119799748 3672017509531659 5610705705423941325 n

KAMPEN - Het Kleemanspontje in het Ganzendiep is tijdelijk buiten gebruik. Door plantengroei loopt het pontje vast met het risico dat gebruikers halverwege vast komen te zitten. Zodra de situatie het toelaat wordt het pontje weer in gebruik genomen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

onder

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen hebben op donderdag 17 september het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf getekend. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

17862646 1150123058443376 7884134389511736348 n

KAMPEN -  Het college van b en w wil een Europese aanbesteding starten voor de meerjarige exploitatie van zwembad De Steur. Een voorstel hiervoor legt het college voor aan de gemeenteraad. Het contract met de huidige exploitant, Sportfondsen Kampen loopt per 31 oktober 2020 af. Een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen kost veel tijd, gemiddeld 8 tot 10 maanden. Het college wil daarom mandaat van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een tijdelijke exploitant voor het zwembad tot 1 januari 2022, zodat het zwembad in de tussentijd open kan blijven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -   Medewerkers van Heibedrijf Van Dieren verrichtten van 2 tot en met 16 december 2016 hei- en koppensnelwerkzaamheden voor de bouw van parkeergarage Buitenhaven in Kampen. Een week na afronding van de werkzaamheden vernam de gemeente Kampen via de media dat drie bij eerdergenoemde werkzaamheden betrokken medewerkers van Heibedrijf Van Dieren ziekteverschijnselen vertoonden. In maart 2017 stelde het heibedrijf de gemeente hiervoor aansprakelijk. Uit toxicologisch onderzoek blijkt nu dat er geen relatie is aangetoond tussen de mogelijke diagnoses en de blootstelling die tijdens het heien en koppensnellen kan hebben plaatsgevonden. Op basis van deze conclusie heeft de verzekeraar van de gemeente de aansprakelijkstelling door Heibedrijf Van Dieren afgewezen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Meer recreatie op en om het water? Voorrang voor watersporters? Of juist ruimte voor nieuwe natuur? U kunt hier binnenkort over meepraten en denken! De gemeente heeft voor het gebied Ganzendiep (ruwweg van het Gat van Seveningen tot aan Grafhorst) drie scenario’s geschetst. Aan de hand van deze scenario’s willen we graag met u van gedachten wisselen over wenselijke of juiste onwenselijk ontwikkelingen in het gebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

GRAFH

GRAFHORST  -  Vanochtend (woensdag 16 september) heeft wethouder Jan Peter van der Sluis het bord ‘Rookvrij’ bij de School met de Bijbel ‘Het Visnet’ te Grafhorst onthuld. Hiermee laten de scholen in gemeente Kampen zien dat ze op weg zijn naar een rookvrije generatie.  

Wethouder Van der Sluis:: “Gelukkig zijn er steeds meer rookvrije plekken in onze gemeente. Ik ben blij dat veel scholen en andere plaatsen waar kinderen komen deze stap zetten. Per 1 januari 2020 is de gemeente Kampen zelf een rookvrije organisatie. Ook wij willen onze bezoekers en medewerkers beschermen tegen ongewenst meeroken. Met het rookvrij maken van de schoolterreinen is weer een belangrijke stap gezet richting een rookvrije generatie in 2040’’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen tekenen op donderdag 17 september 2020 het uitgebreide convenant Vroeg Eropaf. Hiermee spreken partijen opnieuw de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN -  De bezuinigingen op het ‘sociaal domein’ bij de gemeente Kampen liggen op koers. Dat blijkt uit de rapportage over het tweede kwartaal, die het college van b en w vandaag ter bespreking aanbiedt aan de gemeenteraad. “In vervolg op de eerste kwartaalrapportage zijn we opnieuw voorzichtig positief over de financiële resultaten binnen het sociaal domein. We boeken vooruitgang maar we zijn er nog niet”, laat wethouder Jan Peter van der Sluis weten. Er ligt een taakstelling om dit jaar in totaal 1,1 miljoen euro te bezuinigen. “We liggen goed op koers, we liggen voor dit jaar zelfs een beetje voor. We zien positieve ontwikkelingen specifiek op het domein Jeugd. De maatregelen die we genomen hebben in het actieprogramma zorgen ervoor dat we grip hebben op de kosten. Daardoor verwachten we een positiever beeld van het financieel resultaat in het derde kwartaal.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) om mensen blijft draaien. Juist nu de zorg verandert. Met de online vragenlijst kunnen (ex)cliënten en mantelzorgers aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. De gemeente gebruikt de uitkomsten om nog beter aan te sluiten op de wensen van inwoners. De uitkomsten dragen dus bij aan het verbeteren van de zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 33e03579b3c759e31e37771fb6d90cb4

KAMPEN -  Op maandag 14 september 2020 is aannemer Ploegam in opdracht van de VOF Reeve-Kampen gestart met bouwrijpwerkzaamheden in Reeve. Deze werkzaamheden zijn nodig om Reeve te kunnen bouwen.Twee scheppen zijn op maandagochtend symbolisch overgedragen aan Ploegam door wethouder Holtland en de heer Bossink, regiodirecteur van BPD (Bouwfonds Property Development). Deze scheppen staan symbool voor het tijdelijk overdragen van Reeve aan Ploegam, zodat Ploegam vanaf dit moment aan de slag kan met de bouwrijpwerkzaamheden in het gebied. "Fijn dat aannemer Ploegam vandaag is gestart met het bouwrijp maken van de grond in Reeve. zodat er in dit prachtige gebied straks huizen gebouwd kunnen worden", aldus wethouder Holtland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN -  Het college van burgemeester en wethouders heeft op advies van de ‘selectiecommissie Erfgoedprijs’ besloten om de Erfgoedprijs Zwolle-Kampen uit te reiken aan de eigenaar van het tuinhuis in IJsselmuiden, waar de praktijk voor natuurgeneeskunde Merula gevestigd is. De eigenaren lieten dit tuinhuis aan de Burgemeester van Engelenweg 92A verbouwen op basis van een bijzonder ontwerp door SEC architecten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

reeve

KAMPEN - Op maandag 14 september wordt gestart in Reeve met het bouwrijp maken van de grond. Wethouder Holtland en de heer Bossink van gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) verrichten samen met Ploegam om 9.00 uur hiervoor de openingshandeling in het gebied Reeve.

