ondertekenenKAMPEN - Donderdag 21 september ondertekenen de 16 schoolbesturen van alle basis- en voortgezet onderwijs scholen én de gemeente Kampen opnieuw het “convenant jeugdhulp en passend onderwijs”. In het convenant staan afspraken over de samenwerking en uitvoering van  hulp aan leerlingen in en buiten de school.

School is een plek waar kinderen een groot deel van hun tijd doorbrengen. Een kind moet hier alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Als kinderen problemen hebben thuis of binnen de school, merken leerkrachten vaak dat de ontwikkeling van een kind minder goed loopt.

De leerkracht of school kan niet bij alle problemen zelf een oplossing bieden. Dan kan de school het Centrum voor Jeugd en Gezin vragen om mee te denken en/of hulp te bieden.  Deze manier van samenwerken is vastgelegd in het convenant jeugdhulp en passend onderwijs.

De gemeente Kampen stelt middelen beschikbaar zodat het Centrum Jeugd en Gezin (CJG Kampen) schoolmaatschappelijk werkers kan aanbieden aan de scholen. Alle scholen maken inmiddels gebruik van deze dienst, waardoor de schoolmaatschappelijk werkers onderdeel zijn van de interne zorgstructuur. Op deze manier zorgen we ervoor dat professionals, ouders en leerlingen elkaar ontmoeten en overleggen wat hier nodig is.

Met de komst van Passend Onderwijs en gemeentelijke Jeugdhulp zijn in 2015 voor het eerst afspraken gemaakt tussen alle basis- en voortgezet onderwijs scholen en de gemeente, om nauw samen te werken voor kinderen en jongeren die hulp of zorg nodig hebben. Want vaak gaat het om dezelfde kinderen die zowel binnen als buiten de school ondersteuning en zorg nodig hebben.  Deze afspraken zijn geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In dit tweede convenant zijn met name hernieuwde afspraken vastgesteld om ervoor te zorgen dat het verwijzen van kinderen naar eventuele ondersteuning te verbeteren. Het nieuwe convenant heeft een looptijd van vier jaar.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment