(advertentie)

thumbnail Ferenc foto Femke Teussink 1

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

KAMPEN - Het probleem is snel geschetst: alle besturen - van koren tot de vrijmetselaars, van de ‘vrouwen van nu’ tot korfbal, van politieke partijen tot de klaverjasclub - worstelen met hetzelfde probleem: leden lopen niet warm voor een bestuurs- of vrijwilligersfunctie. Om dit tij te keren, organiseert Sportservice Kampen maandag 26 oktober het gratis webinar ‘Het moet heel snel, heel anders’ van communicatiestrateeg Ferenc van Damme, de ‘enfant terrible’ van de Provincie Overijssel, de andersdenker, de innovator. ‘De maatschappij verandert in rap tempo, maar verenigingen en clubs veranderen niet mee. Dat moet anders, of ze bestaan straks niet meer.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

thumbnail 23 10 2020 CoronaActueel

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

waterschaplogo l

KAMPEN  -  Het algemeen bestuur van  het Waterschap Drents Overijsselse Delta  heeft het (licht) aangepaste peilbesluit voor Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder vastgesteld.  Het waterschap actualiseert het waterpeil op Kampereiland, Mandjeswaard, Pieper en Zuiderzeepolder, zodat de waterpeilen in het gebied weer optimaal zijn voor het grondgebruik. Het ‘oude’ peilbeheer was overigens grotendeels op orde. Daardoor zijn slechts enkele aanpassingen nodig, waarvoor het waterschap op een aantal locaties werkzaamheden gaat uitvoeren. Concreet betekent dit dat het waterschap enkele stuwen en dammen aanlegt of juist laat verwijderen. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

veilig

REGIO - Jan Wittenberg, coördinator Brandveilig Leven, ging op bezoek bij directeur Arjan Mengerink. Hij wilde wel eens zien hoe het bij Arjan thuis gesteld is met de brandveiligheid. Heeft hij rookmelders die werken en zijn de vluchtwegen in huis vrij?

Arjan zette zijn voordeur open voor collega Jan voor een check. Bekijk de film hier:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fudge

KAMPEN  - Vanwege het coronavirus zijn veel mensen aan huis gebonden en restaurants zijn gesloten. Ondernemers uit Kampen hebben daarom de handen ineen geslagen met een creatieve oplossing: www.bezorgeninkampen.nl In de woorden van binnenstadsmanager Leo Hoksbergen: “Heb je thuis iets nodig uit de winkel of zin in lekker eten? De binnenstad van Kampen komt naar je toe! Winkels en restaurants bezorgen bij jou thuis. Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven weggooien en om de inkomstenverliezen van ondernemers te verkleinen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HL2mPwHA e1574157891220

KAMPEN  - Ook op station Zuid in Kampen zijn nu deelfietsen van Deelfiets Nederland beschikbaar. De deelfietsen zijn uitermate geschikt voor verschillende doelgroepen. Voor de Kampenaren, toeristen, studenten of forensen is het een uitermate geschikt vervoersmiddel om je hiermee te verplaatsen in en rondom de stad. Laat je auto staan en kies voor de Deelfiets Nederland fietsen om op je gewenste locatie te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail Schaduwlamp

REGIO -  In het kader van de MaakMeeMaand waren er voor volwassenen deze maand uiteenlopende technologische, creatieve en innovatieve activiteiten gepland door heel Overijssel. De aanscherping van de Corona maatregelen vraagt echter om een creatieve oplossing omdat de fysieke workshops verplaatst zijn naar een moment later dit jaar. De activiteiten voor kinderen kunnen in beperkte vorm doorgang vinden bij kultuurhuizen, bibliotheken of op scholen. Maar om volwassenen ook kennis te laten maken met de nieuwe technieken en maakprocessen heeft ontwikkelinstelling Tetem, die een belangrijke coördinerende en faciliterende rol speelt in de MaakMeeMaand, een alternatief programma ontwikkeld. Op twee dinsdagavonden kunnen deelnemers, uit alle 25 Overijsselse gemeenten, kosteloos vanuit huis een online workshop lasercutten of 3D printen volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

an de

ZALK  -  Op maandagmiddag 26 oktober worden tussen half 4 en half 5 de jaarlijkse griepprikken uitgedeeld in het MFD. Vanwege de Corona maatregelen worden de mensen met een tijdsaanduiding opgeroepen. Verzoek is om u aan de opgegeven tijd te houden. De griepprik is gratis voor alle 60 plussers en voor mensen die tot de risicogroepen behoren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Zwolle    Isala  chirurg Anne Brecht Francken (rechts) en radioloog Miranda van ’t Veer FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2020

ZWOLLE - Patiënten met een goedaardige afwijking in de borst(en), worden binnenkort sneller gerustgesteld na hun bezoek aan de radioloog in Isala. Die informeert de patiënt dan meteen na afloop van de onderzoeken, waardoor iemand niet nog een middag in spanning hoeft af te wachten.  In de huidige situatie worden patiënten met een borstafwijking meestal doorverwezen naar de Mammapoli van Isala Oncologisch centrum. Hier krijgen ze in één dag tijd alle onderzoeken. Ze starten bij Radiologie voor een echo en mammogram. Daarna volgt vaak een afspraak bij de chirurg of verpleegkundig specialist voor een gesprek en lichamelijk onderzoek. De uitslagen van alle onderzoeken volgen in de middag, evenals het eventuele behandelplan. ‘Sneller kan het al bijna niet maar wel nog patiëntvriendelijker’, zegt radioloog Miranda van ’t Veer (links op de foto). ‘Met de nieuwe werkwijze hoeven patiënten namelijk niet meer te wachten op goed nieuws, wanneer uit de röntgenfoto en echo al blijkt dat er geen sprake is van borstkanker. Voortaan vertellen wij dit als radiologen gelijk na afloop van de onderzoeken en kunnen patiënten weer met een gerust hart naar huis.’

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Gemeente Kampen en de stichtingen WijZ (Welzijn) en De Kern presenteren vandaag de invulling van de taakstelling die het college van burgemeester en wethouders in juni heeft opgelegd. Beide stichtingen moeten samen in 2021 twee ton bezuinigen. In overleg met de stichtingen wordt ongeveer een ton bespaard op huisvesting en nog eens een dergelijk bedrag op de uitvoering van taken. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Kampen. Maar er is samen goed nagedacht om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Door de gekozen aanpak vallen de bezuinigingen op plekken waar deze het minste pijn doen voor  de inwoners van de gemeente Kampen en zij zoveel mogelijk worden ontzien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 4719093b07e009464a1fe178b4dc901f

KAMPEN -  Onder dit motto start binnenkort de wintercampagne van Kampen Partners. Onderdeel van de campagne is het blijven investeren in de sfeer in de binnenstad, door onder andere de aankleding van de binnenstad te verbeteren, maar ook met een winterprijzenactie.

Wethouder Geert Meijering is enthousiast: “Als gemeente Kampen werken we hier graag aan mee. Zeker nu de maatregelen rondom Corona flink zijn aangescherpt proberen we samen onze ondernemers in de aanloop naar de feestdagen zo goed mogelijk te ondersteunen door de binnenstad veilig, maar ook gezellig te houden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

schaap

REGIO -  Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in Waterschap Drents Overijsselse Delta gebied is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en dijken zijn van groot belang voor de waterveiligheid. Vee, met name schapen, mogen tot het voorjaar niet meer op dijken grazen. Zo blijft de grasmat beschermd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadserven

KAMPEREILAND - Het college van B&W heeft als aandeelhouder van de Stadserven ingestemd met de gunning van de opdracht voor het beheer en de bedrijfsvoering van Kampereiland aan adviesbureau en rentmeesterskantoor Eelerwoude. Het kantoor wordt bestuurlijk verantwoordelijk voor de verbetering van de agrarische bedrijfsstructuur en verbreding van het pachtbeleid. Op 1 november 2020 start Eelerwoude met de werkzaamheden op Kampereiland. De heer Martin Verbeek wordt de nieuwe directeur en de heer Koen Hunneman de nieuwe rentmeester van de Stadserven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

het

Ferenc van Damme     26 okt.    20.00 - 21.30 uur

KAMPEN - Sportservice Kampen organiseert in samenwerking met Ferenc van Damme een inspirerende webinar voor (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties, stichtingen en hun bestuur, leden en vrijwilligers. Deze gratis webinar wil je eigenlijk niet missen! 

Schrijf je hier in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sinterklaas

KAMPEN - Omdat een bezoek aan zijn huis niet mogelijk is dit jaar wil Sinterklaas toch de kinderen even zien. Dus hebben de dames van het Sinterklaashuis een bingo bedacht. Deze duurt een uurtje en als je je opgeeft via sinterklaashuiskampen@hotmail.com  krijg je alle informatie toegestuurd.

Alles gaat volgens de RIVM richtlijnen en vol=vol, dus wees er snel bij. Natuurlijk gaat niemand weg met lege handen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

JAN VAN ARKEL

KAMPEN -  Wil je meer weten over jouw familie en jouw stamboom? Of loop je vast in jouw genealogisch onderzoek? Weet je niet hoe of waar je gegevens kunt vinden? De vrijwilligers van de Historische Vereniging voor de IJsseldelta Jan van Arkel helpen je graag op weg bij het onderzoek naar jouw (familie)- geschiedenis. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er vrijwilligers van de Historische Vereniging Jan van Arkel en van de Nederlandse Genealogische Vereniging in het Informatiecentrum van het Stadsarchief Kampen in De Stadskazerne, Oudestraat 216.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veilig

REGIO  - Het aantal besmettingen in ons land neemt sterk toe en Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hebben daarom strengere maatregelen aangekondigd voor het hele land: we gaan in een gedeeltelijke lockdown. Ook in Veiligheidsregio IJsselland zien we het aantal besmettingen steeds verder oploopt, en dat is reden tot actie. Naast de maatregelen die opgelegd zijn door het Rijk, zal in de regio IJsselland in de komende tijd ook het toezicht op het houden aan de maatregelen aangescherpt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

thumbnail 21 10 2020 CoronaActueel

Schrijf reactie (0 Reacties)

Tetem Art Deco Lamp 02

KAMPEN -  In het kader van de MaakMeeMaand waren er voor volwassenen deze maand uiteenlopende technologische, creatieve en innovatieve activiteiten gepland door heel Overijssel. De aanscherping van de Corona maatregelen vraagt echter om een creatieve oplossing omdat de fysieke workshops verplaatst zijn naar een moment later dit jaar. Om volwassenen ook kennis te laten maken met de nieuwe technieken en maakprocessen heeft ontwikkelinstelling Tetem, die een belangrijke coördinerende en faciliterende rol speelt in de MaakMeeMaand, een alternatief programma ontwikkeld. Op twee dinsdagavonden kunnen deelnemers, uit alle 25 Overijsselse gemeente, gratis vanuit huis een online workshop lasercutten of 3D printen volgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

122069877 3622482357808551 442259139386526797 o

Als je ’s nachts langs bedrijventerreinen en kantorencomplexen rijdt, dan brandt er nogal wat licht. Kantoorverlichting die is blijven branden, verlichte lege parkeerplaatsen of fel verlichte showrooms. In de meeste gevallen overbodige verlichting die ’s nachts uit kan. Stoor jij je aan verlichting die de hele nacht onnodig aan blijft? Meld het op www.maghetlichtuit.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)