Op 24 december 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Reeve. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. Dit betekent dat het dorp Reeve gebouwd mag worden. Om Reeve te kunnen bouwen zal de grond eerst bouwrijp gemaakt moeten worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  Op zaterdag 26 september stond de vijfjaarlijkse Kamper Veteranendag gepland. Deze dag kan dit jaar door de coronacrisis helaas niet doorgaan.

De Veteranendag is uitgesteld naar volgend jaar in juni.

Schrijf reactie (0 Reacties)

brugkam

KAMPEN -  In september wordt er onderhoud en groot onderhoud aan de Stadsbrug verricht. Weggebruikers ondervinden hier hinder van. Wat de werkzaamheden inhouden, lees u hieronder. Vanaf 14 september worden de 250 armaturen die in de brugleuning van de Stadsbrug zijn gemonteerd, voorzien van duurzame led-verlichting. Deze klus neemt ongeveer drie weken in beslag. Sindsf donderdag 10 september totdat de werkzaamheden zijn afgerond, brandt daarom de verlichting in de avond en de nacht niet. Om veilig te kunnen werken, wordt een klein deel van het fietspad afgezet. Het fietspad wordt hierdoor smaller.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

begraven

KAMPEN -  Gemeente Kampen moderniseert de regelgeving voor de begraafplaatsen binnen de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de huidige beheersverordening uit 2004 te vervangen door een nieuwe, waarin tijdstippen voor begraven zijn verruimd en er ruimte ontstaat voor natuurlijk begraven. Ook komen er op verzoek van de ChristenUnie foetusgraven voor te vroeg geboren kinderen. De aula’s op de begraafplaatsen komen beschikbaar voor bijzondere bijeenkomsten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

fietsen

KAMPEN -  In april is de gemeente Kampen gestart met de pilot fietsparkeren in de binnenstad van Kampen. Inmiddels is het september en is de gemeente benieuwd naar uw ervaringen en bevindingen tot nu toe. Daarom wordt op maandagavond 21 september vanaf 19.00 uur een inloopavond georganiseerd over het fietsparkeren. De inloopavond vindt fysiek plaats in het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1). Tijdens de avond kunt u vragen stellen over het fietsparkeerbeleid en de pilot. De gemeente gaat ook graag met u in gesprek over uw ervaringen en verbeterpunten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

Op zaterdag 29 augustus reikt burgemeester Koelewijn een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer H.J. van Putten. De heer Van Putten wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Putten is sinds 2004 administrateur van de Gereformeerde Gemeente Kampen. Na 16 jaar deze taak vervuld te hebben neemt hij aanstaande zaterdag afscheid als administrateur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

Op dinsdag 1 september gaan de gymnastiekzalen Lelystraat, Erfgenamenstraat en Reijersdam weer open voor gebruik. Ook sporten in de multizaal van sporthal Oosterholthoeve en bij Prisma is vanaf dinsdag weer mogelijk. Op donderdag 3 september volgen de gymnastiekzalen Noordweg en de Grafhorsterweg. De locaties Ichthus-College en VIA blijven nog even dicht.

De gemeente hield de gymnastiekzalen gesloten, omdat zij vanwege corona eerst meer wilden weten over de luchtkwaliteit in de zalen. Vorige week is er een proef met metingen gehouden in gymnastiekzaal Erfgenamenstraat. In de zaal werd gesport met de ramen en deuren open. De luchtkwaliteit was goed. Daarom acht de gemeente het verantwoord deze en andere sportaccommodaties weer open te stellen. “En daar zijn we blij mee”, zegt wethouder Geert Meijering. “Mooi dat er nu op nog meer locaties weer binnen kan worden gesport. Maar we blijven alert. In de komende weken wordt steekproefsgewijs op verschillende momenten en locaties de luchtkwaliteit gemeten om zo de vinger aan de pols te houden.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openmonu

KAMPEN -  Op zaterdag 12 en zondag 13 september gaat de Open Monumentendag  in Kampen ondanks Covid-19 tóch door! En… u hoeft er niet eens de deur voor uit. Dit jaar zijn de pijlen gericht op het digitale. Het landelijke thema is ´Leermonument´ en daarom is er een film gemaakt die onder andere uitgezonden wordt op RTV IJsselmond en RTV Oost. Op de website zijn er diverse ´360 graden rondleidingen´ te beleven. Er zijn ook 30 monumenten open. De monumenten hebben zich allemaal op de coronaregels aangepast en vrijwilligers verwelkomen u hartelijk. Op enkele locaties worden rondleidingen en andere activiteiten aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op donderdagavond 3 september organiseert de gemeente Kampen vanaf 19.00 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Flevoweg en de Oostzeestraat. Deze bijeenkomst vindt plaats in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1. U kunt vragen stellen en in gesprek gaan over de voorkeursalternatieven voor de herinrichting van de Flevoweg en het voorstel voor de definitieve inrichting van de Oostzeestraat. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden verplicht. Wilt u de informatie liever per mail ontvangen en per mail uw reactie geven? Ook dat kan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)