Spreekuur Cultuurfonds Kampen

Kalender
Overig
Datum
14 juli 2018

Beschrijving

Op zaterdag 14 juli wordt van 10 tot 11 uur in Café Paatje in de Stadskazerne Kampen informatie gegeven over het Cultuurfonds Kampen. Bij ambassadeurs Ton Kerkhof kan men dan terecht met vragen over het Cultuurfonds Kampen. Het Cultuurfonds Kampen is het fonds van en voor kunst en cultuur in de gemeente Kampen. In aanmerking voor een financiële bijdrage komen vernieuwende projecten die de cultuurdeelname in de gemeente Kampen vergroten, zich onderscheiden als het gaat om amateurkunst, streven naar samenwerking tussen instellingen, amateurkunst en professionals, en stad Kampen, IJsselmuiden en alle kernen als een aantrekkelijke bruisende en levende gemeente op de kaart zet. De volgende indientermijn eindigt op 15 augustus. De aanvraag moeten worden gestuurd naar het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. Naast het advies van de ambassadeurs van het Cultuurfonds Kampen, zal ook het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel de projecten beoordelen. De projecteigenaren krijgen medio oktober bericht of het project in aanmerking komt voor een bijdrage. Na 15 augustus is de daaropvolgende indientermijn 1 november. Ook projecteigenaren die verderop in 2018 of in 2019 een aanvraag gaan doen en zich eerst willen oriënteren, zijn ook op 14 juli welkom. In 2017 is er door het Cultuurfonds Kampen € 39.460 toegekend aan 17 kunst- en cultuurprojecten die plaatsvonden in de gemeente Kampen. De omvang van de bijdrage laat zien dat kunst en cultuur in de gemeente Kampen ambitieus is en mede daarmee Kampen op de kaart zet. Voor meer informatie over het Cultuurfonds Kampen of ter voorbereiding van een aanvraag kan men ook contact opnemen met cultuurmakelaar Eléon de Haas, info@cultuurmakelaar.com  of 06-23040169. Tevens kan Eléon de Haas met de projecteigenaar nagaan of er nog andere fondsen zijn die bij kunnen dragen aan de realisering van het project.