(advertentie)

KAMPEN - Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De gemeente Kampen heeft hiervoor geld gekregen van het Rijk. Samen met de zorgleveranciers is afgesproken dit bedrag van in totaal € 884.000 te zetten voor het subsidiëren van een dienstverlener in loondienst bij een thuiszorgorganisatie door cliënten € 7,50 korting per uur te geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

uitvaartkosten 300x199KAMPEN - De gemeente Kampen heeft de voorwaarden voor bijzondere bijstand op twee onderdelen aangepast. Naar aanleiding van negatieve signalen uit de samenleving over met name voorzieningen bestemd voor een uitvaart die meetelden in de vermogenstoets, heeft wethouder Veldhoen tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige maand toegezegd de voorwaarden hierop lokaal aan te passen en direct uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

zwemvierdaagseKAMPEN - Zwemmers kunnen zich weer opgeven voor de jaarlijkse Zwem4daagse die van maandag 15 juni tot en met donderdag 18 juni van 18.30 tot 20.30 uur in zwembad De Steur wordt gehouden. Tijdens deze periode vervallen alle doelgroepactiviteiten (incl. instructiebad) vanaf 18.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

reneeselliesKAMPEN - Wie op zoek is naar werk en goed beslagen op de arbeidsmarkt wil komen, doet er goed aan voor een opvallend cv te zorgen want er is veel concurrentie.

René Sellies uit Kampen maakte wel heel veel werk van zijn cv. Reden om dat kunstwerk hier eens in de kijker te zetten. Met toestemming van René uiteraard.

Klik op 'lees meer'.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

politieZWOLLE - Dinsdagmiddag heeft de politie een jongen van 15 jaar uit Kampen en een jongen van 17 jaar uit Oldebroek aangehouden in Zwolle. Beiden reden rond op een bromfiets die gestolen was. De bromfiets trok de aandacht van de politie door de ontbrekende bromfietsplaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

glasvezel zakelijkKAMPEN - Na de realisatie van het glasvezelnetwerk op bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk wordt ook op bedrijventerrein Haatland een initiatief gestart worden om ondernemers te voorzien van een zakelijk glasvezel.

Het netwerk komt in eigendom van een op te richten ondernemers collectief Haatland. Ondernemers kunnen de glasvezel binnen hun pand laten brengen en hebben pas maandelijkse kosten als de vezel ook daadwerkelijk in gebruik wordt genomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Door Robert Hamer

go ahead kampen berkumKAMPEN – Afgelopen zaterdag was het een prima dag voor de rood-gelen. Op bezoek bij stadsgenoot en rivaal DOS Kampen speelde Go-Ahead zich, na een 1-2 overwinning, definitief veilig. Derby's winnen is altijd fijn, maar deze had toch wel een speciaal tintje. Door de nederlaag degradeerden de 'poelänten' namelijk naar de tweede klasse.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

k1KAMPEN – De generaal J.B. van Heutszkazerne is een gebouw waar veel is gebeurd en waar veel staat te gebeuren. Van vroeger zijn er echter niet veel beelden bewaard gebleven.

De huidige toestand van het gebouw is vastgelegd in 31 foto's. (Fotograaf: Fred Sollie).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

drijvende tuinenKAMPEN - Vanavond is er om 20.00 uur in de Stadswinkel aan de Oudestraat 116 een deelnemersvergadering om de constructie en de beplanting te bespreken van de drijvende tuinen in de Burgel.

Als het aan Wijkvereniging Binnenstad ligt wordt de Burgel omgevormd tot een 'drijvende tuin', om zo deze Kamper watergang weer nieuw leven in te blazen. De provincie Overijssel en de Rabobank stellen beiden € 3.000,- voor dit project beschikbaar. Ook het waterschap Groot Salland, beheerder van de Burgel, staat positief tegenover de ideeën.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

the diamond exchangeKAMPEN - Op zaterdag 9 mei biedt cultureel podium 't Ukien de Kamper muziekliefhebber een avondje uit. Aan het begin van de avond vindt de eerste editie van The Diamond Exchange plaats, een muzikale ontdekkingsreis met twee gepassioneerde muziekliefhebbers. Daarna gaan de discolichten aan en kan er als vanouds gedanst worden tijdens de Groove.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

waste2KAMPEN - Wecycle maakt elk jaar een overzicht van de afgifte van elektrische apparaten (e-waste) door gemeenten via milieustraten. Doel is gemeenten te stimuleren meer e-waste in te zamelen.

