stadsbrug9

KAMPEN - Gemeente Kampen heeft het groot onderhoud van de Stadsbrug gegund aan Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. uit Ochten. Voor dit unieke werk hebben drie bedrijven een aanbieding gedaan waarbij de prijs en het plan van aanpak bepalend waren voor het gunnen van het werk. GSB deed de beste aanbieding en heeft daarom het werk gegund gekregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

skateboard

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft plannen om een nieuw skatepark te realiseren in het Groene Hart. Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor het skatepark is er op dinsdagavond 17 april een ontwerpworkshop. De workshop wordt georganiseerd in MFC 't Ukien aan de Korteweg 4 in Kampen. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Inlopen kan vanaf 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

compost

KAMPEN - De gemeente Kampen en ROVA nodigen inwoners van Kampen op zaterdag 17 maart uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag.

U bent tussen 9.00 en 12.30 uur welkom om compost op te halen bij Recycling Kampen aan de Haatlandhaven 16.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperkompas

KAMPEN - De website www.kamperkompas.nl is online! Een online platform waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, opgroeien en opvoeden. Inwoners worden zo op weg geholpen om een oplossing te vinden wanneer zij hulp of ondersteuning nodig hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gladheid

KAMPEN - De gemeente Kampen strooit bij gladheid alle doorgaande wegen, busroutes en wegen waar de hulpdiensten veel gebruik van maken. Ook doorgaande fietspaden worden geborsteld en gestrooid. Er is daarvoor een  speciale strooier aangeschaft die op een grasmaaier gezet kan worden. Deze wordt vooral  ingezet op de drukke fietspaden van en naar station Kampen-Zuid (Midden-Weteringpad, Muziekpad en het Spoorpad).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winterregeling

KAMPEN - In een vorstperiode bestaat de kans dat gft-afval vastvriest in de container, waardoor de container niet (helemaal) geleegd kan worden. De gemeente Kampen geeft tips hoe dit voorkomen kan worden:

  • krantenpapier of zaagsel onder in de container leggen;
  • de container uit de wind plaatsen;
  • het afval niet aanstampen;
  • geen nat afval in de container doen;
  • het afval op de inzameldag losmaken van de wand en bodem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 45b5a085809c8c9cf37e1eca4863f267

KAMPEN - Ambtenaren van de gemeente Kampen daagden burgemeester Bort Koelewijn uit om deel te nemen aan de IkPas challange; 30 dagen zonder alcohol. Op zijn beurt daagde hij wethouder Marieke Spijkerman uit die op haar beurt wethouder Eibert Spaan uitdaagde. Op 1 maart starten zij en hopen dat zij hiermee ook anderen kunnen uitdagen om een maandje mee te doen.

Met deze actie sluit Kampen aan bij het landelijke actie Ik Pas 2018, georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter2

KAMPEN -  De gemeente Kampen wil in gesprek met lokale ondernemers die werkzaam zijn in de bouw en infra sector over de werkwijze bij uitnodigingen voor aanbestedingen. De gemeente heeft een concept uitnodigingsbeleid voor Bouw en Infra werkzaamheden opgesteld en wil nu weten hoe ondernemers hier tegen aankijken. De inbreng van ondernemers wordt verwerkt in het definitieve uitnodigingsbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

monumentenraadkampen

KAMPEN - Het college van B&W heeft drie leden en twee adviseurs toegevoegd aan de Monumentenraad Kampen. Deze raad adviseert het college al sinds 1993 gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten en erfgoed.

De nieuwe leden zijn Janita Stoel (architect met specialisatie duurzame monumentenzorg), Annemiek Jonker (recent afgestudeerd bachelor Cultureel Erfgoed, Publiek en Media) en Jan Erik Huls (bouwkundig adviseur voor o.a. monumentale kerken).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto ANPKAMPEN - De gemeente Kampen heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond unaniem besloten. De alliantie is een groep van meer dan honderd bedrijven en organisaties in Nederland en België die pleit voor de invoering van statiegeld op PET-flesjes en blikjes. Op die manier willen ze zwerfvuil tegengaan en dierenleed voorkomen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bolwerkbuitenwachtKAMPEN - Wie geïnformeerd wil worden en mee wil praten over het vervolg van de ontwikkeling van het gebied Bolwerk Buitenwacht, is dinsdag 30 januari vanaf 19.30 uur welkom op informatieavond in het stadhuis. Alle wensen voor het gebied zijn opnieuw in kaart gebracht en dat heeft een nieuwe ontwikkelingsrichting opgeleverd waarover de gemeente met de aanwezigen in gesprek wil gaan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

toeristenbelastingKAMPEN - De gemeente Kampen heeft besloten om de invoering van toeristenbelasting uit te stellen tot 1 januari 2019. Dat deelde wethouder Eibert Spaan gisteren mee tijdens het wekelijkse perscontact. Ondernemers krijgen zo ruimschoots gelegenheid over dit onderwerp vragen en opmerkingen bij de gemeente aan te leveren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuis2KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 11 januari weer een raadsspreekuur. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan. Voordeel hiervan is dat slechts eenmaal de gang naar het stadhuis hoeft te worden gemaakt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

toeristenbelastingKAMPEN - Wie in de gemeente Kampen een plek heeft waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping, hotel of bed and breakfast , moet vanaf 1 januari 2018 toeristenbelasting betalen. Dit geldt ook voor particuliere woningen die bijvoorbeeld via Airbnb worden verhuurd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

nieuwjaarsreceptiekampenKAMPEN - Maandag 8 januari houdt de gemeente Kampen haar nieuwjaarsreceptie in de hal van het stadhuis. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Iedereen is daar welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter3KAMPEN - IN 2018 krijgen chronisch zieken en gehandicapten met een minimaal inkomen financiële steun van de gemeente Kampen. De bijdrage is vastgesteld op 250 euro per jaar.Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de extra ziektekosten die zij maken.

Dit bedrag komt overigens tot stand na ingrijpen door de gemeenteraad, in eerste instantie was er door wethouder Veldhoen een bedrag van 150 euro begroot. In de gemeente Kampen zou het gaan om zo'n 1300 mensen. Om in aanmerking te komen voor deze steun moet men deze zelf aanvragen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

landstedeKAMPEN - Half november is een groep mbo-studenten van Landstede gestart met Speaking Minds. Dit is een project, waarbij studenten de gemeente Kampen adviseren. In een aantal bijeenkomsten krijgen de studenten informatie en praktische opdrachten om tot een goed advies te komen. Bij de gemeente Kampen is de opdracht om na te denken over het armoedebeleid voor jongeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis5KAMPEN - In verband met de installatie van een nieuw computerprogramma zijn de balies van Burgerzaken gesloten op maandag 27 november. Ook is het deze dag niet mogelijk om rijbewijzen en reisdocumenten af te halen bij het Klant Contact Centrum.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld pixabay2KAMPEN – De rechter heeft bepaald dat er bij het jaarlijkse Full Color Festival sprake is van een festival ten behoeve van het goede doel, ondanks dat er commerciële standhouders deelnemen. Dat betekent dat, op grond van de verordening, aan het Full Color Festival geen precario meer in rekening wordt gebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

openvuurKAMPEN - Het college stelt de gemeenteraad voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op een aantal punten te wijzigen of aan te vullen. Eén van de belangrijkste wijzigingen is het opnemen van regels over het vuur stoken tijdens de jaarwisseling. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)