(advertentie)

bord bos 2 300x225

ZALK -  Naast de reeds  aanwezige  informatieborden  bij de molen en het Kerkplein staan er nu ook twee borden in het Zalkerbos. De tekst op de borden zijn in samenspraak met Matthijs Bakker en Herman van der Hart gemaakt. De uitwerking werd gedaan door Alfred Koersen en Dorpsbelangen Zalk, met ook een financiële bijdrage vanuit het project “De Groene Loper” van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta. De borden geven extra informatie over de flora en fauna van deze omgeving.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

zalk

ZALK - Woensdag 28 oktober houdt Dorpsbelangen Zalk weer een inloopspreekuur voor de inwoners van Zalk. Dit keer deels digitaal via Zoom en ook deels fysiek in het Dorpshuis. Dit inloopspreekuur is van 17.00 tot 18.00 uur. Tijdens dit spreekuur zijn op afstand (via Zoom) aanwezig: Julian Aarten (wijkverbinder), Coby Peters (wijkagent).. Namens het bestuur van Dorpsbelangen Zalk zijn Lucas Frijlink en Ray Haze  aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

26 10 2020 CoronaActueel

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

code

KAMPEN  -  Heeft het iets te maken met onze profilering als hartelijke Hanzestad aan het water? Nou, neuh. Is het weer een leuke en opvallende manier om Kampen nog bekender te maken? Nou en of!Julius Hartman heeft al eerder met zijn filmwerk de schijnwerpers op Kampen gekregen, onder meer met

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Het is goed om kritisch naar jezelf te durven kijken. Dat geldt voor ons als individuen en evengoed voor overheden en organisaties. Terugkijken, misstanden aanwijzen en daar consequenties aan verbinden. Denk aan het verwijderen van standbeelden - of - wat beschaafder – het aanbieden van excuses. Zoals excuses van de regering voor ons koloniale verleden, of voor de slavernij. Of van de Nederlandse Spoorwegen voor hun rol in de laatste oorlog. Deze dagen zien we excuses en een schuldbelijdenis van kerken voor wat zij deden en nalieten ten opzichte van de joden. Van een andere orde zijn de excuses van de koning voor de (afgebroken) vakantie naar Griekenland. Waardevolle bewegingen, maar ze roepen ook vragen op.

Lees meer >

Isala entree

ZWOLLE - anneer bestuursvoorzitter Rob Dillmann door het ziekenhuis loopt, spreekt hij gemotiveerde zorgverleners en ziet hij veel solidariteit. ‘Wij zijn goed uit de eerste golf gekomen en voorbereid op de tweede. Wij schakelen op tijd op, laten ons niet verrassen en zo houd je de rust in het ziekenhuis.’ De crisisorganisatie die Isala tijdens de eerste golf inrichtte, ging in de zomer in afgeslankte vorm door. Dillmann: ‘Nu kunnen wij dus weer snel opschakelen. Maar ik vind het complexer dan in het voorjaar, want de reguliere zorg gaat nu zo veel mogelijk door. De poli-afspraken, in het ziekenhuis of telefonisch, de diagnostiek en de zorg in de kliniek. Dat vereist goede afstemming. Toch hebben wij inmiddels moeten afschalen. Wij kunnen nog veel van de reguliere zorg door laten gaan. Maar wij houden er rekening mee dat dit minder wordt. Onder de vijftig procent gaan wij niet komen omdat Isala een trauma en acuut centrum is. En wij altijd voldoende bedden moeten hebben voor de opvang van deze patiënten. Dus mocht het nodig zijn, dan nemen wij weer contact op met het LCPS (red. Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding) met het verzoek om patiënten over te plaatsen. Dat kan ook naar Duitsland zijn. Dat is nu nog niet nodig, maar ik vind het een hele geruststelling dat dit kan.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Filmbeelden van markante punten en monumenten uit de stad Kampen (1923). Bron: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

lutherse kerk

KAMPEN - Tijdens het Zwaan & Meer Café op 22 november in de Lutherse kerk te Kampen gaan de bezoekers in gesprek met elkaar over wat de Corona pandemie met ons doet. Welke gevoelens heeft het bij ons opgeroepen? Wat zijn de consequenties voor contact met anderen? Hoe gaan we om met alle nieuwsberichten die voorbij komen? Hoe respecteren we elkaar in de verschillende meningen en sentimenten die er heersen? Kortom: invalshoeken genoeg die we aan de hand van filmfragmenten en muziek verder zullen uitdiepen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Prachtige herfstkleuren

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Afbeelding totaal

IJSSELMUIDEN -   De coronaperiode heeft ook zijn negatieve invloeden op goede doelen en dus ook van Stichting Nikai 4 Life. De Stichtingzet zich in tegen rhabdoïde kinderkanker. Maar ook in deze tijd kan iedereen op gepaste wijze zich inzetten tegen deze vreselijke ziekte en dat kan door het bestellen van een sportieve Nikai 4 Life mondkapje.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

an de

ZALK -  Het bestuur van het MFD is met DHL en UPS overeen gekomen om een servicepoint in het Dorpshuis “An de Steege” te Zalk te openen. Dit servicepoint zal voor een groot gedeelte door vrijwilligers gerund worden. Dit heeft voor de inwoners van Zalk en omstreken en voor het Dorpshuis Zalk veel voordelen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

auto

ZWOLLE - Wie voor verlenging van het rijbewijs B/C/D een medische keuring moet ondergaan kan daarvoor terecht op woensdagmiddag 11 november in Wijkcentrum "De Pol", Gelijkheid 1 in  Zwolle-Zuid. Er zijn kosten aan verbonden.

