zalk

ZALK - De informatieavond over de woningbouw in Zalk op 6 mei was een geslaagde bijeenkomst met een mooie opkomst van inwoners uit Zalk. Een avond die de inwoners uit Zalk de gelegenheid bood om kritische en goede vragen te stellen aan de gemeente Kampen over de locatie van de woningbouw aan de Brinkweg. De avond werd geleid door Janneke Scholten. Wethouder Albert Holtland opende de avond. Daarna werd er een presentatie gehouden over de uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek door Rene Sueters. Elisabeth Ekker, de nieuwe projectleider, heeft een presentatie gehouden over de afwegingen van het college om te kiezen voor de locatie aan de Brinkweg. Als laatste heeft Hanneke Toes een toelichting gegeven over de beeldkwaliteit van deze locatie.


In de vragenronde is het draagvlak voor deze locatie besproken. Het bleek dat het merendeel van de zaal het zonde vindt als er aan de Brinkweg gebouwd gaat worden vanwege het zicht op het dorp. Er is wel belangstelling voor woningen voor starters op de woningmarkt, maar niet op die plek. Er wordt daarom de mogelijkheid gegeven om als dorp met alternatieve locaties te komen. De gemeente onderzoekt vervolgens of het een geschikte plek is en kan kiezen voor een faciliterende rol.
De gemeente wil graag dat er gebouwd wordt voor starters uit Zalk of starters die een relatie met Zalk hebben. Daarom is de oproep gedaan aan belangstellenden om zich voor een CPO om aan te melden. CPO staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Het is een leuke vorm om gezamenlijk aan de slag te gaan om een eigen woning te ontwikkelen.

Hoe nu verder?
1. De gemeente is op zoek naar starters die deel willen uitmaken van een CPO, invulformulier.
2. Verder is het mogelijk om alternatieve locaties voor woningbouw aan te dragen, invulformulier.
Hiervoor zijn twee formulieren beschikbaar. De sluitingsdatum voor het invullen van beide formulieren is 31 mei 2019. De formulieren worden beschikbaar gesteld via de website van Dorpsbelang Zalk.

De ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd via email: info@kampen.nl

Na deze datum gaat de gemeente alles inventariseren en op een rij zetten. Eind juni wil de gemeente een eerste CPO-bijeenkomst organiseren met de mensen die zich aangemeld hebben. Reserveer al vast de datum dinsdag 25 juni, nadere informatie volgt.

In het najaar gaat de gemeente een vervolgbijeenkomst organisereN.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment