35487988 2031872893546137 940787447745216512 n

KAMPEN - Wilt u inbraak in uw woning of auto voorkomen? Kom dan naar de informatieavond voor woonwijk De Maten. In de zomerperiode neemt het aantal inbraken vaak toe. De politie en de gemeente helpen graag om uw woonwijk veiliger te maken.Heeft u ideeën of onderwerpen die u graag wilt bespreken? Wilt u meer weten over bijvoorbeeld Burgernet of buurtpreventie via WhatsApp? En wat kunt u (naast het werk van de politie en de gemeente) zelf doen om uw woonwijk veiliger te maken? Kom naar de preventieavond voor woonwijk De Maten op dinsdag 3 juli van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in wijkcentrum 't Middelpunt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

34962563 2017846584948768 4274367649300873216 o

KAMPEN - Na 15 jaar gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Kampen te zijn geweest, neemt Jan Goedegebure afscheid. Per 4 september 2018 gaat hij met pensioen. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente Kampen biedt de gemeente hem op donderdag 28 juni van 16:15 tot 18:00 uur een afscheidsreceptie aan in de centrale hal van het stadhuis. De gemeente Kampen  nodigt iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo kampen

KAMPEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarstukken 2017 en legt deze ter vaststelling voor aan de raad. Met de jaarstukken, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, legt het college verantwoording af over het afgelopen jaar. De boeken werden gesloten met een voordeel van € 3,5 miljoen. Na verschillende toevoegingen en een onttrekking aan reserves blijft er ‘onder aan de streep’ een bedrag van € 1,6 miljoen over.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

KAMPEN - Burgerzaken werkt vanaf maandag 2 juli volledig op afspraak. Dit voorkomt lange wachttijden bij de balies in het stadhuis.
Het komt regelmatig voor dat inwoners door drukte lang moet wachten voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Tot nu toe konden inwoners iedere ochtend zonder afspraak bij Burgerzaken terecht. Op drukke momenten loopt de wachttijd daardoor soms op tot een uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

logo

KAMPEN - De nieuwe coalitie in Kampen is rond; ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks vormen komende gemeenteraadsperiode de nieuwe coalitie. Tijdens de extra raadsvergadering op maandag 11 juni om 19.30 zal over worden gegaan tot de benoeming van de wethouders in de raadzaal van het stadhuis..

Op dinsdag 12 juni  kan er afscheid worden genomen van wethouders Veldhoen, Spaan en Spijkerman. Om 16.00 uur zijn de genodigden en inwoners van Kampen van harte welkom om hen een hand te schudden in de raadzaal van Kampen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Twitter Kampen 400x400

KAMPEN - De uitvoering van de acties uit het gemeentelijk Energieplan 2016-2020 in Kampen loopt goed, maar de effecten zijn nog onvoldoende om een wezenlijke daling van de CO2 uitstoot te realiseren. Dit is overigens een landelijk trend. Naast een intensieve lokale aanpak die breed maatschappelijk gedragen wordt, zijn aangepaste regelgeving en middelen op Rijksniveau of provinciaal niveau nodig om de energietransitie waar te kunnen maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

rat

KAMPEN - Voert u eenden en vogels? Dan voert u vaker ratten dan u denkt. Eenden en vogels krijgen vaak teveel voer. Zij laten dat liggen en ratten smikkelen de restjes op. Ratten kunnen ziekten overbrengen en zijn daardoor een gevaar voor de gezondheid. Door niet te voeren voorkomt u ratten. Voor eenden is niet voeren ook veel gezonder. Van brood worden ze ziek en gaan ze eerder dood.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

wijk

KAMPEN - Heeft u een initiatief of idee voor uw dorp, wijk of buurt? Of heeft u misschien vragen over uw leefomgeving? Kom naar het inloopspreekuur in uw wijk! Wij helpen u graag verder. In een aantal wijken of dorpen is er maandelijks een inloopspreekuur.

Altijd is de wijkverbinder aanwezig en soms ook de wijkagent en iemand van Welzijn Kampen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brug

KAMPEN - Met het onthullen van het bouwbord door wethouder Marieke Spijkerman starten deze week de werkzaamheden voor het groot onderhoud van de Stadsbrug. Na de aanleg in 1998 is de brug voor het eerst toe aan groot onderhoud. De opknapbeurt zorgt er voor, dat de kwaliteit van de blikvanger van ons prachtige stadsfront behouden blijft. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind september afgerond. In overleg met de aannemer wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

34345924 2013584752041618 8608930244507729920 o

KAMPEN - Begin juni zijn de werkzaamheden gestart voor het groot onderhoud van de Stadsbrug. Na de aanleg in 1998 is de brug voor het eerst toe aan groot onderhoud. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind september 2018 afgerond. 

Een project van deze omvang heeft veel impact. In overleg met de aannemer, BLN Schuttevaer en Rijkswaterstaat wordt de hinder zoveel mogelijk beperkt. Afsluitingen vinden zoveel mogelijk in de zomerschoolvakantie plaats en de brug blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afvalwortman

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft de afgelopen maanden de afvalvoorzieningen, beplanting en het straatwerk bij Wortmanflat 1 en 2 een flinke opknapbeurt gegeven. De omgeving bij de flats ziet er hierdoor een stuk netter uit. Aan de bewoners vraagt de gemeente om samen met haar de omgeving schoon en netjes te houden, met als slogan: Samen houden we de Wortman schoon!

Al jaren wordt geklaagd over afvaldumpingen bij de flats. De gemeente heeft overleg gevoerd met bewoners en verhuurder deltaWonen. In juli vorig jaar en januari dit jaar zijn bewoners gevraagd om mee te denken over oplossingen voor het afvalprobleem. De ideeën van de bewoners zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. In maart is begonnen om dat plan uit te voeren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ebike 635544 960 720

KAMPEN - Al enkele jaren is er een flinke stijging van het aantal elektrische fietsen in het verkeer en daarmee ook het aantal ongevallen. Sinds 2014 zijn tenminste 79 e-bikers in Nederland omgekomen bij verkeersongelukken. Bijna 90% van de slachtoffers is 60 jaar of ouder!

Om het aantal ongevallen te verminderen organiseert de gemeente Kampen samen met een aantal plaatselijke rijschoolhouders op vrijdag 8 juni een veiligheidsdag elektrisch fietsen voor senioren. U komt hiervoor met uw eigen gewone of elektrische fiets naar het Burgemeester Berghuisplein.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadsbrug9

KAMPEN - Gemeente Kampen heeft het groot onderhoud van de Stadsbrug gegund aan Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. uit Ochten. Voor dit unieke werk hebben drie bedrijven een aanbieding gedaan waarbij de prijs en het plan van aanpak bepalend waren voor het gunnen van het werk. GSB deed de beste aanbieding en heeft daarom het werk gegund gekregen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

skateboard

KAMPEN - De gemeente Kampen heeft plannen om een nieuw skatepark te realiseren in het Groene Hart. Om zoveel mogelijk ideeën te verzamelen voor het skatepark is er op dinsdagavond 17 april een ontwerpworkshop. De workshop wordt georganiseerd in MFC 't Ukien aan de Korteweg 4 in Kampen. De avond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Inlopen kan vanaf 19.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

compost

KAMPEN - De gemeente Kampen en ROVA nodigen inwoners van Kampen op zaterdag 17 maart uit om gratis compost op te halen tijdens de landelijke compostdag.

U bent tussen 9.00 en 12.30 uur welkom om compost op te halen bij Recycling Kampen aan de Haatlandhaven 16.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kamperkompas

KAMPEN - De website www.kamperkompas.nl is online! Een online platform waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, opgroeien en opvoeden. Inwoners worden zo op weg geholpen om een oplossing te vinden wanneer zij hulp of ondersteuning nodig hebben.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gladheid

KAMPEN - De gemeente Kampen strooit bij gladheid alle doorgaande wegen, busroutes en wegen waar de hulpdiensten veel gebruik van maken. Ook doorgaande fietspaden worden geborsteld en gestrooid. Er is daarvoor een  speciale strooier aangeschaft die op een grasmaaier gezet kan worden. Deze wordt vooral  ingezet op de drukke fietspaden van en naar station Kampen-Zuid (Midden-Weteringpad, Muziekpad en het Spoorpad).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

winterregeling

KAMPEN - In een vorstperiode bestaat de kans dat gft-afval vastvriest in de container, waardoor de container niet (helemaal) geleegd kan worden. De gemeente Kampen geeft tips hoe dit voorkomen kan worden:

  • krantenpapier of zaagsel onder in de container leggen;
  • de container uit de wind plaatsen;
  • het afval niet aanstampen;
  • geen nat afval in de container doen;
  • het afval op de inzameldag losmaken van de wand en bodem.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

3001 45b5a085809c8c9cf37e1eca4863f267

KAMPEN - Ambtenaren van de gemeente Kampen daagden burgemeester Bort Koelewijn uit om deel te nemen aan de IkPas challange; 30 dagen zonder alcohol. Op zijn beurt daagde hij wethouder Marieke Spijkerman uit die op haar beurt wethouder Eibert Spaan uitdaagde. Op 1 maart starten zij en hopen dat zij hiermee ook anderen kunnen uitdagen om een maandje mee te doen.

Met deze actie sluit Kampen aan bij het landelijke actie Ik Pas 2018, georganiseerd door Stichting Positieve Leefstijl met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stadhuiswinter2

KAMPEN -  De gemeente Kampen wil in gesprek met lokale ondernemers die werkzaam zijn in de bouw en infra sector over de werkwijze bij uitnodigingen voor aanbestedingen. De gemeente heeft een concept uitnodigingsbeleid voor Bouw en Infra werkzaamheden opgesteld en wil nu weten hoe ondernemers hier tegen aankijken. De inbreng van ondernemers wordt verwerkt in het definitieve uitnodigingsbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)