vuurkorf

KAMPEN - Tijdens de jaarwisseling mag u niet zonder melding een vuurton of vuurkorf op de openbare weg plaatsen. Wilt u tijdens de jaarwisseling gebruik maken van een vuurton of vuurkorf? Dan moet u dit voor 19 december melden. U ontvangt dan via de e-mail een ontvangstbevestiging. Ontvangt u daarna binnen vijf werkdagen geen verdere reactie van ons, dan is uw melding goedgekeurd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kerst 2019 digitaal

KAMPEN - Op dinsdag 17 december 2019 verzorgt CRK Voices een concert met de uitvoering van de Kerstcantate Christmas Light in de Burgwalkerk te Kampen. Dirigent Jan Quintus Zwart heeft een groot aantal nieuwe advent- en kerstliederen geselecteerd, met onder meer werken van Joseph M. Martin en Mark Hayes. Met dit nieuwe repertoire, aangevuld met eerder gezongen muziekstukken, belooft het een prachtige avond te worden. Combo Jan Lenselink (piano), met Sylvia Maessen (contrabas) en Mark Wester (slagwerk), Ronald IJmker(orgel) en Krista van den Esker (fluit) verlenen hun medewerking, de algehele leiding is in handen van Jan Quintus Zwart.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

zalk

ZALK - Op 9 december hebben de gemeente Kampen en Dorpsbelang Zalk de verschillende locaties voor woningbouw in Zalk toegelicht aan belangstellenden. Dit was een vervolg op een eerdere dorpsbijeenkomst waarin wethouder Albert Holtland een oproep gedaan heeft voor CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en alternatieve woningbouwlocaties. Gisteravond bleek er voldoende belangstelling te zijn voor CPO woningbouw Zalk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Op dinsdag 10 december is het stadhuis van de gemeente Kampen vanaf 16.00 uur gesloten. Ook rond de feestdagen gelden voor het stadhuis afwijkende openingstijden. Kijk voor de actuele openingstijden op www.kampen.nl/contact

Schrijf reactie (0 Reacties)

78321651 2947116275355123 4497055050694131712 n

KAMPEN - Bij sportpark De Maten ontstaat al een flinke bladhoop. Hier ligt namelijk al het blad dat door de medewerkers van de afdeling Groen in de hele stad Kampen verzameld wordt. De mannen hebben een stuk gaas om de bladhoop gezet om te voorkomen dat egels hun winternest in deze tijdelijke bladhoop maken.

Wilt u meer weten over de winterslaap van egels? Kijk dan eens op de website van de egelbescherming: https://www.egelbescherming.nl/of kijk HIER

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSELMUIDEN - Wilt u weten hoever het staat met de plannen voor de ontwikkeling van een supermarkt, dagwinkels en wonen in het gebied rondom de Slenke Es? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 3 december van 19.30 tot 21.00 uur, locatie: De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden.

Schrijf reactie (0 Reacties)

onder

KAMPEN - Gemeente Kampen en W en L Opleidingen gaan samenwerken op het gebied van inburgering en taallessen. Het huidige inburgeringsstelsel gaat op de schop gaat; het is te ingewikkeld en weinig effectief. Nu valt dat nog onder de rijksoverheid, vanaf 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor inwoners die moeten inburgeren. W en L Opleidingen, gevestigd aan het Meeuwenplein, heeft al jarenlang ervaring met het geven van inburgeringscursussen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - De gemeentelijke begroting is belangrijk: de gemeente legt vast wat ze het komende jaar willen bereiken en gaat doen en wat de kosten zijn. Daarb­ij moeten de gemeente onder andere houden aan de regels van het R­ijk en onze gemeenteraad. Ondanks dat de gemeente door tekorten in het sociaal domein te maken kr­ijgt met de grootste bezuinigingsoperatie ooit, is het gelukt een duurzaam sluitende begroting vast te stellen.

In deze ‘begroting in één oogopslag’ ziet u hoeveel de gemeente Kampen ontvangt en waar  het geld aan uitgegeven wordt. Ook ziet u hoe het geld besteed wordt en welke bijdrage van u gevraagd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 11 25 beeld1 Nieuwe Toren oranje

KAMPEN - Kampen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt de Nieuwe Toren vanaf maandagavond 25 november zeven dagen oranje. Oranje is de kleur van de dageraad en staat symbool voor het aanbreken van een zonnige, hoopvolle  toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women; de VN-organisatie voor vrouwenrechten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

KAMPEN - De werkzaamheden aan het bovendek van de parkeergarage Buitenhaven afgerond! Dat betekent dat vanaf vandaag zowel het boven- als het benedendek weer open zijn voor parkeren.

Schrijf reactie (0 Reacties)

74851108 2908720019194749 3528380350231216128 n

KAMPEN - Afgelopen nacht zijn de medewerkers van de gemeente op pad gegaan om zout te strooien. Zij zorgen er dag en nacht voor dat er zout op de belangrijkste routes komt wanneer er gladheid wordt voorspeld Met het oog op deze winter zijn de routes onder de loep genomen en is er een nieuw strooiplan vastgesteld. 'Dit was nodig omdat er meer huizen en wegen zijn bijgekomen en omdat we in sommige delen veel meer strooiden dan in andere en meer dan in vergelijkbare gemeenten. We kunnen nu eenmaal niet overal strooien en de nieuwe routes zorgen ervoor dat er per wijk en gebied dezelfde richtlijnen gehanteerd worden. Hierdoor kan het zo zijn dat we nu wegen en fietspaden vrijhouden van ijs en sneeuw waar we dat voorheen niet deden. Maar ook dat we niet meer strooien waar u het wel gewend was.' aldus de Gemeente Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75439478 2908821909184560 4268030412170723328 n

KAMPEN -  Leerlingen van OBS Villa Nova en wethouder Jan Peter van der Sluis zijn vanochtend begonnen met het planten van bomen in het eerste Tiny Forest in Kampen. Alle klassen planten mee, in totaal gaan er zo’n 900 boompjes de grond in.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

KAMPEN -  Op vrijdag 29 november van 12.00 tot 16.00 uur wordt voor de derde keer de bijeenkomst ‘Kampen Armoedevrij’ georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor inwoners en voor professionals. De bijeenkomst vindt plaats bij ‘Het Lokaal’ aan de Erfgenamenstraat 1C in IJsselmuiden en begint om 12.00 uur met een lunch. Het officiële programma start om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

75311675 2904880249578726 3884004969484910592 n

KAMPEN - De herstelwerkzaamheden aan de parkeergarage Buitenhaven zijn van start gegaan. Vanochtend stonden er nog maar een paar auto’s en daardoor kon men - na deze een stukje te hebben verplaatst - meteen aan de slag. Vandaag en morgen worden metingen verricht. Vanaf woensdag is het  droog en kan er begonnen worden met de (voorbereidende) werkzaamheden voor het aanbrengen van de coating. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, gaan het boven- en onderdek weer open.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zien

KAMPEN - In de week tegen de kindermishandeling van 18 tot en met 24 november presenteert de gemeente Kampen in het stadhuis de foto-expositie ‘Ik maak het verschil, jij ook?’ De foto’s staan opgesteld in de hal van het stadhuis en zijn tijdens openingsuren te bezichtigen. Elke foto gaat vergezeld van een persoonlijke boodschap over de essentie van signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

KAMPEN - Na de algemene beschouwingen van dinsdag 12 november heeft de gemeenteraad op donderdag 14 november de meerjarenbegroting 2020-2023 en de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarin is een pakket van bijna 8 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt. De meest in het oog springende maatregelen zijn de verhoging van de OZB voor inwoners en bedrijven, bezuinigingen op het sociaal domein, een taakstelling voor de vijf grote culturele instellingen in Kampen (Stadsgehoorzaal, Quintus, de bibliotheek, het Stedelijk Museum Kampen en het Stadsarchief) en een taakstelling voor de gemeentelijke organisatie. Daarentegen zijn enkele andere bezuinigingsvoorstellen door de gemeenteraad teruggedraaid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

markt

KAMPEN - De maandagmarkt in Kampen wordt in ieder geval tot 2023 door de gemeente Kampen georganiseerd. Marktondernemers geven na een gezamenlijke verkenning de voorkeur aan organisatie van de markt door de gemeente. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar een toekomstbestendige markt in de gemeente Kampen. Aanleiding voor het onderzoek was de motie ‘Marktgelden Maandagmarkt’ van Gemeente Belang Kampen, GroenLinks, Kampen Sociaal en PvdA uit 2018. Het onderzoek werd begeleid door Stichting De Markt van Morgen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN - Het (brom)fietspad langs de Europa allee bij het Hoornbeeck college wordt aangepast. Dit was tot nu toe de enige rotonde waarbij de (brom-)fietsers voorrang moeten geven aan het overige verkeer. Dat geeft onduidelijkheid. Het (brom-)fietspad wordt verlegd, waardoor meer duidelijkheid en eenduidigheid ontstaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Kampen2

KAMPEN- Het college van de gemeente Kampen heeft op 12 november jl. binnen het Veiligheidsbeleid, het Plan van aanpak Ondermijning vastgesteld als leidraad voor de acties die de komende jaren worden ondernomen om Ondermijning in de gemeente tegen te gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BAL

KAMPEN - Het Kamper Sportakkoord 2019-2021 is klaar! Het afgelopen jaar is samen met meer dan honderd betrokkenen intensief gewerkt aan deze lokale variant van het nationaal sportakkoord. Een Kamper Sportakkoord dat niet alleen van de gemeente is, maar juist van en voor alle inwoners die de sport een warm hart toedragen. Samen is bepaald wat er de aankomende jaren op sportief vlak mag gebeuren. Met als resultaat zes deelakkoorden; met duidelijke ambities en concrete acties. Het Sportakkoord verbindt mensen en organisaties, zet aan tot samenwerken en uitvoering. Het inspireert en daagt uit en sluit aan bij de lokale ambities. Daarnaast maakt deze hoofdlijnenvisie de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)