(advertentie)

veilig

KAMPEN -  Op woensdag 14 oktober 2020 is de nieuwe noodverordening COVID-19 voor Veiligheidsregio IJsselland in werking getreden. Met het vaststellen van deze nieuwe noodverordening komt de vorige (29 september) te vervallen. De noodverordening geldt voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Lees HIER de nieuwe noodverordening.

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

121

KAMPEN - De spelers van team JO11-3 van DOS Kampen zijn door Breman en Nefit-Bosch voorzien van nieuwe trainingspakken. Het team bedankt de sponsoren voor dit gulle gebaar! 

Op de foto team JO11-3, samen met trainers Hans Barneveld (links) en Dennis Last (rechts).

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

bw geen spoed ilustratie telefoon 1200px

Heb je de brandweer ter plaatse nodig, maar is het geen levensbedreigende of acuut gevaarlijke situatie? Dan bel je  0900-0904. Het nummer 112 blijft hét alarmnummer voor alle levensbedreigende situaties. Met dit nieuwe landelijke nummer beschikt de brandweer voortaan over één ingang voor alle meldingen zonder spoed. Op die manier blijft 112 vrij voor alle levensbedreigende situaties.

24 uur per dag bereikbaar

Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale meldkamer van de brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk waar elke regio een eigen telefoonnummer had om de brandweer in geen-spoed situaties te bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

thumbnail 14 10 2020 CoronaActueel

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 d7df77990e50395e1e8e740bf12f9968

KAMPEN  - Sinds 1 september 2020 werken het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG Kampen) en het consultatiebureau in Kampen (GGD IJsselland) vanuit het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein. Hun nieuwe onderkomen op de middenvleugel van de begane grond werd onlangs officieel geopend door jeugdzorgwethouder Geert Meijering. “We werkten al nauw en goed samen, maar doordat we nu met elkaar onder één dak zitten in de nabijheid van onder andere de gemeentelijke afdeling Zorg, versterken we de zorg rond kinderen, hun ouders én hun netwerk nog verder”, aldus Meijering. Symbolisch bekrachtigde de wethouder de door de verhuizing geïntensiveerde samenwerking met het plaatsen van een handafdruk op een samenwerkingsbord. Dit deed hij nadat Mariska Hörmann, teammanager Jeugdgezondheidszorg bij GGD IJsselland, en Gerhald Schutte, afdelingshoofd Zorg bij gemeente Kampen hun handafdruk gezet hadden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Spuisluis 676x381

KAMPEN -  Afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan de Reevesluis. De bouwwerkzaamheden van de spuisluis zijn gereed. Alle beton-werkzaamheden zijn afgerond, de spuischuiven zijn geplaatst en bevestigd aan de hydraulische cilinders. De technische ruimtes zijn opgebouwd met daarin de pompen en het besturingssysteem van de spuischuiven. Het testen kan nu beginnen. Eerst wordt de spuisluis getest. Als na het testen blijkt dat de spuisluis goed werkt, wordt het gehele sluizencomplex nogmaals getest. Dit keer vanuit het bediengebouw bij de Reevesluis. Dan wordt uitgebreid getest of zowel de spuisluis als de schutsluis goed bedient kunnen worden vanuit het bediengebouw. Het testen van de Reevesluis duurt naar verwachting tot april 2021.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

'Meegluur-versie' van een rondje adembenemende natuur bij Vierhouten.

Schrijf reactie (0 Reacties)

rijksoverheid

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doet het kabinet door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening overeenkomst combinatie Roggebot 1 scaled e1601970653250 676x381

KAMPEN -  De provincies Flevoland en Overijssel en het ministerie van IenW investeren gezamenlijk 100 miljoen euro in bereikbaarheid en waterveiligheid van de regio IJsseldelta. De combinatie Roggebot (Mobilis, Van Gelder en Van den Herik) gaat de werkzaamheden uitvoeren. Vandaag werd hiervoor de overeenkomst ondertekend, door onder meer gedeputeerde Jan de Reus van Flevoland, Bert Boerman van Overijssel en vertegenwoordigers van de opdrachtnemer. In verband met de coronamaatregelen vond geen feestelijke bijeenkomst plaats, maar zetten alle betrokkenen thuis of op kantoor hun handtekening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 museumelburg1

ELBURG - Museum Elburg zoekt kunstenaars, die willen meewerken aan een bijzondere expositie. In de maanden maart t/m juni 2021 wil Museum Elburg aandacht besteden aan de coronatijd. Het nodigt (amateur-) kunstenaars uit de regio uit een bijdrage te leveren aan een expositie met als thema: corona. De bijzondere tijd waarin we ons momenteel bevinden, kan kunstenaars inspireren tot het maken van bijzonder werk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Luchtbeelden IJsseldelta Programma oktober 2020

