(advertentie)

Kampen2

KAMPEN -  Het stadhuis is open tijdens de normale openingstijden. De dienstverlening van de gemeente gaat zoveel als mogelijk door. De Gemeente Kampen is bereikbaar, maar u wordt wel gevraagd wel om zaken zoveel mogelijk online te regelen of waar het kan op een later moment. Dit vanwege beperkte capaciteit in het stadhuis, omdat veel medewerkers vanuit huis werken of in kleinere teams.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

korps kampen

KAMPEN - Net als vele andere geloofsgemeenschappen houdt het Leger des Heils in Kampen tot nader order (6 april) op zondagmorgen haar deuren gesloten in verband met de corona uitbraak in Nederland:  “Maar dat betekent niet dat we niet voor onze medemens klaar staan”, aldus kapitein Eric Kamperman, voorganger van het Leger des Heils. “Integendeel. Juist in deze tijden voelen we ons geroepen om heel praktisch de opdracht van Jezus na te leven: Heb uw naaste lief als uzelf. We willen graag, daar waar kan, mensen onze hulp aan bieden. In het bijzonder onze meest kwetsbare medemensen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

rijksoverheid

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

rijersdam

KAMPEN - Het bestuur van Wijkcentrum Reyersdam meldt dat het wijkcentrum vanaf maandag 16 maart gesloten is  in verband met het coronavirus. Het betuur zegt het volgende: ' Aangezien wij de afgelopen dagen bij het wijkcentrum al vele afmeldingen kregen van clubs en verenigingen vanwege het coronavirus, heeft het bestuur van Wijkvereniging Brunnepe Hanzewijk besloten om Wijkcentrum Reyersdam voorlopig te sluiten tot woensdag 1 april. Wij hopen door deze drastische maatregel mee te helpen aan het niet verder verspreiden van het coronavirus. Ook zullen wij u op de hoogte houden wanneer wij het Wijkcentrum weer openen. Wij hopen dat u begrip heeft voor onze beslissing!'

Schrijf reactie (0 Reacties)

pinnen

Supermarkten en foodservicegroothandels doen een dringend beroep op klanten om te pinnen bij het betalen. Bij contant betalen komen klant en kassamedewerker vaak met elkaar in aanraking en dat is vanwege het coronavirus ongewenst. Deze maatregel van supermarkten en foodservicegroothandels sluit aan bij op de oproep van het RIVM om handen schudden en lichamelijk contact zo veel mogelijk te vermijden. Hiermee wil de branche bijdragen aan het indammen van het coronavirus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

89230235 3169536286446453 3595688049742184448 o

KAMPEN - In opdracht van het Waterschap heeft de Gemeente Kampen de kolk aan de Bosjessteeg afgezet. In het water is rode blauwalg, ook wel Bourgondisch Bloed genoemd, aangetroffen. Veel mensen laten hun hond bij deze kolk uit.

Blauwalg is een bacterie waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. Let er daarom nu op dat uw hond niet met het water uit de kolk in aanraking komt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

WELZIJN KAMPEN

KAMPEN - Als u ouder wordt, verandert uw situatie. Sommige veranderingen zijn prettig, zoals het krijgen van kleinkinderen en het hebben van meer tijd. Andere veranderingen zijn minder prettig, zoals de achteruitgang van gezondheid, het wegvallen van een vastedagindeling, of verlies van dierbaren. De GRIP&GLANS groepscursus biedt ondersteuning in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om uw tijd prettiger in te vullen en in het aanleren van vaardigheden om zelf actief bij te dragen aan de glans van uw eigen leven. De cursus wordt georganiseerd door Impluz in samenwerking met Wijz Welzijn Kampen en Optimaal Oud en start op dinsdag 24 maart van 14.00-16.30 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadsarchief kampen

KAMPEN - Het informatiecentrum van Stadsarchief Kampen is tot nader order gesloten in verband met de coronavirus-epidemie In verband met de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen in de bestrijding van het coronavirus is ons Informatiecentrum tot nader order gesloten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

https cdn.evbuc.com images 95288809 404902310879 1 original.20200304 080407

KAMPEN - Op woensdag 1 april zou het Business Event Kampen plaatsvinden in de Bovenkerk te Kampen. In verband met de nieuwe maatregelen van het kabinet en RIVM rondom het Coronavirus (COVID-19), heeft de organisatie in samenspraak met gemeente Kampen besloten om het business event uit te stellen.

Er wordt gekeken naar een nieuwe datum. Deelnemers die zich voor dit gratis evenement hadden geregistreerd, hoeven zich niet af te melden maar krijgen bericht zodra de nieuwe datum is geprikt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

oranje

IJSSELMUIDEN - Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM en het daaropvolgende advies van de KNMO heeft Show- en Drumfanfare Oranje IJsselmuiden besloten alle geplande activiteiten tot en met 31 maart, onafhankelijk van het aantal deelnemers/bezoekers, af te gelasten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

expo

KAMPEN - De officiële opening van de expositie Alle waarden draaien om, Kampen bezet en bevrijd 1940-1945 op vrijdag 20 maart in de Stadskazerne is afgelast. Ook de twee bijbehorende lezingen op 24 maart (Stadskazernelezing over de gevangenentransporten, door Herman Broers) en 31 maart (executies Meppelerstraatweg, door Samuel de Korte) gaan eerst niet door. De lezingen worden later dit jaar opnieuw ingepland. Al gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe datum. Dit hebben Stadsarchief Kampen en het bestuur van Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel besloten op basis van de RIVM-richtlijnen voor het indammen van het coronavirus.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

9789463899796

KAMPEN - Zowel de boekpresentatie in de Stadsgehoorzaal als de signeersessie bij The Read Shop Bos Kampen door schrijfster Bep Schilder worden i.v.m. het coronavirus tot nader order uitgesteld. Haar boek De Poort, de Paljas en het Meisje - deel 2 heeft als subtitel Meeslepend relaas van een 'Aspergervrouw' over haar worsteling met liefde, geloof, seks en de ware zin van het (aardse) leven.

