun lekkere leventje te laten
leven.

Want onrust onder het volk had men ook in die tijd al een
hekel aan, het kon je als heerser zomaar de kop kosten.

Dat principe geldt eigenlijk nog steeds en daarom rennen we
van het ene naar het andere spektakel stuk naar het andere van tennis naar
hockey en van hockey naar voetbal.

Het grote verschil is dat je nu wereldwijd mee kunt kijken
via allerlei technieken die vooruitgang genoemd worden.

Het medium internet en televisie houden het volk tevreden en
tegelijkertijd gevangen door ze te kluisteren, welhaast te ketenen aan
beeldscherm en luidspreker.

Ja beste mensen het is zoals het is,je moet de realiteit
onder ogen durven zien op de een of andere wijze moeten we toch bezig gehouden
worden, zo niet gaan we allerlei onzin bedenken. Tenminste dat zou op z'n minst
een gevolg kunnen zijn, want ledigheid is des duivels oorkussen nietwaar?

Niet voor niets klaagt iedereen in ons landje over een te
grote werkeloosheid en daar wordt de stemming niet beter van immers!

En in sommige delen van de wereld leidt het zelfs tot dood,
verderf en weer andere opstandigheden. Het blijft dus verdelen en heersen tot
op de dag van vandaag kijk om u heen en open uw ogen.

Rijkdom beheerst alom de lagere klasse immers, en in India
ben je, je leven niet zeker als je tot een kaste behoort die slechts uit
uitschot bestaat.

Mensen worden daar zonder pardon verkracht, vermoord en
opgehangen.

Het is aan de orde anno 2014 onze wereldwijde media
berichtten er immers over.

Ja rust in de tent is een vereiste om geen heisa in
diezelfde tent te krijgen, derhalve worden we bestookt met sport en spel en
akties om ons tevreden en vooral bezig te houden.

Het zal ons aan niets ontbreken en revolutie zal een ver van
ons bed show zijn zolang brood en spelen maar in een ruim voldoende mate
aangeboden worden aan de grote massa.

En straks gaat het grote fietsgebeuren weer van start, de
Tour de France met slechts één uitkomst, de dood of de gladiolen!

Brood en spelen tot het bittere einde.

Goed Goan.

Simon Schrijver.

Voor eventuele reacties simonschrijver@locourant.nl

KAMPEN - Voetbalvereniging Kampen heeft komend seizoen 2014-2015 weer een eerste elftal. Na een jaar zonder prestatie-elftal is er een nieuw team gevormd, een technische staf aangesteld en heeft de KNVB akkoord gegeven voor de terugkeer in de A-klasse.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

KAMPEN - De middeleeuwse kogge die in 2013 door Rijkswaterstaat bij Kampen in de IJssel is gevonden, wordt later geborgen dan aanvankelijk in de bedoeling lag, niet in 2014, maar in 2015. De aanbesteding rond de berging is nog niet rond en de gemeente Kampen neemt, zo is de verwachting, in december een besluit over de locatie en financiering voor de expositie van deze kogge. Wel dringt de tijd want eind 2015 vindt de verlaging van de zomerbedding van de IJssel plaats.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Marcel Visser ontving op Wereldmilieudag 5 juni het Groene Lintje 2014 uit handen van fractievoorzitter Nieke Jansen van GroenLinks. Het Groene Lintje wordt jaarlijks uitgereikt door de fractie. Het is een blijk van waardering voor iemand die zich bijzonder inzet op het gebied van duurzaamheid, milieu en natuur.

Marcel Visser kreeg het lintje omdat hij zich bijzonder inzet voor duurzaamheid. Niet om persoonlijk gewin maar uit hart voor de aarde en voor de generaties die na hem leven. Hij doet dat als lokale ondernemer in duurzame verlichting vanuit zijn bedrijf LichtTotaal. In januari van dit jaar verzorgde hij in samenwerking met de gemeente Kampen een lichtseminar voor ondernemers. Visser: "Er gaat zoveel kostbare energie verloren. Met wat aanpassingen kun je dan veel energie en dus ook geld besparen."

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De politie heeft een 59-jarige man uit Kampen aangehouden voor mishandeling. Tijdens een gepland gesprek aan de Loswal, sloeg en schopte hij een medewerker van een hulpverleninginstantie. Het slachtoffer had last van pijn aan zijn hoofd, nek en been. Hij deed aangifte. Na verhoor is de Kampenaar in vrijheid gesteld. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt benadrukt dat het slachtoffer een taak vervult in de publieke sector.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ZALK/KAMPEN -  Vrijdag 6 juni werd er op de N50 (parkeerplaats Zalkerbroek) van 9.00 uur tot en met 16.00 uur gericht gecontroleerd op recreatieverkeer in samenwerking met de Belastingdienst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - IJVV organiseert, in samenwerking met de KNVB, op zaterdag 21 juni een vriendinnendag. Alle meisjesleden van IJVV mogen die dag hun vriendinnetje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. De vriendinnendag van IJVV zal plaatsvinden tussen 9.30 en 16.00 uur op sportpark Den Uithoek (het precieze tijdstip wordt bekend gemaakt als de aanmeldingen binnen zijn). Tijdens de vriendinnendag voetballen meisjes een dag met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meisjes en hun ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en het meisjesvoetbal bij IJVV.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Voetbalvereniging KHC houdt op vrijdag 13 juni een disco voor alle spelers van de F, E, en D teams. Deze begint om 19.00 en duurt tot 20.45 uur. Aansluitend kan iedereen dit wil in de kantine de wedstrijd Spanje – Nederland kijken. De avond is geheel in oranje stijl en voor degene met de leukste oranje outfit is er een prijs.

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De zwemvierdaagse in zwembad De Steur wordt gehouden van maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni van 18:30 -20:30 uur.In de voorverkoop kosten de kaartjes jeugd € 5,50 en volwassenen € 6,50. Tijdens de zwemvierdaagse jeugd € 6,00 en volwassenen € 7,00. Deelnemers kunt zich inschrijven bij de receptie of alvast uw inschrijfkaart downloaden en bij uw eerstvolgende bezoek aan het zwembad inleveren.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Liefhebbers van water moeten van donderdag 19 tot en met zondag 22 juni Kampen en Zwolle zijn. Tijdens de Water4Daagse vinden hier tientallen interessante activiteiten plaats die de unieke veelzijdigheid van water zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De Stadsgehoorzaal presenteert op 4, 5, 6, 7 juni in samenwerking met Vuur & Vlam Produkties de voorstelling MOVIE2MUSICAL, een onvergetelijk spektakel met alle hoogtepunten uit de film- en musicalgeschiedenis. De artistieke leiding is in handen van Musical Award winnaar en Kampenaar Marcel Visscher. Stanley Burleson en Joanne Telesford spelen de hoofdrol in deze opvolger van het succesvolle Joseph.

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Het Stedelijk Museum is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Het gaat om vrijwilligers voor 'balie werkzaamheden' (gasten welkom heten, toegangbewijzen verkopen, verkoop museumwinkel) voor dinsdagochtend, woensdagmiddag en voor de weekenden. Spreekt dit u aan? Neem dan vrijblijvend contact op met de vrijwilligerscoördinator, mevrouw Eisjen Schaaf: 038-3317361 of mail naar E.Schaaf@kampen.nlSchrijf reactie (0 Reacties)

 

KAMPEN - Op zaterdag 7 juni van 11.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom op de open dag van begraafplaats Bovenbroek. Bezoekers kunnen dan zien wat begraven is en hoe dit in zijn werk gaat, welke keuzes de nabestaanden hebben, maar ook welke nieuwe ontwikkelingen en producten er rondom uitvaart, asbestemming en rouw 'op de markt' zijn. De afgelopen jaren zijn er op dat gebied veel nieuwe dingen verschenen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding vanuit de Wmo en Participatie. In 2014 wil de gemeente aanbieders contracteren voor deze begeleidingstaken. De gemeente Kampen heeft ervoor gekozen om dit volgens een methode van bestuurlijk aanbesteden te doen: 'sociaal contracteren, inclusief organiseren'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Voetbalvereniging Go-Ahead Kampen houdt op zaterdag 14 juni haar jaarlijkse familiedag. De dag begint rond 10.30 uur met het programma voor de mini's op de oefenhoek met onder meer de pannakooi, springkussen en een 4-4 toernooi.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Stichting Jeugdtheater Ventura brengt in het weekend van 20 t/m 22 juni in de stadsgehoorzaal haar eigen musical op de bühne. Het stuk heet: 'Durf te dromen'. Deze eindpresentatie is geheel nieuw van opzet. In tegenstelling tot andere jaren, waarin per musicalklas een eigen stukje werd opgevoerd, wordt dit jaar een totaalmusical gepresenteerd waarin alle klassen hun bijdragen leveren die vloeiend in elkaar over gaan.

Schrijf reactie (0 Reacties)