(advertentie)

bijbels protkerk.nlKAMPEN - Wie zich wil verdiepen in het christelijk geloof, kan in Kampen deelnemen aan de cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden. Uitgelegd wordt hoe geloof en kerk in de loop van de geschiedenis op tal van manieren vorm hebben gekregen. Verder wordt inzicht gegeven in de literatuur van het Oude en het Nieuwe Testament.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

beterbenuttenKAMPEN - Beter Benutten Zwolle Kampen houdt op 22 juni een inspiratiecafé dat geheel in het teken staat van de deelauto. Het café behandelt de mogelijkheden die de deelauto voor bedrijven biedt en gaat in op concrete lokale voorbeelden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

damesdeltaseurKAMPEN - Na jaren lange afwezigheid start er komend seizoen weer een waterpolo-dames-team bij Deltasteur in Kampen.

Wie het leuk lijkt om mee te trainen kan op dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur terecht in zwembad De Steur.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

6Mn53ez0EDAM - Afgelopen zondag werd bij AV Edam voor de eerste keer een werpvijfkamp voor Masters gehouden. Bij de voorinschrijving werd al snel duidelijk dat vanuit het hele land animo was voor deze wedstrijd.

Het werd zelfs een internationale wedstrijd want ook in Belgie was deze werpvijfkamp in het vizier gekomen en zijn atleten afgereisd naar Edam om hieraan deel te nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bruinsKAMPEN - Als de gemeenteraad groen licht geeft volgt agrarisch ondernemer Harry Bruins Marieke Spijkerman op als raadslid in de gemeenteraad van Kampen. In verband met haar benoeming tot wethouder heeft Spijkerman haar raadslidmaatschap beëindigd.

Naast kennis van ruimtelijke en economische vraagstukken heeft Bruins zich gespecialiseerd in de financiën van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

ondernemersKAMPEN – De Industriële Club Kampen is ontstaan uit de industriële clubs van Kampen, IJsselmuiden en de Spoorlanden. Maandag 12 juni houdt deze organisatie een ondernemersbijeenkomst met aansluitend een borrel en een hapje. Ook niet leden zijn welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

KAMPEN - De avondvierdaagse in Kampen is dit jaar een driedaagse. Normaal gesproken wordt dat avondvierdaagse in de eerste 'volle' week van juni georganiseerd, maar in verband met Pinksteren en de Internationale Hanzedagen is er dit jaar een avonddriedaagse. Dit jaar zijn er 3329 wandelaars.

Thias Esseboom maakte er woensdagavond FOTO'S  en een video van de 10 km route

.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Kleedjesmarkt 2017 foto Joost LemetteKAMPEN - In de wijk Het Onderdijks wordt zaterdag 1 juli van 09.30 tot 12.30 uur de jaarlijkse Kinderkleedjesmarkt gehouden. Dit jaar voor het eerst aan de Bouwkamp, in het hart van de wijk tussen de scholen ’t Stroomdal en Villa Nova.

Op de kinderkleedjesmarkt, waar alleen kinderen uit Het Onderdijks een kleedje mogen leggen, wordt voornamelijk speelgoed verkocht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

leeuwKAMPEN – CultuurZIEN houdt op woensdagmiddag 14 juni een leeuwenjacht in de binnenstad van Kampen. Daar wemelt het van de leeuwen. Er mag op geschoten worden; met een camera of met een mobiele telefoon.

Tijdens de leeuwenjacht komen de deelnemers nog veel meer dieren tegen, zoals griffioenen, draken en een zwaan. Al deze dieren spelen een rol in oude verhalen.

Lees meer >

3dc2f4dd107db703665e993ac87aeca481bbb8d8

KAMPEN - Zoals elke derde donderdag van de maand is er ook komende donderdag 15 juni om 14.30 uur een veteranencafe in Kampen.

De Kamper veteranen komen dan weer bijeen in cafe-restaurant "De Vier Jaargetijden" aan de IJsselkade nummer 59 in Kampen om onder het genot van een kop koffie en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - Deze week heeft het college de perspectiefnota 2018-2021 aangeboden aan de gemeenteraad. Er is sprake van een sluitend meerjarenperspectief. Met deze perspectiefnota wordt een evenwichtig pakket aan maatregelen voorgesteld dat bijdraagt aan het waar mogelijk behouden van het Kamper voorzieningenniveau enerzijds en een duurzaam sluitend financieel perspectief anderzijds. Naast een structureel sluitend perspectief is sprake van een algemene reserve die qua omvang voldoet aan de met de gemeenteraad gemaakte afspraken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stedmus2KAMPEN - Er is in het Stedelijk Museum Kampen hard gewerkt aan een nieuwe uitgave. Het boek ‘Kampen, de rijke geschiedenis van een Hanzestad’ geeft voor jong en oud inzicht in de interessante geschiedenis van Kampen. Het eerste exemplaar van dit boek zal donderdag 8 juni om 13.30 uur overhandigd worden aan groep 7 en 8 van de Rehoboth school in Kampen.

