adviesraadmoKAMPEN - Het college van B&W van Kampen heeft mr. Carel Diekerhof benoemd als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) Kampen.

Diekerhof (1949) is vele jaren en in diverse functies werkzaam geweest bij de belastingdienst. Sinds 2014 is hij met pensioen. In het verleden is hij maatschappelijk actief geweest in onder andere schoolbesturen en als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van woonzorgconcern IJsselheem. Op dit moment is hij secretaris van atletiekvereniging av Isala’96 en voorzitter van de klachtencommissie voor een aantal instellingen in de ouderenzorg (waaronder IJsselheem). Vanaf 1 januari 2018 komt daar het voorzitterschap van de  Stichting Stadsgehoorzaal Kampen bij.

Diekerhof volgt de Bert Regterschot op als voorzitter. Regterschot heeft het voorzitterschap vier jaar vervuld en recent aangegeven in verband met drukke andere verplichtingen niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Na openbare werving heeft een sollicitatiecommissie waarin onder andere wethouder Eibert Spaan en vertegenwoordigers van de Adviesraad MO zitting hadden, gesprekken gevoerd met enkele kandidaten. De commissie heeft de Carel Diekerhof bij het college voorgedragen voor benoeming.

Adviesraad MO
De Adviesraad MO is een adviesorgaan van het college van B&W en geeft gevraagd en ongevraagd advies over het vast te stellen gemeentelijk beleid met betrekking tot het sociaal domein en de uitvoering daarvan. De Adviesraad MO bestaat uit de clusters: Ouderen, Mantelzorg, Mensen met een beperking, Jeugd, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Vrijwilligers en Participatie. Vanuit elk cluster worden twee leden afgevaardigd die zitting hebben in de Adviesraad MO. De voorzitter wordt voor een periode van vier jaar door het college B&W benoemd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment