img 0535

KAMPEN - Waterschap Vallei en Veluwe is volop bezig met het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de verbetering van de Noordelijke Randmeerdijk. Na het vaststellen van de vernieuwde, kleinere, scope is afgelopen weken weer een nieuwe start gemaakt met het omgevingsproces. Onderdeel van dat proces is een serie werktafels met direct belanghebbenden.

Hiervoor werden op donderdag avond 30 augustus en dinsdag 3 september werktafels georganiseerd. De werktafels worden gehouden onder leiding van ingenieursbureau Witteveen en Bos en Feddes/Olthof Landschapsarchitecten. Deze laatste partij houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit binnen het project.

Kansrijke alternatieven

Samen met directe betrokkenen van het Havendijkje (Elburg), Zomerdijk en Gelderse Sluis (Kampen) is gekeken naar de problemen van de dijk. De mogelijke oplossingen zijn gepresenteerd en daarna werden de voor- en nadelen van elke oplossing besproken. Hieruit is een selectie van de meest kansrijke alternatieven gemaakt.

Er waren veel directe betrokkenen aanwezig op de werktafels en er werden goede vragen gesteld en belangen aangekaart. Eind september wordt samen met de genodigden één oplossing gekozen voor de locaties waar de dijk verbeterd moet worden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment