MAZZWOLLE - Vrouwen vragen regelmatig aan hun (huis)arts of zij een bepaald geneesmiddel wel veilig kunnen gebruiken bij een kinderwens en tijdens zwangerschap. Het Medicatie Adviespunt voor Zwangeren (MAZ) van Isala is hét adviescentrum waar vrouwen met al hun vragen hierover terecht kunnen.

MAZ
Het gebruik van medicijnen door vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding willen (gaan) geven, kan soms onzekerheid en vragen oproepen. Bij het MAZ kunnen zij terecht voor advies hoe hiermee om te gaan. Bij het MAZ hebben zij direct contact met een deskundig specialist. Ook vragen over borstvoeding in relatie tot medicijngebruik kunnen daar gesteld worden.

Gratis
Aan het advies van het MAZ zijn geen kosten verbonden. Men kan rechtstreeks contact opnemen; er is geen doorverwijzing van de huisarts nodig.

POP-polikliniek
Zwangeren met psychische problemen kunnen terecht bij de POP-polikliniek (Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie). Zij werken nauw samen met het MAZ. Aan de POP-polikliniek is een gespecialiseerd begeleidingsteam verbonden dat bestaat uit verschillende zorgverleners zoals een psychiater, psycholoog, kinderarts, medisch maatschappelijk werker en ziekenhuisapotheker. Op de website van de POP-polikliniek is er meer over te lezen.

Contact
Wie vragen heeft voor het MAZ kan via de polikliniek Verloskunde een afspraak maken. Telefoonnummer (038) 424 35 55.

Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden en vragen hebben, kunnen een afspraak maken via de polikliniek Verloskunde, via (038) 424 35 55 of mailen naar maz@isala.nl. Of kijk voor meer informatie over MAZ op www.isala.nl/maz.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment