Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen is verantwoordelijk voor  de zorg en ondersteuning voor haar inwoners, zoveel mogelijk dichtbij en op maat. Bij de uitvoering van deze taken kan het zijn dat niet iedereen altijd tevreden is. In dat geval kunnen inwoners van de gemeente Kampen sinds 2016 met hun vragen en zorgen terecht bij de sociaal ombudsvrouw Callista Bos. Tijdens de raadsvergadering van 13 december heeft de gemeenteraad van Kampen ingestemd met een verlenging van de functie voor twee jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuilnisbak

KAMPEN - Rond de feestdagen zijn veel routes gewijzigd. De gft-ronde wordt in de week na de jaarwisseling overgeslagen.

Vergeet dus niet om de gft-container in de week voor Kerst aan de straat te zetten als u wilt dat die geleegd wordt.

Schrijf reactie (0 Reacties)

nelkbus

KAMPEN - In de commissie Bestuur en Middelen van 6 december is onderstaande lijst besproken. De lijst is gemaakt aan de hand van de volgende criteria:

- In het verleden was deze locatie al een hotspot/buurtinitiatief;
- Er is draagvlak in de buurt;
- Beheersbaar ten aanzien van veiligheid en overlast;
- Bereikbaar voor hulpdiensten en BOR;
- Het gaat om een groep schutters, geen individu;
- Niet in de buurt bij speeltuinen, winkelcentra en verzorgingshuizen

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN -  Op 11 december heeft het vierde ontwerpatelier Bolwerk-Buitenwacht plaatsgevonden. Daar werd door de gemeente het concept-voorontwerp gepresenteerd en de aanwezigen, grotendeels omwonenden van Bolwerk-Buitenwacht, konden daar op reageren. Het concept-voorontwerp voor het gebied Bolwerk-Buitenwacht is het resultaat van wat er in de vorige ontwerpateliers is besproken. De opdracht voor dit project is om een ruimtelijke kwaliteitsimpuls te geven aan het gebied door het opnieuw in te richten. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal opgaven, zoals een goede afwatering en waterberging, de inpassing van 300 autoparkeerplaatsen (en een reservering voor 30 autoparkeerplaatsen extra), een parkeervoorziening voor 1.800 fietsen, een goede verkeersafwikkeling voor alle verkeersdeelnemers: auto’s, bussen, fietsen, voetgangers, inpassing en vormgeving van de voormalige schans, goede toegankelijkheid van het station, enz. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN -  In oktober 2018 is het Evaluatierapport Evenementen van Eventbroker gepresenteerd waarin 10 aanbevelingen staan om de kwaliteit van Kamper evenementen verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan de gemeente, Kampen Marketing, het Evenementenplatform Kampen, ondernemers en organisatoren. Het college heeft nu bepaald welke vervolgstappen de gemeente Kampen gaat zetten. Naar aanleiding van de Internationale Hanzedagen die in 2017 in Kampen plaatsvonden, zijn ruim 50 betrokkenen bij evenementen in Kampen geïnterviewd. Belangrijkste doel is de positieve samenwerking, het enthousiasme en de energie die tijdens de Hanzedagen door alle betrokkenen gevoeld werd, vast te houden. De 10 aanbevelingen geven handvatten om dit doel te bereiken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vuilnisbak

KAMPEN - De afvalkalender voor 2019 is beschikbaar! U kunt de kalender bekijken via www.mijnafvalwijzer.nl of via de app AfvalWijzer. Door aanpassingen in de routes zijn er een aantal dingen veranderd. Mogelijk worden pmd, papier of gft op een andere dag  opgehaald dan u gewend bent. Ook in de loop van het jaar kunnen er nog data veranderen, dus check uw afvalwijzer met regelmaat.

Om goed op de hoogte te blijven, kunt u alerts instellen via de Afvalwijzerapp. Die herinneren u aan de juiste inzameldag.

Schrijf reactie (0 Reacties)

uitz

KAMPEN - Een werkbus die uw uitzicht belemmert? Vaak zijn het de bewoners zelf in de wijk die de bus voor uw raam parkeren. De gemeente Kampen heeft daarom kaarten ontwikkeld, waarmee u op een ludieke, laagdrempelige manier aandacht kunt vragen voor ergernissen in uw straat.

Kijk op www.kampen.nl/wijkverbinders welke kaarten er nog meer zijn en waar u ze kunt ophalen!

Schrijf reactie (0 Reacties)

48362199 2296468840419873 1222932044217057280 n

KAMPEN - Heeft u een parkeervergunning of parkeerontheffing voor de binnenstad van Kampen? Deze is geldig tot en met 31 december 2018. Via https://parkeervergunning.kampen.nl kunt u uw parkeervergunning verlengen of een nieuwe parkeerontheffing aanvragen.

U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig. U kunt op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur ook terecht in het stadhuis.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen met de wijkschouw van Het Onderdijks op vrijdag 14 december van 14.00 tot 15.30 uur. Verzamelpunt is basisschool Het Stroomdal, Bouwkamp 2 in Kampen. De wijkschouw is een samenwerking tussen gemeente, wijkagent, scholen, wijkvereniging en bewoners. Tijdens de wijkschouw wordt gekeken naar plekken in de wijk die extra aandacht nodig hebben.

Schrijf reactie (0 Reacties)

paaltje

KAMPEN - 'Fietspaaltjes zorgen voor steeds meer ongelukken. Met name fietsersgroepen (scholieren) zien de paaltjes vaak over het hoofd, maar ook fietsende ouderen komen ten val als gevolg van aanrijdingen met paaltjes. Elke winterperiode verwijderen wij ongeveer 180 paaltjes om de fietspaden in de gemeente Kampen te kunnen strooien of sneeuwvrij te maken, 'aldus de gemeente. Volgend voorjaar keren daarom veel van die paaltjes niet terug. De kantpalen die aan weerszijden van de fietspaal op het fietspad staan, blijven wel staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - U bent van harte welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kampen op dinsdag 8 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

De nieuwjaarsreceptie staat in het teken van onderlinge ontmoeting tussen u als inwoner en anderen die actief zijn in verenigingen, bedrijven, instellingen en ons gemeentebestuur. Iedereen is hartelijk welkom! Elk jaar geeft de burgemeester in zijn toespraak gericht aandacht aan een bepaald aspect in de samenleving. Dat doet hij rond 20.00 uur.

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - Vanaf 1 januari 2019 betaalt u toeristenbelasting als u overnachtingsmogelijkheden aanbiedt. De toeristenbelasting hoeft u niet te betalen voor inwoners van de gemeente Kampen. U mag de toeristenbelasting doorbelasten aan uw gasten.

Aanmelden toeristenbelasting voor 1 januari 2019

Biedt u overnachtingsmogelijkheden aan binnen de gemeente Kampen? U moet zich dan voor 1 januari 2019 aanmelden voor de toeristenbelasting. U kunt zich met DigiD of eHerkenning aanmelden op www.kampen.nl/toeristenbelasting. Heeft u geen DigiD of eHerkenning? Vraag dan een aanmeldformulier aan via heffing@kampen.nl (link stuurt een e-mail) of telefoonnummer 14 038.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Voor dit grote evenement op zaterdag 22 en zondag 23 december zijn diverse verkeersmaatregelen nodig.

Welke dat zijn, leest u hieronder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Woensdag 5 december is het stadhuis in verband met Sinterklaasavond vanaf 17.00 uur gesloten. Wilt u voor een ander moment een afspraak maken bij Burgerzaken? Dat kan eenvoudig via www.kampen.nl/afspraak .

Schrijf reactie (0 Reacties)

kampen logo

KAMPEN - In deze ‘begroting in één oogopslag’ ziet u hoeveel de gemeente Kampen ontvangen heeft en waar het geld aan uitgegeven is. Ook ziet u hoe het geld is besteed en welke bijdrage de gemeente van u vraagt.

De gemeentelijke begroting is belangrijk: de gemeente legt vast wat men het komende jaar wil bereiken en gaat doen en wat de kosten zijn. 'We letten goed op inkomsten en uitgaven en we houden ons aan de regels van het Rijk en onze gemeenteraad,'aldus de gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

0120168 BorstkankerLogo 665x250

KAMPEN - Het bevolkingsonderzoek borstkanker komt weer terug naar de gemeente Kampen. Vrouwen uit Kampen en IJsselmuiden werden vorig jaar voor het eerst uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in een vast onderzoekscentrum in Zwolle. Voorheen stond er een mobiel onderzoekscentrum in Kampen en IJsselmuiden voor het bevolkingsonderzoek. Het college vroeg eind 2017 bij Bevolkingsonderzoek Oost in een gesprek aandacht voor de problemen en de kosten die het reizen naar Zwolle voor een aantal vrouwen met zich meebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

mag

KAMPEN - Het afgelopen jaar voerde Trias samen met diverse gemeenten in de regio campagne om meer mensen enthousiast te maken voor pleegzorg. Zo ook in Kampen. In 'De geboorte van een pleeggezin' volgt RTV Oost een van de kandidaat pleegouders.

De documentaire is donderdag 22 november om 17.40 uur op RTV Oost te zien en wordt 's avonds elk uur herhaald.

Schrijf reactie (0 Reacties)

verst

KAMPEN - Heeft u last van hardrijden in de straat? Vaak zijn het de bewoners zelf in de wijk die hardrijden. De gemeente Kampen heeft daarom kaarten ontwikkeld, waarmee u op een ludieke, laagdrempelige manier aandacht kunt vragen voor ergernissen in uw straat.

Kijk op www.kampen.nl/wijkverbinders welke kaarten er nog meer zijn en waar u ze kunt ophalen

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Verschillende organisaties, bewoners en raadsleden slaan de handen inéén om armoede in Kampen aan te pakken. Op vrijdag 23 november organiseren zij daarom een bijeenkomst voor iedereen in de gemeente Kampen die iets rondom armoede doet. Een bijeenkomst vol energie en inspiratie, waarbij ontmoeting centraal staat.

Want wie houden zich binnen Kampen allemaal bezig met armoede en wat doen deze mensen precies? En hoe kunnen we elkaar versterken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

celle

KAMPEN - Op 21 en 22 november gaat de gemeente Kampen aan de slag met onderhoudswerkzaamheden in een deel van de wijk Cellesbroek. Het gaat om het deel tussen Jan Ligthartstraat, fietspad Cellebroeksweg, Wederiklaan en Kalmoessingel. Dit is een gezamenlijke actie van drie gemeentelijke teams die zich bezighouden met het onderhoud groen, reiniging en het onderhoud van de bestrating.

De bestrating wordt gereinigd en waar nodig opgeknapt. Ook wordt straatmeubilair schoongemaakt, zwerfvuil verwijderd en het groen onderhouden. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de hoekjes en hofjes waar de medewerkers van de gemeente  normaal gesproken moeilijk bij kunnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)