heoksteen ijsselmuiden

IJSSELMUIDEN -  Op 8 juli 2021 organiseert de gemeente Kampen in samenwerking met woningbouwcorporatie Beter Wonen, projectontwikkelaar Loostad B.V. Vastgoedontwikkeling en de Hersteld Hervormde Gemeente tussen 17.00 en 20.30 uur een informatiebijeenkomst over het stedenbouwkundig ontwerp voor het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

202211759 160602249426094 6525746006793320123 n

KAMPEN -  Ook in Kampen heeft de storm huisgehouden. Een windhoos trok via Noordeinde en de Zwartendijk door de wijken Cellesbroek-Middenwetering, Hagenbroek, Hanzewijk en Brunnepe richting de IJssel naar Kampereiland. Zeker 120 bomen zijn geveld en honderden takken afgebroken. Brandweer en gemeente hebben tot in de kleine uurtjes gewerkt om de wegen weer begaanbaar te maken. Heeft u hinder van takken of schade door de storm? Meld dit dan bij de gemeente. Dat kan via https://www.kampen.nl/iets-melden/meldingen-over-groen of info@kampen.nl. Maandag starten de opruimwerkzaamheden, die naar verwachting twee weken gaan duren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

201091307 160008972818755 8952407665537907691 n

KAMPEN -  De gemeente Kampen werkt aan de bouwsteen wonen. De bouwsteen wonen is een beleidsdocument waarin voor de komende 4 jaar het woonbeleid van de gemeente is opgenomen. Wethouder wonen Jan Peter van der Suis: “Dit is een belangrijk document. Want hierin gaat het onder andere over de opgaven op de woningmarkt, de woonmilieus, bijzondere woonvormen en de leefbaarheid van wijken, dorpen en kleine kernen. Hier hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. Inmiddels ligt er een concept bouwsteen wonen. En daarover willen we in gesprek met u.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

IJSSELMUIDEN  -  Met de realisatie van het Kulturhus Sonnenburgh in IJsselmuiden in 2012 is een begin gemaakt met de uitbreiding van het voorzieningencluster rondom de Oosterlandenweg. Na de sloop van de voormalige manege in 2020 is de gemeente samen met projectontwikkelaar Loostad B.V. Vastgoedontwikkeling en woningbouwcorporatie Beter Wonen gestart met de gebiedsontwikkeling van het Sonnenbergkwartier. Het plan is om hier in totaal 46 appartementen en grondgebonden woningen te realiseren. Daarnaast neemt de gemeente de nieuw te bouwen kerk voor de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG) mee in de planontwikkeling.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

197112888 153100876842898 5346301381058871030 n

KAMPEN  -  Ieder jaar organiseert de gemeente Kampen samen met Stadstoezicht en IMpact een grote schoonmaakactie in de Binnenstad van Kampen. De schoonmaakactie begint op 14 juni en duurt tot 24 juni.Alle bewoners krijgen een brief waarin staat welke straat welke dag aan de beurt is. U kunt helpen door de straat die dag zoveel mogelijk vrij te houden van auto’s, fietsen of andere obstakels.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN -  De gemeenteraad houdt op woensdag 16 juni weer een raadsspreekuur van 19.00 tot 19.30 uur. Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

opening

KAMPEN -  Hoe kunnen we stapje voor stapje weer open als Kamper samenleving? Wat is ernodig om dat voor alle partijen tot een succes te maken? Praat en denk mee! In mei heeft het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Kampen het Heropeningsplan vastgesteld. Uniek aan het plan is dat het voor de hele Kamper samenleving geldt! Dit plan is dan ook opgesteld met diverse partijen uit Kampen zoals de horeca, de kunst- en cultuursector en vertegenwoordigers van sport en verenigingsleven. In het plan staan maatregelen waarmee horeca-, en retailondernemers worden ondersteund en waarmee de Kamper samenleving wordt uitgenodigd tot ontmoeting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3798 logo GL Kampen feb21fcHR

KAMPEN -  Wil jij tijdens Burendag samen met je buren de straat vergroenen? Kom dan aanstaande dinsdag 15 juni naar Kinderboerderij Cantecleer aan de Buitensingel 3. Buren, buurttuinen, verzorgingstehuizen en andere maatschappelijke initiatieven kunnen met ondersteuning van Groene Loper Kampen € 350 aanvragen bij het Oranje Fonds. Deze financiën kun je inzetten om tijdens Burendag zaterdag 25 september de omgeving te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, bankjes, een buurttuin, insectenhotel of fruitbomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eher

KAMPEN - Maakt u als ondernemer gebruik van eHerkenning? Vanaf 1 juli wijzigt landelijk het minimale betrouwbaarheidsniveau dat u nodig heeft. Zo kunnen ondernemers en bedrijven veilig blijven inloggen en blijven hun privacygevoelige gegevens goed beschermd, passend bij de eisen van deze tijd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kij

IJSSELMUIDEN -  De komende maanden wordt, in opdracht van de gemeente, op verschillende plaatsen in IJsselmuiden aan de weg getimmerd. Getracht wordt om overlast zoveel mogelijk te beperken. Hinder zal er desondanks toch zijn. Op het kaartje ziet u waar welke werkzaamheden plaatsvinden, hoe lang die naar verwachting duren en of verkeer wel of niet (gedeeltelijk) wordt omgeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

196291329 153093393510313 1029387418284176072 n

KAMPEN -  Uw woning isoleren is niet het eerste waar u aan denkt tijdens de zomermaanden. Toch is dit de tijd om uw woning te isoleren.

De gemeente Kampen heeft vijf voordelen voor u op een rij gezet:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

E3bl7o8WQAESdV4

KAMPEN -  In Kampen wordt hard samengewerkt om een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een hoge verblijfskwaliteit in de binnenstad te behouden. De Stuurgroep Binnenstadmanagement Kampen (waarin ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente nauw samenwerken) is vorig jaar gestart met het project ‘Aanpak transitie en transformatie binnenstad Kampen’. De concept ontwikkelingsstrategie voor de binnenstad van Kampen is nu klaar en wordt ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad van Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeente Kampen is gestart met een kerkenvisie.  Hiervoor heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 50.000 vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed. In Kampen zijn er zo’n 43 kerkgebouwen waarvan er al 11 herbestemd zijn. In samenwerking met Kaader Kerkadvies worden gesprekken gestart met kerkeigenaren, burgers en erfgoedorganisaties om tot een kerkenvisie te komen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

regenton

KAMPEN -  De gemeente Kampen vindt het belangrijk dat inwoners bewust omgaan met water. Met een regenton kunt u extra regenwater opvangen. Dit verkleint de kans op wateroverlast. In de zomer helpt het gebruik van opgevangen regenwater tegen droogte. Als inwoner kunt u daarom subsidie aanvragen voor de aanschaf van een regenton.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

197411745 153095753510077 4473234424291402747 n

KAMPEN -  Sinds 1 juni kunnen inwoners van de gemeente Kampen subsidie aanvragen voor (kleine) energiebesparende producten/maatregelen voor het energiezuinig en duurzaam maken van hun woning. De subsidie is online aan te vragen via www.duurzaambouwloket.nl/rrew-kampen. Dit is de website van het Duurzaam Bouwloket, het Energieloket van gemeente Kampen. Er is subsidie beschikbaar voor 3.000 woningen, verdeeld over 2.100 huurwoningen en 900 koopwoningen. De regeling stopt als het bedrag op is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rolstoel

KAMPEN -  De gemeente is verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en een aantal taken binnen de Wmo. De gemeente Kampen zegt het belangrijk te vinden om te weten wat jongeren (en ouders) vinden van de hulp of zorg die zij ontvangen. Daarnaast wil de gemeente meer inzicht in de ervaringen van inwoners met een Wmo-voorziening (zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, scootmobiel of begeleiding).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

196638885 153076730178646 7675075660751013771 n

KAMPEN -  De kruitdampen zijn allang opgetrokken, de kerstbomen verbrand, de bubbels uit de champagne en de oliebollen op. De datum van 31 december lijkt ver weg! Toch wil de gemeente juist nu graag met u nadenken over de toekomst van de jaarwisseling in de gemeente Kampen. In 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd‘een meerjarenvisie op te stellen met verschillende scenario’s met het behoud van tradities rondom de jaarwisseling met aandacht voor veiligheid en het verminderen van overlast voor mens en (huis)dieren.’.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DuYzr27XcAAX4iM

KAMPEN - Burgemeester Koelewijn reikte op vrijdag 4 juni in het stadhuis van Kampen een zilveren en een bronzen medaille en getuigschrift van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Robert Groen, Klaas Klos en Jan van Dijk. De heer Gerrit Jan Kevelam uit Wezep kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking, maar krijgt zijn medaille op een later moment uitgereikt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis

KAMPEN - Transformatie van de Kamper binnenstad, klimaatadaptieve pleinen en meer toezicht en handhaving zijn volgens het college van burgemeester en wethouders belangrijke onderwerpen om volgend jaar geld aan uit te geven. Dat staat in de Perspectiefnota 2022-2025, die het college vandaag ter bespreking heeft aangeboden aan de gemeenteraad. In de jaarlijkse perspectiefnota staan de uitgangspunten voor de begroting van het daaropvolgende jaar. De perspectiefnota geeft letterlijk het financiële perspectief bij alle voorgenomen plannen van de gemeente. Wethouder Irma van der Sloot (Financiën): “Dit is de laatste perspectiefnota van ons college. We hebben in deze perspectiefnota het evenwicht gezocht tussen behoedzaam begrotingsbeleid, goed afronden van de beleidsprioriteiten én gericht investeren in de versterking van de organisatie. Want ook dat is nodig om klaar te zijn voor de toekomst.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

133885464 3962211300512277 6687331149346423813 o

KAMPEN  -  Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een afwegingskader voor carbidschieten vastgesteld. Op basis daarvan is vandaag ook de conceptlijst met aanwijsplekken voor carbidschieten bekend gemaakt. “Om overlast van carbidschieten in de bebouwde kom van Kampen en IJsselmuiden tegen te gaan zonder het carbidschieten geheel te verbieden, zijn we enkele jaren geleden begonnen met het aanwijzen van locaties waar geschoten mag worden. Dat werkt over het algemeen tot tevredenheid van alle betrokken partijen” stelt burgemeester Bort Koelewijn. “Bij het aanwijzen en evalueren van schietlocaties werken we in de werkgroep jaarwisseling nauw samen met het Schuttersgilde, WijZ Welzijn en politie. Door de conceptlijst met aanwijsplekken ter inzage te leggen, kunnen inwoners ook reageren.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)