(advertentie)

70Intens genoten van al die flessen wijn
Alleen de aanblik was al fijn.
Intens genoten van alle lieve woorden
Zomaar spontaan en niet omdat ze hoorden.
Door kruinen van bomen wat resten van zon
Het leven genoten met al wat ik kon!
Veel kaarten met lieve wensen beschreven
Een dochter, een terugblik op mijn leven.
Steeds meer verleden en minder heden
Dat is je lot als je zeventig wordt!

© Roelof Rustenburg

(advertentie)

sail1KAMPEN - Gisteravond kwam in de raadsvergadering van de vraag aan de orde of de gemeente het tekort moet aanvullen dat is ontstaan bij Sail Kampen door tegenvallende parkeerinkomsten. De raad stemde met 25 van de aanwezige 30 in met het amendement van GroenLinks om nu wel het tekort van 45.000 euro aan te vullen, maar dan niet zomaar door te gaan met het subsidiëren van dit evenement.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

knvb logo1ZWOLLE - De 31 Ajax-hooligans die zaterdagnacht betrokken waren bij ongeregeldheden in Zwolle hebben van de KNVB een stadionverbod van drie jaar opgelegd gekregen. Vijf van hen worden vervolgd voor openlijke geweldpleging. De overige 26, van wie twee minderjarig, hebben een taakstraf van 100 uur gekregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)
(advertentie)

aangepast sportenKAMPEN - Iedereen heeft een eigen motivatie om te gaan sporten. De één begint omdat sport grensverleggend is, de ander om conditie en kracht op te bouwen of te onderhouden na de revalidatie. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Het project Regionale Sportcoach Aangepast Sporten wil een impuls geven aan het sporten en bewegen voor deze mensen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

allergenenKAMPEN - Donderdag 20 november organiseert Sportservice Kampen een informatieavond over de nieuwe allergenenwetgeving die per 13 december 2014 van kracht wordt. Deze wet geldt ook voor maatschappelijke en vrijwilligers(sport)verenigingen met een kantine.

De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur en wordt gehouden in de kantine van voetbalvereniging Go-Ahead Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wegwerkzaamhedenKAMPEN - Zoals eerder gemeld, legt de gemeente Kampen nabij wooncomplex Heemhof een voetgangersoversteekplaats aan in de Silene om de verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat de Silene een belangrijke ontsluitingsweg is voor de achterliggende woonwijk, vinden de werkzaamheden niet overdag plaats maar in de avonduren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

pietenzolderKAMPEN - Vanaf zaterdag 15 november logeren de Zwarte Pieten op de hooizolder van kinderboerderij Cantecleer. Iedereen is welkom om te komen kijken hoe de Pieten slapen en misschien mag je ze wel een keer wakker maken! Sinterklaas slaapt in zijn eigen sinterklaashuis aan de Noordweg 2. Ook daar mogen kinderen kijken hoe de Sint woont.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ComputertraagKAMPEN - De Kamper computer- en tabletclub KCTC houdt op dinsdag 18 november weer een clubavond. Wie vragen heeft over een tablet, laptop of computer, is van harte welkom. Er zijn mensen aanwezig die verstand hebben van hard- en software zodat deskundige hulp kan worden geboden.

Neem u computer, laptop of tablet mee, zodat ter plekke naar een eventuele fout gezocht kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

steigers6KAMPEN - Gemeentebelang Kampen (GBK) heeft een motie ingediend om precariobelasting op het plaatsen van een steiger af te schaffen. Nu is het zo dat mensen, die hun huis schilderen en daar een steiger voor gebruiken die op gemeentelijke grond staat, een naheffing krijgen als de verf is opgedroogd. In de binnenstad hebben bewoners vaak geen andere keus voor het plaatsen van een steiger.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rechter 2KAMPEN - Een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden. Dat is dinsdag geëist tegen een leraar voor het plegen van ontucht met een leerlinge. Gertjan van S. was leraar bij het Ichthus College in Kampen toen hij ontucht zou hebben gepleegd met een 14-jarige leerlinge. De rechtbank doet op 25 november uitspraak in de zaak. Dit meldt NU.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

molenbrug2KAMPEN - Rijkswaterstaat voert van donderdag 20 november 9.00 uur tot en met zaterdag 22 november 6.00 uur onderhoudswerkzaamheden uit aan de Molenbrug. In verband met deze werkzaamheden is de weg over de brug (Mr. J.L.M. Niersallee) afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de kruising Zwolseweg tot aan de rotonde Venedijk-Noord.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eddy2ZWOLLE - Op 12 november hebben Provinciale Staten van Overijssel Eddy van Hijum benoemd tot lid van het college van Gedeputeerde Staten. Hij wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Economie, Energie en Innovatie. Van Hijum volgt Theo Rietkerk op die per 1 november in dienst is getreden bij Landstede Groep als voorzitter van het College van Bestuur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

naaienKAMPEN - Iedere dinsdagmorgen zijn vrijwilligers van theatergroep Ventura aan het werk met het in orde maken van kleding voor optredens van leerlingen van Ventura. Zo treden alle groepen van Ventura op tijdens Kerst in Oud Kampen en tijdens een grote eindpresentatie voor de zomervakantie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KunstCultuurenKids2KAMPEN - Voor de periode november/december heeft cultuurZIEN een aanbod samengesteld voor het basisonderwijs. Uitgangspunt voor de keuze zijn kwaliteit en vakmanschap.

Bezoek met groep 5 en 6 ''Wonder van de Geboorte''

In de periode 17 november tot en met 19 december is het mogelijk met groep 5 en 6 een bezoek te brengen aan de tentoonstelling ''Wonder van de Geboorte'' in het Ikonenmuseum Kampen. Tot 5 december staat de rol van Sint Nicolaas als kindervriend centraal tijdens het bezoek, daarna verschuift het accent naar het Kerstverhaal. Spannende verhalen, een bezoek aan de tentoonstelling en zelf creatief aan de slag gaan, zijn de onderdelen van dit bezoek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

taartKAMPEN - Hoog boven het schitterende IJsselfront uit torent een van de oudste kerken van Kampen, de St. Nicolaas- of Bovenkerk. Tot het interieur van de kerk behoren een vroeg-renaissance koorhek, een natuurstenen kansel en het monumentale Hinsz-orgel. In de toren hangen twee klokken van de wereldberoemde klokkengieter Geert van Wou.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bigbandkampenKAMPEN - Donderdag 20 november speelt Bigband Kampen van 21.00 tot 23.00 uur in restaurant De Vier Jaargetijden. De achttienkoppige bigband heeft voor deze gelegenheid Klaske Bos uitgenodigd om een aantal zangnummers te vertolken, zodat swing en jazzrock kunnen worden afgewisseld met ballads en popmuziek.

De toegang is gratis.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GERAART WESTERINKKAMPEN - Donderdag 20 november presenteert de IJsselacademie in het stadhuis van Kampen "Ambitie en optimisme - Stedenbouw en architectuur in Kampen 1940 – 1970", geschreven door Geraart Westerink.

Voorafgaand aan de officiële presentatie zal de auteur zijn werk introduceren, waarbij hij enkele saillante feiten uit zijn onderzoek zal belichten. Vervogens overhandigt de directeur van de IJsselacademie, Jos Mooijweer, de eerste twee exemplaren aan wethouder Sybren Gerlofsma en aan de directeur van Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Karel Loeff.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

extraKAMPEN - De gemeente Kampen ondersteunt huishoudens met een laag inkomen dit jaar met een extra bijdrage van € 100,- voor een gehuwden/ samenwonenden (met of zonder kinderen), € 90,- voor een alleenstaande ouder en € 70,- voor een alleenstaande. In totaal komen circa 1.400 huishoudens in de gemeente Kampen in aanmerking voor dit bedrag. De gemeente geeft hiermee uitvoering aan het besluit van de Tweede Kamer om € 70 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Minimabeleid. Dit is geregeld in de Wet eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rtv2KAMPEN - Enige tijd geleden heeft het bestuur van RTV IJsselmond een brief aan de gemeente Kampen gestuurd met een aantal indringende vragen omtrent de financiën van de omroep. De vragen betreffen onder meer het kwijtschelden van achterstallige huur en huurverlaging in de toekomst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

flitspaalZALK - Op de N50 bij Zalk komt een nieuwe flitspaal. De nieuwe flitspaal staat op de plek waar eerder een verouderde, analoge flitspaal stond.

De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord. Hierdoor worden gemaakte beelden van snelheidsovertreders direct overgeseind naar een dataverwerkingseenheid.

Geen flits

De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol die ontwikkeld moet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitale flitser heeft geen last van een volgeschoten film, werkt continu en maakt gebruik van een infraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zien is. Weggebruikers hebben daardoor geen hinder van flitslicht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)