De meest recente benchmark is vanmorgen gepubliceerd. Daaruit blijkt dat Kampen op de 5e plaats staat in de top 10 van Overijssel.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kogge5KAMPEN - Op maandag 4 mei zal de Kamper kogge om 09.30 uur vertrekken naar King's Lynn in Engeland om daar op 16 en 17 mei deel te nemen aan een Hanzefestival. De kogge zal met een ererondje voor de Kamper kade afscheid nemen van de stad.

Het Kamper klokkenluidersgilde zal de kogge en haar bemanning als afscheidsgroet feestelijk uitluiden vanaf de luidzolder van de Bovenkerktoren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamhedenversie2REGIO - Rijkswaterstaat voert tussen woensdag 6 mei en woensdag 20 mei wegwerkzaamheden uit op het knooppunt Hattemerbroek, de aansluiting van de A50 met de A28.

Tijdens deze werkzaamheden zijn verbindingswegen op het verkeersplein enkele avonden en nachten afgesloten voor verkeer. Ook geldt er regelmatig overdag een snelheidsbeperking van 90 km/uur. Gele borden leiden het verkeer om. Weggebruikers dienen rekening te houden met een langere reistijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ooievaarsjongWILSUM - De in Wilsum woonachtige familie Ooievaar is vanmorgen tussen 5.00 en 6.00 uur verblijd met de geboorte van hun eerste nakomeling. Dat maakte Wilsum.info bekend.

Op dit FILMPJE is in de eerste 9 seconden te zien hoe een van de ouders de pasgeborene liefdevol toedekt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dauwtrrappenKAMPEN - Natuurmonumenten gaat op donderdag 14 mei (Hemelvaartdag) dauwtrappen in de Vreugderijkerwaard. Dat betekent vroeg uit de veren want de boswachter vertrekt om 06.00 uur vanaf schapenboerderij De Vreugdehoeve aan de Zalkerveerweg 20 in 's-Heerenbroek.

Het dauwtrappen duurt tot 8.30 uur en wordt afgesloten met een ontbijt in de Vreugdehoeve.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Nationale citymarketing trofeeKAMPEN - De nominaties van de zesde editie van de Nationale Citymarketing Trofee zijn vandaag bekend gemaakt. In de categorie tot 100.000 inwoners zijn Kampen, Helmond, Veenendaal, Den Helder, en Rhenen de genomineerde gemeenten.

Deze trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan "de beste citymarketing gemeente van Nederland" van het afgelopen jaar. Deze prestigieuze prijs wordt op maandag 8 juni in de Zaanstreek uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Citymarketing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

NLvlagKAMPEN - Op 5 mei is het 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Voor die dag organiseert de Kamper Oranje Vereniging (KOV) een programma in het stadspark waar vrijheid centraal staat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geldtekortKAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2014 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar.

De boeken worden gesloten met een tekort van € 4,8 miljoen. Na alle geplande toevoegingen en onttrekkingen aan reserves blijft er nog een tekort van € 3,6 miljoen over op de algemene middelen. Dit tekort wordt opgevangen binnen de algemene reserve van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

teamworkKAMPEN - Op donderdagavond 21 mei organiseren wijk- en dorpsverenigingen, dorpshuizen, initiatiefnemers en de gemeente Kampen een initiatievendiner en -marktplaats op sportpark De Maten.

De bijeenkomst is voor iedereen in de gemeente Kampen die het belangrijk vindt dat het hier goed en fijn wonen is en hier zelf een bijdrage aan wil leveren dan wel hulp bij kan gebruiken of juist bieden. Het gaat dan niet alleen om grote projecten; ook kleinschalige initiatieven kunnen van grote betekenis zijn. Iedere bijdrage is welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bkoelewijnCKAMPEN - De eerste ambtstermijn van burgemeester Koelewijn eindigt per 1 oktober 2015. De burgemeester heeft kenbaar gemaakt voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Daarover dient de raad een aanbeveling te doen.

Ter voorbereiding van die aanbeveling is door de raad in januari een vertrouwenscommissie ingesteld. Die rapporteert aan de gemeenteraad over de aanbeveling. De gemeenteraad beslist.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)