Nutslezing door archeoloog Wouter Waldus

Kalender
Kunst en cultuur
Datum
22 november 2018

Beschrijving

u23587 6

KAMPEN - Op 22 november 2018 (20.00 uur) vindt in het SNS Historisch Centrum de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats met aansluitend de jaarlijkse Nutslezing door dit keer archeoloog Wouter Waldus. Wouter Waldus was projectleider bij de lichting van de IJsselkogge. In de lezing zal hij dit project samenvatten en een toelichting geven op de laatste resultaten van het aanvullende onderzoek, waarbij het is gelukt een volledige digitale reconstructie van de IJsselkogge te maken. Het vervaardigen van dit 3D model heeft verrassende inzichten opgeleverd, die de vondst van de kogge in een nieuw daglicht plaatsen. Tevens zal Waldus ingaan op de publicatie over de kogge die dan inmiddels gereed is en waarin alle relevante aspecten van de vondst, de berging en het aanvullende onderzoek staan vermeld.


Waldus (Leiden, 1975) studeerde archeologie van Noordwest-Europa aan de Universiteit van Leiden. Hij specialiseerde zich in de maritieme archeologie: de studie van materiële resten die de relatie tussen mens en water in de breedste zin illustreren. Sinds 2004 is hij werkzaam bij ADC ArcheoProjecten in Amersfoort, waar hij de afdeling ADC Maritiem heeft vormgegeven. Hij beschouwt het onderzoek naar de IJsselkogge als het meest spectaculaire en wetenschappelijk gezien belangrijkste project waarbij hij tot op heden betrokken is geweest. Naast genoemde werkzaamheden is hij bij de Rijksuniversiteit Groningen momenteel bezig met het schrijven van een proefschrift over de turfvaart over de Zuiderzee gedurende de Gouden Eeuw.

De lezing vindt plaats in het gebouw van het SNS Historisch Centrum, Burgwal 43 te Kampen. De toegangsprijs is €2,50 voor leden en €5 voor niet-leden van het Nutsdepartement Kampen. U kunt ter plekke lid worden.

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.