Lees meer >

nachtzonderdakKAMPEN – In de nacht van 9 op 10 juni wordt er op de Natuurspeelplaats een 'Nacht zonder dak' gehouden. Een groep jongeren vanaf 12 jaar brengt dan één nacht door in een zelfgemaakt krotje van karton en zeil.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ldh headerKAMPEN - De wekelijkse Middag Pauze Dienst van het Leger des Heils staat donderdag 8 juni onder leiding van Cees Verbeek uit Genemuiden. Het thema is ‘Jezus stierf voor jou, leef jij al voor Hem ?'

De dienst begint om 12.00 uur. Locatie: Boven Nieuwstraat 35.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

erdtsieckKAMPEN - Dr. Iet Erdtsieck publiceerde in weekblad De Brug de geschiedenis (1492-1974) van 17 Kamper moordenaressen. Moord en doodslag hebben altijd een integrerende achtergrond. Welke omstandigheid dreef deze vrouwen tot een moord? Op welke plek in Kampen werd het misdrijf gepleegd en hoe vond de berechtiging plaats?

Op veler verzoek zijn de verhalen in boekvorm uitgegeven. Op woensdagavond 21 juni geeft Erdtsieck er een lezing over in de Johan van Mulkenzaal in de Stadskazerne.

Lees meer >

hattem3KAMPEN - Tijdens de Internationale Hanzedagen in Kampen is ook Hanzestad Hattem present. De Nederlandse Hanzesteden presenteren zichzelf op ludieke wijze in zeecontainers op de Hanzemarkt. Bij de Hattemse container kan men terecht voor toeristische informatie en diverse Hattemse Hanzeproducten.

Lees meer >

KAMPEN - De avondvierdaagse in Kampen is dit jaar een driedaagse. Normaal gesproken wordt dat avondvierdaagse in de eerste 'volle' week van juni georganiseerd, maar in verband met Pinksteren en de Internationale Hanzedagen is er dit jaar een avonddriedaagse. 

Thias Esseboom maakte er vanavond FOTO'S en een video van de 5 km route.

Schrijf reactie (0 Reacties)

huishoudelijkehulp pixabayKAMPEN - In mei heeft de raad ingestemd met een nieuwe werkwijze voor huishoudelijke hulp: Resultaatgericht Indiceren. Hierbij wordt niet langer gekeken naar het aantal uren, maar wordt gekeken wat nodig is voor een schoon huis. Het komende jaar wordt dit inhoudelijk en juridisch verder uitgewerkt om het per 1 juli 2018 in te kunnen laten gaan. Om deze reden heeft het college besloten om de wijze waarop nu huishoudelijke hulp wordt aangeboden te verlengen met een jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

corenjanKAMPEN - Tijdens de Hanzedagen verblijven er twee 17e eeuwse heren in huis 't Brieschend Peerd aan de Buiten Nieuwstraat. Ze lijken zo weggelopen uit een plaatjesboek.

Op 15 en 16 juni is het mogelijk om 's avonds bij gastheren Cor Stam en Jan Schouten te dineren. Kijk voor meer info op www.hanze2017stadswandelingen.nl

Als voorbeeld voor hun kleding dienden twee rijke heren uit het schilderij 'IJsvermaak op de IJssel bij Kampen' van stadgenoot Barend Avercamp. In de 17e eeuwse standenmaatschappij speelden kleren als uiterlijk kenmerk een belangrijke rol. Niet alleen de sociale laag was herkenbaar aan de kleding, maar ook burgerlijke staat, beroep of ambacht, streek of plaats van herkomst.

Lees meer >

sail kampen ijsseldelta marketing2KAMPEN - Donderdag 15 juni zal er een zogenoemde Sail-In plaatsvinden waarbij alle schepen van de IJsselkade zullen wegvaren richting de Loswal waar alle schepen - ook die van buiten Kampen komen - zich zullen verzamelen.

Rond 15.00 uur zal de gehele vloot richting de stad vertrekken waarbij ze - bij wijze van welkom in de stad - tegemoet worden gevaren door de Kamper Kogge.

Lees meer >