Binnenkort hoopt de Kamper auteur deze thema's in een lezing toe te lichten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

protestants

KAMPEN - De landelijke overheid heeft de maatregel afgekondigd dat alle openbare bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. De landelijke kerk volgt deze richtlijn en geeft gemeenten het advies om de kerkdiensten voor komende zondag niet door te laten gaan. De wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Kampen hebben, in overleg met de Algemene Kerkenraad, als volgt besloten: Wijkgemeente Broederkerk en Westerkerk houden om resp. 9.30 en 10.00 uur en 17.00 uur een dienst zonder publiek, bezoekers worden niet toegelaten. De dienst wordt rechtstreeks via kerkomroep.nl en uiteraard het gebruikelijke middel kerkradio, uitgezonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Donderdag 12 maart heeft de Rijksoverheid nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Dat raakt ook de gemeente Kampen en haar inwoners. Vrijdag 13 maart zijn de burgemeesters van de gemeenten in de regio IJsselland bijeengekomen. We volgen in alles de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Burgemeester Bort Koelewijn: “We worden geconfronteerd met een heel onvoorspelbare situatie. Op dit moment worden voor Nederland ongekende maatregelen genomen om in het belang van kwetsbare mensen de zorg in de benen te houden. Er wordt een beroep gedaan op iedereen, om daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid medewerking aan te verlenen. We moeten nog afwachten wat de effecten zullen zijn van de genomen maatregelen op het beperken en bestrijden van de ziekte. Ik sluit niet uit dat dit langer duurt dan 31 maart.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

executie

KAMPEN - De Tweede Wereldoorlog was bijna afgelopen. Toch werden er op de vooravond van de bevrijding, op 31 maart 1945, vijf mannen doodgeschoten aan de Meppelerstraatweg in Zwolle als vergelding voor een aanslag op een spoorbrug. Wilhelmus van Dijk, Hermanus Bosch, Willem Sebel, Johannes Muller en Berend IJzerman. Zij hadden allemaal gestreden tegen de gehate bezetter en waren voor verschillende vergrijpen vastgezet: Wapenbezit, spionage of hulp aan onderduikers. Zij zouden de doodstraf krijgen voor wat zij hadden gedaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Veel bedrijven maken zich zorgen over de verspreiding van het coronavirus in Nederland en daarbuiten. De gevolgen zijn immers groot. Ook zullen de economische effecten nog lang na-ijlen. Zo kampen veel sectoren nu al met hogere transportkosten. Een vijfde van de wereldwijde goederenproductie is immers afkomstig uit China, dat hard getroffen is. Ook worden beurzen, reizen en evenementen afgezegd. In lange toeleveringsketens binnen bepaalde sectoren ontstaan knelpunten. In eigen land gaan (grote) evenementen niet door of werken medewerkers thuis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waterschaplogo l

ZWOLLE - In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgt het Waterschap Drents Overijsselse Delta de richtlijnen van RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat de medewerkers van het hoofdkantoor gevraagd zijn tot en met 31 maart 2020 thuis te werken. Het hoofdkantoor blijft gewoon geopend en bereikbaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

info

KAMPEN -  Afgelopen maandag vond de informatieavond over Reeve plaats in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Ongeveer 250 belangstellenden waren aanwezig om bijgepraat te worden over Reeve. Tijdens de bijeenkomst werd de planning en een uitgebreide stedenbouwkundige toelichting besproken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

smk

KAMPEN - Amper in een week tijd is er een enorme stijging in de besmettingsgevallen van het Coronavirus in Nederland. In het hele land sluiten musea, schouwburgen, bibliotheken en poppodia. Op advies van de overheid en in navolging van andere musea heeft het Stedelijk Museum Kampen besloten om ook de deuren tot nader orde te sluiten. “De gezondheid van onze bezoekers, vrijwilligers en medewerkers staat voorop. We willen hierin geen enkel risico nemen. Ook al zijn we een klein museum, onder onze bezoekers en vrijwilligers is een aanzienlijk deel dat in de risicogroep valt”, stelt interim directeur Remmelt de Boer. “De deuren zijn gesloten en medewerkers werken waar het kan thuis.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nest

KAMPEN -  De eikenprocessierups kan voor veel overlast en zelfs voor gezondheidsklachten zorgen. Elke rups heeft namelijk honderdduizenden tot wel een miljoen brandhaartjes. Deze haartjes veroorzaken jeuk, bultjes en oogklachten. Al een paar jaar zien we dat het aantal nesten van de eikenprocessierups toeneemt. Vorig jaar zelfs bijna 1.000 nesten op plaatsen, waar rupsen en mensen elkaar tegenkomen. Daarom doen we ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken door de rups te bestrijden op plekken, waar zij overlast veroorzaken. Onze afdeling Groen wil (heel toepasselijk) twee vliegen in een klap slaan: meer natuurlijk groen in het openbaar terrein èn de eikenprocessierups natuurvriendelijk bestrijden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)