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

sloten

KAMPEN  -  Waterschap Drents Overijsselse Delta start weer met de controle op het schoonmaken van sloten door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen. Dit is nodig voor een goede aan- en afvoer van water. Sinds vorig jaar controleert het waterschap hierop met satellietbeelden. Van maandag 12 oktober tot en met zondag 8 november maakt een satelliet foto’s van alle zogeheten schouwsloten. Na een eerdere test met speciale software in 2018 en een succesvolle vuurdoop in 2019 bleek dat deze slotencontrole vanuit de ruimte zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart. Waterschap Drents Overijsselse Delta is het eerste waterschap in Nederland dat deze werkwijze hanteert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

test

IJSSELMUIDEN -  GGD IJsselland opent eind oktober een nieuwe testlocatie voor COVID-19, namelijk in IJsselmuiden. Het adres is Tasveld 17, in een pand van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit gebouw is normaal gesproken in gebruik als verzamellocatie voor de vrijwillige Hoogwaterbrigade Kampen. Het waterschap stelt het gebouw ter beschikking aan GGD IJsselland voor een coronatestlocatie. De locatie is ruim en biedt voldoende ruimte voor testen en parkeren. Maandag 12 oktober is een start gemaakt met het geschikt maken van het gebouw. De inzet van de Hoogwaterbrigade wordt niet gehinderd door het inrichten van deze nieuwe testlocatie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

12 10 2020 Corona actueel

Schrijf reactie (0 Reacties)

ijsseldelta

KAMPEN -  De voorbereidende werkzaamheden voor het project N307 Roggebot-Kampen ligt op schema. Het grootste deel van de kabels en leidingen liggen inmiddels op de goede plek, o.a. door gestuurde boringen. Ook zijn ze aangesloten op het bestaande leidingennetwerk. Van november t/m januari wordt  nog een persleiding van de gemeente Kampen aangelegd en telecomleidingen aan de Flevoland zijde. De werkzaamheden moeten uiterlijk eind januari 2021 klaar zijn. De kabels die nu in de grond liggen en niet meer worden gebruikt worden verwijderd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN   -  Het college van burgemeester en wethouders legt de 2e Bestuursrapportage 2020, een financiële voortgangsrapportage, en de Programmabegroting 2021 aan de gemeenteraad voor met hierin een voorzichtig positieve ontwikkeling van het begrotingssaldo. In 2020 en 2021 sluiten de begrotingen met een voordelig saldo van ruim € 400.000. In het voorjaar van 2019 werd de gemeente Kampen geconfronteerd met de grootste bezuiniging ooit. Er is in totaal voor bijna 6,5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen besloten waarvan 4,5 miljoen structureel en 2 miljoen eenmalig. Doordat de bezuinigingen op koers liggen en door de uitkeringen uit het gemeentefonds, is in de financiële voortgangsrapportage en de Programmabegroting 2021 een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ged

KAMPEN -  Op vrijdag 9 oktober is het nieuwe boek 'Gedichten van een jonge vrouw' van Jennifer Frijlink verschenen. Deze gedichtenbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout 

Gedichten van een jonge vrouw is een gedichtenbundel die geïnspireerd is door de dagelijkse gedachtes die door ons hoofd heen vloeien. Waarbij deze gedachten vaak binnen blijven, brengt Jennifer deze naar buiten. Antwoorden op ongestelde vragen of conclusies aangenomen door gedachten. Luchtig en zwaar door elkaar heen geweven, laten deze gedichten je soms even zweven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rec

KAMPEN -   Heel Kampen recyclet mee tijdens de Nationale Recycleweek! Heeft u nog oude apparaten of kapotte lampen liggen? Ruil ze bij Recycling Kampen voor een gratis puzzel! Maar wees er snel bij want op = op.

Liever een tweede leven voor uw apparaat? Breng het naar de Kringloopwinkel of kijk op watismijnapparaatwaard.nl

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

politie4

KAMPEN - Tussen vrijdag 9 oktober 2020  11 uur en zaterdag 10 oktober 2020  22:30 uur is er ingebroken in een woning aan de St Nicolaasdijk te Kampen. Via de achterzijde is men in de woning gekomen en zijn goederen uit de woning weggenomen.

De politie is op zoek naar getuigen van dit voorval. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u camerabeelden, welke kunnen helpen tijdens dit onderzoek, laat het dan weten via tel. 0900-8844

Schrijf reactie (0 Reacties)

We weten het bijna allemaal: met ons gaat het goed, maar met Nederland minder. Over heel veel van wat er in ons leven gebeurt zijn we tevreden. We zijn aan eigen patronen en leefgewoonten gewend, daarbij ons vaak er helemaal niet van bewust waardoor de dingen zo goed lopen. Totdat onze rust wordt verstoord. Totdat er iets gebeurt dat ons dwingt rekening te houden met iets nieuws, iets afwijkends, waar we niet om vroegen. Onze eerste  reactie is dan meestal afwerend, naar buiten gericht. Ik herken het bij mezelf als ik ongevraagd dingen ervaar als gezeur van buiten. Dan heb ik al snel een oordeel over de krachten die me dit aandoen. Die krachten zijn bijna altijd ‘ze’.

Lees meer >