Symposium: De Reformatie, is die dan al begonnen?

Kalender
Kerkelijk en geloof
Datum
29 februari 2020

Beschrijving

lutherse kerk

KAMPEN - Sprekers: Joute de  Graaf en dr. Peter Nissen zijn 29 februari te gast op het Symposium 'De Reformatie, is die dan al begonnen?' in de Lutherse kerk in Kampen. Er gaan steeds meer stemmen op dat de gevestigde kerken niet zoveel hebben geleerd van de 16e-eeuwse Reformatoren. Sommigen beweren zelfs dat de Reformatie nog moet beginnen. Is het bestaande christendom wat Luther, Calvijn en Zwingli zouden hebben gewild?

Het symposium is van 10:30 - 15:30 uur.