(advertentie)

kampen logo

KAMPEN - De veelgestelde vragen over het coronavirus op de website van de Gemeente Kampen zijn weer bijgewerkt:

Kijk HIER voor het overzicht

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

KAMPEN - De vakleerkrachten bewegingsonderwijs uit de gemeente Kampen zitten niet stil en zetten vanaf woensdag 18 maart elke dag een nieuwe beweegactiviteit voor thuis op YouTube! 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Kampen2

KAMPEN - Eind 2017 is in de gemeente Kampen onderzoek gedaan naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. De onderzoeksresultaten zijn besproken met belanghebbenden als jongeren, ouders en professionele organisaties. Gezamenlijk is bekeken welke maatregelen effectief zijn om jongeren bewust te maken van de gezondheidsrisico’s bij overmatig alcohol- en drugsgebruik. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak 2019-2022. Hoewel elke individuele casus van middelenmisbruik zorgwekkend is, blijkt uit het onderzoek dat het gebruik onder jongeren in de gemeente Kampen ongeveer vergelijkbaar is als gemiddeld in Nederland of in de regio IJsselland. Op het gebied van drugsgebruik scoort Kampen iets lager dan het gemiddelde, op het gebied van alcoholgebruik iets hoger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

quintus centrum voor kunsteducatie

KAMPEN/IJSSELMUIDEN - In verband met het coronavirus sluit Quintus voor publiek en zijn er geen cursussen en lessen op de locaties in in Kampen en IJsselmuiden tot 6 april.  Quintus laat het volgende weten:

'We maken een plan hoe we omgaan met de uitval van de lessen en cursussen. Hier gaat zorgvuldigheid voor snelheid. We komen (uiteraard) met een passende oplossing en zullen je hier uiterlijk in de eerste week van april verder over informeren. Daarnaast onderzoeken we eventuele online, alternatieve manieren van lesgeven. Zodat je ook thuis met muziek, dans, theater en de beeldende kunsten vooruit kunt. Op onze website www.quintuskampen.nl vind je het laatste nieuws dat voor jou van belang kan zijn. Wanneer je vragen, opmerkingen en tips hebt, neem gerust contact met ons op. Dat kan bij onze collega’s van de receptie, via info@quintuskampen.nl of bij je docent.'

Schrijf reactie (0 Reacties)

zalk

ZALK - In deze enorme crisis en spannende tijd is het belangrijk elkaar hte helpen,waar dit nodig blijkt te zijn. Binnen Zalk is er daarom een werkgroep samengesteld met een gevarieerde samenstelling van dorpsgenoten, vanuit oa de jeugd, ouderen, ouders met schoolgaande jeugd, dorpsbelangen en vertegenwoordiging van het dorpshuis. Deze groep heeft  acties uitgezet, oa een website, algemeen telefoonnummer, e-mail en Facebook.

Website :
Hier vindt u de meest recente informatie, zie www.hetdorpzalk.nl/zalkhelptzalk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

holding hands 752878 1920

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’. Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75

ZWOLLE -  De viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel is voorlopig van de baan. Alle provinciale activiteiten zijn in navolging van veel lokale vieringen afgelast, verplaatst of tot nader order uitgesteld. Tot dit besluit is maandag het samenwerkingsverband Overijssel Viert Vrijheid in goed overleg met het provinciebestuur gekomen.Afgelopen dagen hebben diverse lokale comités de viering van 75 jaar vrijheid al afgeblazen vanwege het nieuwe coronavirus. Het Platform WO2 Overijssel, het Historisch Centrum Overijssel en RTV Oost doen dat nu ook voor de Vrijheidstour met aanverwante optredens, theatervoorstellingen, boekpresentaties en tentoonstellingen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

drinken

De drinkwaterbedrijven verwachten geen problemen met de levering en kwaliteit van het drinkwater door het coronavirus (COVID-19). Drinkwaterbedrijven kunnen ook tijdens een grieppandemie 24/7 schoon en veilig drinkwater leveren. Dit doen ze onder andere door volautomatisch te werken, op afstand te telewerken, noodstroomvoorziening in orde te hebben en hulpstoffen in voorraad te hebben.

Drinkwater is onmisbaar en daarom hebben drinkwaterbedrijven zoals Vitens een wettelijke plicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Eén van de gevaren is personeelsuitval door een grieppandemie. Alle drinkwaterbedrijven hebben plannen gemaakt. Hierin staat beschreven op welke manier het maken van drinkwater altijd door kan gaan. In de plannen staan bijvoorbeeld maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Maar ook maatregelen en plannen voor wanneer het virus echt tot personeelsuitval leidt. Hierbij wordt goed naar de adviezen van de rijksoverheid gekeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

90281814 2817847188300575 6598365274821361664 o

Deze oproep gaat momenteel rond en de initiatiefnemers hopen dat jij mee gaat doen

Onze zorg, hulpverleners en al die mensen die ons land draaiende houden strijden momenteel dag en nacht tegen het Coronavirus/ COVID-19. Zij vechten letterlijk voor onze levens en onze maatschappij. Dit is een groot en luidruchtig applaus waard, een hart onder de riem. Dinsdag 17-3 om 20:00 willen wij massaal en in heel Nederland een luid applaus aan al deze mensen laten horen. Met elkaar en vooral samen komen we deze moeilijke tijd door. Doe jij mee? Film het en gooi het online zodat ook de harde werkers dit terug kunnen zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  Door het coronavirus vraagt de Gemeente Kampen u om zaken zoveel mogelijk via de website te regelen of op een later moment. Bij de balie Inkomen en zorg kunt u tijdelijk alleen op afspraak terecht. De Gemeente Kampen is bereikbaar, maar de capaciteit in het stadhuis is beperkt doordat veel medewerkers vanuit huis werken. De avondopenstelling op woensdag is door de beperkte bezetting voorlopig vervallen. Dit betekent dat het stadhuis ook op woensdag tot 17.00 uur geopend.

