toeristenbelastingKAMPEN - De gemeente Kampen heeft besloten om de invoering van toeristenbelasting uit te stellen tot 1 januari 2019. Dat deelde wethouder Eibert Spaan gisteren mee tijdens het wekelijkse perscontact. Ondernemers krijgen zo ruimschoots gelegenheid over dit onderwerp vragen en opmerkingen bij de gemeente aan te leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 11 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

toeristenbelastingKAMPEN - Wie in de gemeente Kampen een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping, hotel of bed and breakfast , moet vanaf 1 januari 2018 toeristenbelasting betalen. Dit geldt ook voor particuliere woningen die bijvoorbeeld via Airbnb worden verhuurd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwjaarsreceptiekampenKAMPEN - Maandag 8 januari houdt de gemeente Kampen haar nieuwjaarsreceptie in de hal van het stadhuis. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Iedereen is daar welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter3KAMPEN - IN 2018 krijgen chronisch zieken en gehandicapten met een minimaal inkomen financiële steun van de gemeente Kampen. De bijdrage is vastgesteld op 250 euro per jaar.Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de extra ziektekosten die zij maken.

Dit bedrag komt overigens tot stand na ingrijpen door de gemeenteraad, in eerste instantie was er door wethouder Veldhoen een bedrag van 150 euro begroot. In de gemeente Kampen zou het gaan om zo'n 1300 mensen. Om in aanmerking te komen voor deze steun moet men deze zelf aanvragen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

landstedeKAMPEN - Half november is een groep mbo-studenten van Landstede gestart met Speaking Minds. Dit is een project, waarbij studenten de gemeente Kampen adviseren. In een aantal bijeenkomsten krijgen de studenten informatie en praktische opdrachten om tot een goed advies te komen. Bij de gemeente Kampen is de opdracht om na te denken over het armoedebeleid voor jongeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis5KAMPEN - In verband met de installatie van een nieuw computerprogramma zijn de balies van Burgerzaken gesloten op maandag 27 november. Ook is het deze dag niet mogelijk om rijbewijzen en reisdocumenten af te halen bij het Klant Contact Centrum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld pixabay2KAMPEN – De rechter heeft bepaald dat er bij het jaarlijkse Full Color Festival sprake is van een festival ten behoeve van het goede doel, ondanks dat er commerciële standhouders deelnemen. Dat betekent dat, op grond van de verordening, aan het Full Color Festival geen precario meer in rekening wordt gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openvuurKAMPEN - Het college stelt de gemeenteraad voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op een aantal punten te wijzigen of aan te vullen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het opnemen van regels over het vuur stoken tijdens de jaarwisseling. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boventorenvlagAKAMPEN - Al enige jaren is bekend dat de Boventoren van de Bovenkerk verzakt en nodig toe is aan herstel. De gemeente Kampen, die eigenaar is van de toren, heeft diverse experts geraadpleegd en een restauratieplan laten maken. Voor de uitvoering van dit plan is bij de Provincie Overijssel een subsidie aangevraagd. Deze subsidie van bijna € 570.000 is toegekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwembaddesteur kleinKAMPEN - Het nieuwe zwembad De Steur in Kampen is al weer bijna een jaar open. In juni 2017 is ook het buitenterrein en de ligweide gereed gekomen en zijn in het zwembad de kinderziektes opgelost. Tijd ook om een financiële afrekening van het zwembad te maken. Daarvoor heeft het college een voorstel gemaakt voor de gemeenteraad van december 2017.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld2pixabayKAMPEN -  Het college van Burgemeester en Wethouders informeert de gemeenteraad over de recente ontwikkelingen van afvalscheiding en de afvalstoffenheffing 2018. De belangrijkste punten gaan over het succes van afval scheiden en de opbouw van de nieuwe afvalstoffenheffing.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

22366691 1111403158989633 8103428763499817098 nKAMPEN - De verkeerspolitie Overijssel hield vandaag weer controle op de N50. Tijdens toezicht op afleiding op de N50 kwamen er niet alleen tien bestuurders voorbij die aan het appen of bellen waren, ook een voertuig beladen met takken passeerde de motorrijders van de politie. Er werd een reeks aan overtredingen geconstateerd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld2pixabayKAMPEN - Het college van B&W heeft de begrotingsstukken voor 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Door het ingezette terughoudende beleid in de afgelopen jaren kan opnieuw een meerjarig structureel sluitende begroting worden aangeboden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

hanzebordenKAMPEN - De gemeente Kampen zet een interactief traject ‘Hanzeborden’ in om samen met belanghebbenden op een leuke, creatieve en leerzame manier na te denken over de toekomst van de binnenstad. De eerste bijeenkomst is medio november. Verscheidene bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit Kampen zijn uitgenodigd om mee te doen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - Het Ministerie van VWS verspreidt vanaf 9 oktober jodiumtabletten aan bepaalde groepen mensen die tot 100 km rond een kernreactor wonen. Bij een kernongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Jodiumtabletten voorkomen dat het lichaam radioactief jodium opneemt.

Wanneer er een kernongeval plaatsvindt, kan dit gevolgen hebben voor Nederland. De centrales die effect kunnen hebben op Nederland zijn:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis1KAMPEN - De provincie Overijssel, de gemeente Kampen en de gemeente Zwolle hebben een diepgaand onderzoek laten instellen naar de oorzaken van de problemen die vorig jaar zijn opgetreden in hun nieuwe, gezamenlijke computersystemen. Uit deze onafhankelijke analyse is een aantal belangrijke lessen getrokken. Een van de belangrijkste conclusies is dat bij de invoering van dergelijke complexe systemen meer externe deskundigheid nodig is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - Welzijn Kampen, De Kern en MEE IJsseloevers – nu gevestigd aan de Vloeddijk 79 – en IJsselheem gaan onder de naam Proveniershuis samenwerken in Margaretha  aan de Burgwal 45. Op deze wijze willen partijen een laagdrempelige en aansprekende ontmoetingsplek voor inwoners creëren van waaruit zij nog beter samen kunnen werken in de ondersteuning van inwoners en het versterken van de eigen kracht van inwoners. Inmiddels zijn ook Present Kampen en Stadstoezicht in gesprek met het samenwerkingsverband.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wateronderzoekKAMPEN - Naar de kwaliteit van het diepe grondwater ter plaatse van De Hagen / Christinastraat wordt donderdag 14 september een onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden in de stoep twee peilbuizen geplaatst ter hoogte van De Hagen en de Christinastraat. Naar verwachting zal dit één dag in beslag nemen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadsbrugopen kleinKAMPEN - De stadsbrug wordt van maandag tot en met woensdag tussen 20.00 uur en 6.00 uur afgesloten voor het verrichten van werkzaamheden.

In de nacht van maandag 11 op dinsdag 12 september is het jaarlijks groot onderhoud van de Stadsbrug. Onder andere worden alle draaiende onderdelen gesmeerd, de noodstop getest, camera’s en verlichting bijgesteld en goten gereinigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)