pubersenoudersKAMPEN - Op 1 oktober is er in de Open Hof aan de Lelystraat in Kampen een gespreksavond over puberteit. Het thema is 'Overbodig of nog nodig?
Puberteit is geen breuklijn maar een overgangsfase'. De avond staat onder leiding van orthopedagoog Bert Reinds.

Een van de lastige taken die men als ouder tijdens het opvoeden tegenkomt, is het loslaten van de kinderen. Dit proces begint natuurlijk al op jonge leeftijd, maar wordt concreter wanneer hun zelfstandigheid groeit. De verhouding ouder-kind verandert. Ze moeten meer zelf dingen uitzoeken, niet alleen thuis, ook op school. Hun wereld wordt groter. Er wordt dus een appèl gedaan op hun zelfredzaamheid en tegelijk wordt van de ouders een opvoedingsverantwoordelijkheid verwacht, maar dan steeds meer op afstand.

Het is de periode waarin men als ouder zich regelmatig afvraagt: Ben ik overbodig of nodig? Toch hebben de ouders nog een belangrijke taak te vervullen. De ouder wordende kinderen hebben "recht" op uw onverdeelde aandacht, ook al zijn leefwerelden nog zo verschillend.Hoe pak je dat aan, waar liggen de mogelijkheden?

Over deze en andere vragen gaat het deze avond. Bert Reinds zal eerst het thema inleiden en vervolgens gaat u in groepen met elkaar in gesprek. Er zullen vragen en stellingen aan u worden voorgelegd, waarover u met elkaar kunt praten.

Bert Reinds studeerde orthopedagogiek aan de universiteit in Utrecht en heeft een eigen praktijk voor advies, coaching en hulpverlening. Hij verzorgde jarenlang een rubriek in het radio- en televisietijdschrift Visie, en sinds kort de vragenrubriek van het opvoedingsblad Aan de Hand. Ook publiceerde hij verschillende boeken.

Wie meer wil weten over Bert Reinds en zijn werk kan dat vinden op de sites www.wehebbenallemaalwat.nl en www.meandmyhouse.nl.

De avond begint om 20.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment