(advertentie)

lutherse kerk

KAMPEN - De Lutherse Kerk aan de Burgwal 85 vormt zaterdag 28 juni het sfeervolle decor voor het jaarlijkse Barokconcert van Quintus. Er wordt door diverse Quintusensembles muziek uit de barok- en renaissanceperiode gespeeld en gezongen. Gratis entree. Aanvang 19.30 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

Bovenkerk

KAMPEN - De hele zomer door worden er bijzondere orgelconcerten gehouden in de historische Bovenkerk van Kampen. Geniet van deze muziek in een bijzondere en historische ambiance.

Donderdag 4 juli - Sander van den Houten en het BKKK grote orgel mis (Bach)
Donderdag 11 juli - Willeke Smits
Donderdag 18 juli - Hayo Boerema

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen en tlu landschapsarchitecten hebben gisteren met de Trekvaartzone de Award voor Beste Openbare Ruimte 2019 gewonnen. Met een grote meerderheid van stemmen (70%) is het project De Trekvaartzone in Kampen als winnaar gekozen!

Tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Rotterdam presenteerden Hanneke Toes van tlu landschapsarchitecten met Suzan Hoekstra, bewoner van Het Meer, het project de Trekvaartzone. De presentatie werd ondersteund met een korte film van Riek de Maar, ook bewoner van Het Meer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

KRING

KAMPEN - Kringloop Kampen gaat met de winkel aan de Trekvaart in IJsselmuiden verhuizen naar de Ambachtstraat 3 in Kampen. Op woensdag 11 september opent Kringloop Kampen daar de deuren van een nieuwe, moderne en vooral veel grotere winkel. Tot dat het zover is blijft de vestiging aan de Trekvaart gewoon geopend.

Op dit moment is Kringloop Kampen al volop bezig met de voorbereidingen. Zo is met de verbouwing van het toekomstige pand (voormalige Welkoop) een begin gemaakt door er een verdiepingsvloer in aan te brengen. Op deze manier kan Kringloop Kampen de winkelvloeroppervlakte met zo’n 500 vierkante meter uitbreiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BOVENKERK3

KAMPEN - Naast alle concerten - deze zomer in de Bovenkerk - begint ook weer de prachtige en zeer toegankelijke serie van de zaterdagmiddagen, een must  om bijvoorbeeld met uw kinderen naar toe te komen! Zoals al vele jaren: iedere zaterdag in de maanden van juli en augustus beginnen deze concerten om 15.00 uur .De programma onderdelen worden meestal mondeling aangekondigd. De toegang is vrij maar de collecte schaal is aanwezig  bij de uitgang!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeenten Dalfsen en Westerveld treden toe tot het gezamenlijke samenwerkingsverband voor bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel. Dat hebben de betreffende colleges van B&W en Gedeputeerde Staten besloten. De daadwerkelijke toetreding is nog onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Kampen en Zwolle.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ondernemershuis kampen met logo

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Open Coffee Kampen organiseert op woensdag 26 juni een lunch voor ondernemers in Kampen en omstreken. De lunchbijeenkomst zal plaatsvinden in het onlangs geopende Ondernemershuis Kampen aan de Cellebroedersweg. Margreet Hovenkamp uit Emmeloord geeft een presentatie over haar bedrijf May Secretariële Dienstverlening, en Liesbeth Kingma van ZPMeppel vertelt graag over haar netwerk voor Zelfstandige Professionals. Misschien dat ondernemend Kampen hier ook (weer) rijp voor is?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zoutkamer 222

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN – Vroeger stuurden ze kinderen met ademhalingsproblemen naar een vakantiekamp aan zee. Tegenwoordig krijgen ze ‘gewoon’ diverse soorten puffertjes en mogen ze met deze zware medicijnen weer naar huis. ‘Onnatuurlijk’, zo vinden steeds meer mensen. Vandaar dat een groeiend aantal astma-, bronchitis- en COPD-patiënten inmiddels Zoutkamer Kampen heeft ontdekt. ‘Zoutkamer Kampen biedt met speciale zouttherapie (ook wel halotherapie genoemd) lucht voor mensen met astma, bronchitis, COPD, sinusitis, hooikoorts of andere allergieën’, vertelt Roland Prins.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eleos

ZWOLLE - Eleos, specialist in christelijke ggz, neemt per 27 juni een nieuwe locatie in gebruik. De Zwartewaterallee 25 is de nieuwe thuisbasis van Eleos voor ggz-behandeling van cliënten uit Zwolle en omgeving.Directeur Gertjan Veening is blij met de nieuwe locatie: 'Met onze huisvesting willen we in de huidige maatschappelijke context beter aansluiten bij de omgeving. Het was een bewuste keuze om deze mooie plek, centraal in de wijk, te kiezen en niet voor een verzamelterrein met kantoorgebouwen. Met de prettige en groene omgeving aan het water van de Dobbe, hebben we voor medewerkers en cliënten een fijne werk- en gespreksruimte gevonden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

man

KAMPEN - 26 september, 1983 - De wereld is een tikkende tijdbom. Stanislav Petrov is een Russische luitenant-kolonel in de luchtverdedigingseenheid wanneer er vijf kernraketten worden gelanceerd vanuit de Verenigde Staten. Petrov heeft 15 minuten om te reageren. 15 minuten om zijn vaderland te verraden. 15 minuten om te beslissen over het lot van honderden miljoenen levens.  Theaterfirma LINEA REKTA speelt op vrijdag 5 juli de muziektheatervoorstelling The Man Who Saved The World, over hoe de derde wereldoorlog voorkomen werd door slechts één persoon. Een voorstelling over mensen die opstaan, zich uitspreken en tegen de richting in durven te zwemmen.  Aanvang 201.5 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

make

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tekenmoment VakmanOndernemer 19juni2019

ZWOLLE - Veel mbo-studenten dromen van hun eigen bedrijf. Daarom bieden het Deltion College, Landstede MBO en mbo Menso Alting sinds kort gezamenlijk de opleiding Vakman Ondernemer aan. Op woensdag 19 juni tekenden de voorzitters van het College van Bestuur, Bert Beun en Theo Rietkerk, een overeenkomst om de samenwerking officieel te maken. De drie Zwolse scholen hebben bij de opleiding Vakman Ondernemer hun krachten gebundeld. “Voor studenten is de samenwerking ideaal: met elkaar vormen we namelijk een slagvaardig team“, vertelt Beun. “Studenten krijgen onderwijs op niveau en het bedrijfsleven kan rekenen op wendbare vakmensen die klaar zijn voor de snel veranderende arbeidsmarkt.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

collage 3

KAMPEN - Omdat Anna Spijkervet de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt, zoekt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een opvolger voor de functie van jeugdbestuurder. Ben jij tussen de 14 en 16 jaar, heb je interesse in de waterwereld en wil je meedenken hoe het waterschap jongeren kan betrekken bij het werk van WDODelta, meld je dan zeker aan! Dit doe je overigens niet alleen, maar met collega-jeugdbestuurders van andere waterschappen uit heel Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gs nieuw

ZWOLLE -  Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel is 19 juni officieel geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Het college bestaat uit vijf partijen: CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP. Het CDA levert twee gedeputeerden, de andere partijen leveren elk één gedeputeerde. Voor het CDA gaan vanaf morgen Eddy van Hijum en Roy de Witte aan de slag als gedeputeerden. Voor de VVD is dat Monique van Haaf, voor de PvdA Tijs de Bree, voor de ChristenUnie Bert Boerman en voor de SGP Gert Harm ten Bolscher. Met elkaar gaan zij uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’. Het coalitieakkoord is op hoofdlijnen omschreven aan de hand van zeven hoofdopgaven voor Overijssel: Krachtige economie, Goede bereikbaarheid, Hitte, droogte en wateroverlast, Energietransitie, Aantrekkelijk wonen en ruimte, Vitaal landelijk gebied en Samen leven in Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Museumplusbus

KAMPEN - Welzijn Kampen mag namens de Museum plusbus een dagreis aanbieden naar de Museumfabriek in Enschede.  De Museum plusbus heeft één voorwaarde en dat is dat u 70 jaar of ouder bent.

Bent u een kunstliefhebber, maar hebt u niemand om samen mee te gaan, meldt u dan juist aan! Er zijn 35 plekken beschikbaar in de bus, vol is vol.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WELZIJN KAMPEN

KAMPEN - Mantelzorg, dat doe je gewoon”, “Mantelzorg, daar kies je niet voor dat overkomt je!” “Mantelzorg, ik doe het met liefde, maar het valt me zwaar in combinatie met werk en gezin.” “Er zijn zoveel ballen die ik hoog moet houden, ik kom niet aan mezelf toe!”

Zomaar een greep uit wat mantelzorgers vertellen en ervaren. Elke mantelzorger heeft zijn eigen verhaal, geen situatie is hetzelfde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Woeste Willem ongeluk Spoorkade 1893 Stadsarchief Kampen kleiner

Noordoostelijk symposium in De Stadskazerne op vrijdag 21 juni:


KAMPEN - Kampen gaat samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) het mobiele erfgoed van de stad in kaart brengen. Het project Toonbeelden Mobiel en Maritiem Erfgoed Kampen start officieel op vrijdag 21 juni in De Stadskazerne met een symposium voor mobiel erfgoedpartijen en instellingen uit vier noordelijke en oostelijke provincies. Het symposium wordt geopend door burgemeester Koelewijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mobiel

8 tips om een inbraak tijdens je vakantie te voorkomen

KAMPEN -  ‘Bij mij is er toch niks te halen, dus bij mij breken ze echt niet in’, is de gedachte bij veel mensen. ”Maar zo denkt een inbreker niet”, zegt Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW). “Hij gaat gewoon proberen of er wat te halen valt en let van tevoren heel goed op of er iemand thuis is of niet.” Kijk ook eens door de ogen van een inbreker naar het huis van bijvoorbeeld je buren die al wat eerder op vakantie zijn gegaan. Wat valt je dan op? Liggen er bijvoorbeeld stapels post en kranten zichtbaar op de deurmat? Of leggen jullie die zelf keurig voor hen gesorteerd in het zicht op tafel. Branden er ’s avonds helemaal geen, of maar 1 of 2 lampjes in de woonkamer en zijn de lamellen of gordijnen ook overdag potdicht? Staat er dagen achtereen geen auto op de oprit? Zijn alle plantjes in de voortuin weggekwijnd door gebrek aan water? Allemaal signalen waaraan je als ‘inbreker bij je buren’ kan herkennen dat ze op vakantie zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wmo

ZWOLLE - Dinsdag 25 juni vindt  voor de derde keer de Nationale Bijscholingsdag plaats te Zwolle. Bij van der Valk te Zwolle komen ruim 190 Consulenten bijeen om zich op deze dag te laten bijscholen. De Nationale Bijscholingsdag is in het leven geroepen om Wmo consulenten en Jeugdprofessionals in contact te brengen met elkaar en om up-to date te blijven met de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst, gaat tevens het nieuwe magazine ‘WMO Doet’ gepresenteerd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

muzieknoten2

KAMPEN -  Deze zomer, op maandag 15 juli en zaterdag 17 augustus 2019, geeft Martin Mans een orgelconcert in de Bovenkerk in Kampen. De organist komt regelmatig in de Overijsselse kerk en bespeelt het monumentale orgel met veel liefde. Martin is vooral bekend vanwege zijn improvisaties over uiteenlopende thema’s; van het geestelijk lied tot thema’s uit de opera, transcripties van orkestwerken en populaire songs. Kenmerkend voor zijn stijl zijn de speelse variaties op een thema met de aansluitende geniale registraties. Martin speelt improvisaties op verzoek. Bezoekers kunnen voor aanvang een verzoek indienen en bepalen hiermee mede het programma. Naast de improvisaties speelt hij populaire klassiekers zoals bijvoorbeeld de bekende Toccata en Fuga in d van Bach, de Koekoek en de Nagtegaal van Händel en de Toccata uit de 5e symfonie van Widor. Een orgelconcert van Martin Mans staat garant voor een avond vol variatie waarin de luisteraar zich goed kan vermaken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)