22366691 1111403158989633 8103428763499817098 nKAMPEN - De verkeerspolitie Overijssel hield vandaag weer controle op de N50. Tijdens toezicht op afleiding op de N50 kwamen er niet alleen tien bestuurders voorbij die aan het appen of bellen waren, ook een voertuig beladen met takken passeerde de motorrijders van de politie. Er werd een reeks aan overtredingen geconstateerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld2pixabayKAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Door het ingezette terughoudende beleid in de afgelopen jaren kan opnieuw een meerjarig structureel sluitende begroting worden aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hanzebordenKAMPEN - De gemeente Kampen zet een interactief traject ‘Hanzeborden’ in om samen met belanghebbenden op een leuke, creatieve en leerzame manier na te denken over de toekomst van de binnenstad. De eerste bijeenkomst is medio november. Verscheidene bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit Kampen zijn uitgenodigd om mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - Het Ministerie van VWS verspreidt vanaf 9 oktober jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Wanneer er een kernongeval plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor Nederland. De centrales die effect kunnen hebben op Nederland zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de gemeente Zwolle hebben een diepgaand onderzoek laten instellen naar de oorzaken van de problemen die vorig jaar zijn opgetreden in hun nieuwe, gezamenlijke computersystemen. Uit deze onafhankelijke analyse is een aantal belangrijke lessen getrokken. Een van de belangrijkste conclusies is dat bij de invoering van dergelijke complexe systemen meer externe deskundigheid nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Welzijn Kampen, De Kern en MEE IJsseloevers – nu gevestigd aan de Vloeddijk 79 – en IJsselheem gaan onder de naam Proveniershuis samenwerken in Margaretha  aan de Burgwal 45. Op deze wijze willen partijen een laagdrempelige en aansprekende ontmoetingsplek voor inwoners creëren van waaruit zij nog beter samen kunnen werken in de ondersteuning van inwoners en het versterken van de eigen kracht van inwoners. Inmiddels zijn ook Present Kampen en Stadstoezicht in gesprek met het samenwerkingsverband.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wateronderzoekKAMPEN - Naar de kwaliteit van het diepe grondwater ter plaatse van De Hagen / Christinastraat wordt donderdag 14 september een onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden in de stoep twee peilbuizen geplaatst ter hoogte van De Hagen en de Christinastraat. Naar verwachting zal dit één dag in beslag nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadsbrugopen kleinKAMPEN - De stadsbrug wordt van maandag tot en met woensdag tussen 20.00 uur en 6.00 uur afgesloten voor het verrichten van werkzaamheden.

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 september is het jaarlijks groot onderhoud van de Stadsbrug. Onder andere worden alle draaiende onderdelen gesmeerd, de noodstop getest, camera’s en verlichting bijgesteld en goten gereinigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

splitsingKAMPEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een verkeersplein aan te leggen op de splitsing van de Oosterlandenweg met de Spoorstraat. Het doorgaande verkeer over de Oosterlandenweg krijgt op het nieuwe verkeersplein voorrang. Aanleiding voor de nieuwe weginrichting is de uitbreiding van bedrijventerrein Spoorlanden en de verbetering van de ontsluiting van het huidige Spoorlanden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Twitter Kampen 400x400

KAMPEN - Om de rijvaardigheid en de kennis van de nieuwe verkeersregels op te frissen, organiseert de Gemeente Kampen, samen met enkele rijschoolhouders, een vrijwillige ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’. Deze vindt plaats op vrijdag 3 november. De situatie in het verkeer is in de loop der tijd erg veranderd. Het verkeer is veel drukker geworden en er zijn nieuwe verkeersregels ingevoerd. Ook is de kans groter dan uw gehoor-, gezichts-, reactie- en concentratievermogen afneemt. Dit betekent niet dat u als ‘senior’ niet meer kunt deelnemen aan het verkeer, maar door de verkeersdrukte, de nieuwe verkeersregels en eventuele lichamelijke veranderingen kan het voor u wel een stuk lastiger zijn geworden. Wat doet u tijdens een rijvaardigheidstoets? Tijdens de ‘Rijvaardigheidstoets voor senioren’ wordt op een informatieve, maar vooral ook leuke manier aandacht besteed aan het verkeer.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampenlogoIJSSELMUIDEN - De gemeente Kampen is van plan twee graven op begraafplaats De Zandberg in IJsselmuiden aan de Rondeweg te laten vervallen. De gemeente mist echter van deze graven een rechthebbende. Het gaat om de graven ABKP 2-5-320 en ABKP 2-7-153. Bij de graven staat een bordje en in het publicatiebord op de begraafplaats hangt een lijst met namen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

College wil meer helderheid van inspectie

KAMPEN - Het college heeft bezwaar ingediend tegen de eis van de inspectie SZW omdat zij vindt dat de eis ten onrechte aan de gemeente is opgelegd. College is van mening dat de inspectie onvoldoende onderzoek heeft verricht en onvoldoende onderbouwing geeft om het besluit te kunnen handhaven. Zij is dan ook van mening dat de impact van de situatie, de gewenste helderheid over feiten en verplichtingen en de financiële risico’s het noodzakelijk maken om het bezwaar in te dienen. Met het indienen van het bezwaar wil het college helderheid verkrijgen over wat er precies is gebeurd en over wat precies de verplichtingen van gemeente als opdrachtgever zijn. Het maken van een bezwaar betekent niet dat de gemeente (en de aannemer) geen uitvoering geven aan de eis. Gemeente en aannemer werken daarom onverminderd door aan het nieuwe uitvoeringsplan zodat in het belang van de omwonenden en alle betrokken partijen het werk zo spoedig mogelijk kan worden hervat. Uiteraard staan veiligheid en gezondheid van de werknemers op de bouwplaats en de omwonenden hierbij voorop.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN -  Net als van alle andere inwoners wordt van statushouders – dit zijn asielzoekers/ vluchtelingen met een verblijfsvergunning – verwacht dat zij meedoen aan de samenleving en de regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet. Om dit te bereiken heeft de gemeente Kampen samen met de doelgroep, professionals en vrijwilligers het Actieplan ‘met statushouders samen wonen, werken en leven in Kampen’ opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19875536 1647635211969909 8409983213047381653 n

KAMPEN - De Oosterhoffontein in het Stadspark bij het Bolwerk is weer aangezet. De fontein was uitgezet omdat er een vermoeden van botulisme was in het water in het Stadspark. Er zijn sinds eind juni geen nieuwe dode vogels meer gevonden. De fontein kan daarom weer aan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN - U wilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat voorwilt uw eigen woning energiezuiniger maken maar u wilt eerst eens weten wat dat vooruw portemonnee betekent. De landelijke overheid biedt verschillende mogelijkheden omfi nancieel bij te springen in de vorm van het verlenen van subsidies voor het verduurzamenvan uw woning.Behalve gebruik maken van subsidies kunt u via het Stimuleringsfonds VolkshuisvestingNederland (SVN) er ook voor kiezen om een goedkope lening af te sluiten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voer

KAMPEN - Steeds vaker worden de dieren in het hertenkamp gevoerd. De dieren krijgen te veel eten en ongezondeSteeds vaker worden de dieren in het hertenkamp gevoerd. De dieren krijgen te veel eten en ongezondedingen binnen. Ook wordt er veel afval gedumpt bij het hertenkamp, denk bijvoorbeeld aan plastic, glas enaardappelschilmesjes. De dieren eten dit op en worden er ziek van.We willen het hertenkamp en de omgeving graag schoon houden. Daarom is het vanaf nu verboden om de dieren tevoeren en om gft-afval of ander restafval te dumpen. Gft-afval kan in de daarvoor bestemde afvalcontainer en wordtgratis opgehaald.

Schrijf reactie (0 Reacties)

19437644 1636883186378445 7216338199905932643 n

KAMPEN -  Ook deze week zijn er in de gemeente Kampen nog een aantal straten die een flinke schoonmaakbeurt krijgen door de straatgoten te vegen, graffiti weg te halen en kleine reparaties aan straatwerk of –meubilair te doen. Ook wordt er speciale aandacht besteed aan de hoekjes en hofjes waar we normaal gesproken moeilijk bij kunnen. Het gaat om de Grutto in IJsselmuiden en Wittewaal van Stoetwegenstraat, Noordweg, Reijersdijk, Van Blommesteinstraat en Dorpstraat in Kampen. De bewoners zijn via een brief geïnformeerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

financien op koers1

KAMPEN - Financiën op Koers heeft inloopspreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en is gevestigd in het pand van Stichting Welzijn aan de Vloeddijk 79 in Kampen. U kunt zonder afspraak terecht op het spreekuur. Lukt het u niet om op het spreekuur te komen? Dan kunt u zich aanmelden via www.financienopkoers.nl of via (038) 333 59 24. Na aanmelding wordt er binnen een week contact opgenomen om te bespreken wat Financiën op Koers in uw situatie kan betekenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

IJSSELMUIDEN - Om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening in IJsselmuiden e.o. te optimaliseren zijn ervaringen, ideeën en suggesties van inwoners zeer belangrijk. In IJsselmuiden houdt SEGIJ (Stichting Eerstelijns Gezondheidszorg IJsselmuiden) daarom momenteel een grootschalig onderzoek onder de noemer: ‘Zorg en Welzijn: zeg nou zelf!’. Het onderzoek vraagt inwoners naar hun ervaringen met de zorgverlening en welzijnsactiviteiten in IJsselmuiden. Naast dat mensen gericht benaderd zijn, kunnen belanghebbenden meewerken aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen via secure.qualizorg.nl/Survey4/zorgenwelzijn/project/startstart. Dit kan nog tot en met 30 juni 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

530482 333445356722241 1008826895 n

KAMPEN - Omwonenden hebben geen gezondheidsrisico’s gelopen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de heiwerkzaamheden aan de parkeergarage in december vorig jaar. Dat concludeert de GGD op basis van onderzoek dat zij op verzoek van de gemeente uitvoerde. Aanleiding voor het onderzoek vormden vragen en zorgen van een aantal omwonenden over mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de heiwerkzaamheden. Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)