lintjeKAMPEN - Zondagmorgen 13 november reikte burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan Willy de Lange-Potkamp. Mevrouw De Lange werd na de zojuist beëindigde ochtenddienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Kampen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De gemeente Kampen schrijft er dit over:

"Op 15 november 1966 is het nieuwe kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Kampen in gebruik genomen. Vanaf die datum is Willy de Lange als kosteres verbonden aan deze kerk. In al deze jaren heeft zij haar taak op een zeer consciëntieuze en nauwgezette wijze uitgevoerd. Hoewel er sprake is van een deeltijdfunctie heeft zij altijd met haar vriendelijkheid en haar toewijding de gemeente gediend als kosteres. De eerste jaren nadat de kerk in gebruik is genomen, woonde zij met haar gezin in een gedeelte van de kerk.

Koster zijn is geen sinecure. Een groot deel van het werk vindt plaats, terwijl niemand het ziet of opmerkt. De kerk is altijd schoon en open en iedereen wordt gastvrij ontvangen. De vergaderkamers worden door mevrouw De Lange in de gewenste opstelling klaargezet. Op zondag is er tot twee keer toe een eredienst en door de week zijn er activiteiten voor jongeren in verschillende leeftijdsgroepen en voor ouderen. Naast deze activiteiten zijn er ook koorrepetities en catechisaties. Om alle verschillende activiteiten die plaatsvinden mogelijk te maken, is mevrouw De Lange elke morgen in het kerkgebouw om alles klaar te zetten. Mevrouw De Lange is voor menig gemeentelid een vertrouwenspersoon. Door de inzet van mevrouw De Lange is de samenleving gediend en door haar manier van dienen heeft zij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de sociale cohesie van de kerkelijke gemeente en daarmee op een directe wijze aan het welbevinden van de Kamper leefgemeenschap.

Naast kosteres is mevrouw De Lange sinds 1 september 1967 een zeer trouw en gewaardeerd lid van het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor Zingend Getuigen, dat zich op velerlei opzichten verdienstelijk maakt binnen de vereniging."

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment