Kampen Boys Choir in Bovenkerk

Kalender
Kunst en cultuur
Datum
17 februari 2018

Beschrijving

kbb2016

KAMPEN - Het Kampen Boys Choir zingt zaterdag 17 februari een Evensong in de Bovenkerk. Het koor heeft met deze Evensongs een grote reputatie opgebouwd en trekt hiermee bezoekers uit het hele land. Een Evensong is het best te omschrijven als een gezongen avonddienst. Het omvat vaste onderdelen als een aanvangs- en slot-hymne, een onberijmd gezongen psalm en toonzettingen van de lofzangen van Maria (Magnificat) en Simeon (Nunc dimittis). Daarnaast is er een vrij te kiezen Anthem. Dit keer is dat ‘Remember not o Lord our offences’ van Henry Purcell.

Bijzonder is de wijze waarop de psalmen worden gezongen. Het op een chant reciteren van een psalm is een kunst die al eeuwenlang in Engeland wordt beoefend. Het Kampen Boys Choir zingt voor deze gelegenheid Psalm 127, 128 en 129.

Zoals gebruikelijk krijgen de aanwezigen gelegenheid een aantal hymns mee te zingen met koor en orgel als ondersteuning. De koor- en samenzang wordt op het orgel begeleid door vaste organist Sietze de Vries. Het Kampen Boys Choir staat onder leiding van Rintje te Wies.

De Evensong begint om 16.30 uur en duurt een klein uur. Ter dekking van de kosten is er een collecte bij de uitgang.