Schrijf reactie (0 Reacties)

coronavi

KAMPEN -  Bij een inwoner van gemeente Kampen is vandaag een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Deze persoon heeft zich gemeld bij GGD IJsselland en er is geen kans geweest op verspreiding. De persoon zit in thuisisolatie. De GGD onderhoudt persoonlijk contact met de inwoner en neemt alle benodigde maatregelen.  

 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Willem van den Beld belde vanmorgen met Paul Werkman over de afgelaste bijeenkomst van Hoog over Wezep die voor morgenavond gepland was. Hij wil alle burgers van de gemeente Oldebroek oproepen om zelf de stuitingsbrief te ondertekenen en op te sturen. Een voorbeeld van deze stuitingsbrief is te vinden via www.hoogoverwezep.nl. Op deze website is ook meer info te vinden over dit onderwerp. 

Door voor 1 april een stuitingsbrief naar het ministerie te sturen kun je ook de komende 5 jaar een schadevergoedinging aanvragen. Wanneer dit niet gebeurt zal men geen recht meer hebben om een dergelijke vergoeding aan te vragen. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

100

Rijkswaterstaat is klaar met het aanpassen van de verkeersborden langs alle snelwegen in Nederland. Vanaf 16 maart 2020 geldt in heel Nederland tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds een maximumsnelheid van 100 km/h. In de avond en nacht blijft de maximumsnelheid gelijk aan de snelheid zoals hij was. Op ruim 60% van de snelwegen mag dan nog steeds 130 km/h gereden worden.

Met het aanpassen van de maximumsnelheidsborden is een einde gekomen aan een complexe operatie waaraan de afgelopen weken honderden mensen hebben meegewerkt. Het aanpassen is volgens planning verlopen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsselheem

KAMPEN -  De voordeur van IJsselheem gaat per direct dicht tot in ieder geval 6 april. Hiermee brengen we de intensiteit van de contacten flink terug op onze locaties. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan cliënten die vanzelfsprekend doorgaat. De zorg in de wijk gaat, met inachtneming van alle hygiënemaatregelen, gewoon door. We realiseren ons dat deze maatregel grote gevolgen heeft. We nemen dit besluit dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van onze cliënten en medewerkers.  
 
In het filmpje hieronder geeft Karin Leferink namens de Raad van Bestuur IJsselheem, een toelichting:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

csm Rvp slider 7afb8355bb

Vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor zwangere vrouwen, baby's en peuters (kinderen tot 4 jaar) gaan bij GGD IJsselland gewoon door. Voor kinderen en jongeren worden de jeugdvaccinaties uitgesteld.

Deze aankondiging geldt tot en met maandag 6 april. Wat we al weten:

  • HPV-vaccinaties: uitgesteld tot september
  • MenACWY-vaccinaties voor 14-jarigen: voor de zomer plannen we nieuwe data
  • Informatie over de BMR/DTP-vaccinaties volgt zo spoedig mogelijk

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De raads- en commissievergaderingen gaan niet door. Eerst zouden de vergaderingen plaatvinden zonder publiek. Dit is gewijzigd. Neem voor eventuele vragen contact op met de griffie van de gemeente Kampen via griffie@kampen>

Schrijf reactie (0 Reacties)

bieb kampen

KAMPEN - Bibliotheek Kampen sluit, in verband met het coronavirus, de bibliotheken in Kampen en IJsselmuiden vanaf 16 maart 9.00 uur voor het publiek. Dit besluit is genomen in lijn met de landelijke maatregelen.

De sluiting geldt in ieder geval tot 6 april voor alle vestigingen van de Bibliotheek Kampen.    

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Wij steunen rode kruis logo2

REGIO -  Nu het coronavirus COVID-19 zich ook in ons land heeft verspreid, mobiliseert het Rode Kruis haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help. Dat netwerk, bestaande uit ruim 40.000 mensen, is in het leven geroepen voor situaties precies zoals deze.  In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus.

Ze verspreiden flyers op een aantal zichtbare plekken bij jou in de buurt, bieden aan boodschappen te doen en checken of je oude buurman nog genoeg medicijnen in huis heeft.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wassen

- als je handen vuil zijn;
- voor het (klaarmaken van) eten; en na aanraken van rauw vlees.
- na een toiletbezoek;
- na hoesten, niezen in de handen (Tip: nies of hoest in de arm!)
- na het snuiten van de neus;
- na het buitenspelen;
- na het verschonen van een kind;
- na het aaien of knuffelen van (huis-)dieren;
- na het schoonmaken. Dus ook nadat je een vaatdoekje hebt gebruikt.

Schrijf reactie (0 Reacties)