Een afspraak maakt u (op werkdagen tot 17.00 uur) via 06-10329560 b.g.g. belt u 06-20670105.

Voor meer informatie zie www.rijbewijs-keuring.com

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1000933

- Door Alida Bosma - 

Zondagsrust ligt over het land. Mist hangt nog over het landschap en het is zo vroeg in de morgen aardig fris 8° geeft de thermometer aan. We kruipen diep in onze jassen en gaan aan de wandel. In het grasland langs het pad zien we prachtige kunstwerken van spinnen. Door de mist zijn ze goed zichtbaar. In de verte zien we het buurtschap Espelo, gemeente Holten. Espelo bestaat uit circa 150 boerderijen en is een hechte gemeenschap met een eigen volkslied , school en buurthuis. In juli vind daar het bekende Spolse volksfeest plaats. Ook is er de bekende cineast Bert Haanstra geboren. Zijn vader was hoofd van de school.

Fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Foto Derk Bos

IJSSELMUIDEN  -  Een keer op de foto in een oude Snoek. Eén van de mooie resultaten van de actie FFBuurt’n IJsselmuiden. De afgelopen weken is het Beste van Kampen aangehaakt bij dit initiatief van WIJZ Kampen. Samen met een team van thuiszorg, welzijn, de wijkagent, gemeente, woningbouwvereniging en met het Beste van Kampen nu ook cultuur, haalden we wensen en ideeën op voor prettig leven in de buurt. Met alle Corona-regels moet dat op een slimme manier. Via een enquête die thuis bij de mensen werd opgehaald kwamen er allerlei ideeën boven. Wie meedacht kon een voordeurportret winnen. In de Erfgenamenstraat leidde dat tot een mooi burencontact: de wens van meneer Visscher om in een Snoek gefotografeerd te worden en zijn buurman verderop die daarvoor graag zijn auto beschikbaar stelde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Ferenc foto Femke Teussink 1

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - Het probleem is snel geschetst: alle besturen - van koren tot de vrijmetselaars, van de ‘vrouwen van nu’ tot korfbal, van politieke partijen tot de klaverjasclub - worstelen met hetzelfde probleem: leden lopen niet warm voor een bestuurs- of vrijwilligersfunctie. Om dit tij te keren, organiseert Sportservice Kampen maandag 26 oktober het gratis webinar ‘Het moet heel snel, heel anders’ van communicatiestrateeg Ferenc van Damme, de ‘enfant terrible’ van de Provincie Overijssel, de andersdenker, de innovator. ‘De maatschappij verandert in rap tempo, maar verenigingen en clubs veranderen niet mee. Dat moet anders, of ze bestaan straks niet meer.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 23 10 2020 CoronaActueel

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

KAMPEN  -  Het algemeen bestuur van  het Waterschap Drents Overijsselse Delta  heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.  Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder, zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het ‘oude’ peilbeheer was overigens grotendeels op orde. Daardoor zijn slechts enkele aanpassingen nodig, waarvoor het waterschap op een aantal locaties werkzaamheden gaat uitvoeren. Concreet betekent dit dat het waterschap enkele stuwen en dammen aanlegt of juist laat verwijderen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig

REGIO - Jan Wittenberg, coördinator Brandveilig Leven, ging op bezoek bij directeur Arjan Mengerink. Hij wilde wel eens zien hoe het bij Arjan thuis gesteld is met de brandveiligheid. Heeft hij rookmelders die werken en zijn de vluchtwegen in huis vrij?

Arjan zette zijn voordeur open voor collega Jan voor een check. Bekijk de film hier:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fudge

KAMPEN  - Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gebonden en restaurants zijn gesloten. Ondernemers uit Kampen hebben daarom de handen ineen geslagen met een creatieve oplossing: www.bezorgeninkampen.nl In de woorden van binnenstadsmanager Leo Hoksbergen: “Heb je thuis iets nodig uit de winkel of zin in lekker eten? De binnenstad van Kampen komt naar je toe! Winkels en restaurants bezorgen bij jou thuis. Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven weggooien en om de inkomstenverliezen van ondernemers te verkleinen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HL2mPwHA e1574157891220

KAMPEN  - Ook op station Zuid in Kampen zijn nu deelfietsen van Deelfiets Nederland beschikbaar. De deelfietsen zijn uitermate geschikt voor verschillende doelgroepen. Voor de Kampenaren, toeristen, studenten of forensen is het een uitermate geschikt vervoersmiddel om je hiermee te verplaatsen in en rondom de stad. Laat je auto staan en kies voor de Deelfiets Nederland fietsen om op je gewenste locatie te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)