stadhuiswinter2

KAMPEN -  De gemeente Kampen wil in gesprek met lokale ondernemers die werkzaam zijn in de bouw en infra sector over de werkwijze bij uitnodigingen voor aanbestedingen. De gemeente heeft een concept uitnodigingsbeleid voor Bouw en Infra werkzaamheden opgesteld en wil nu weten hoe ondernemers hier tegen aankijken. De inbreng van ondernemers wordt verwerkt in het definitieve uitnodigingsbeleid.

Wethouder Spijkerman:  “We vinden het van belang om onze ondernemers te betrekken bij het uitnodigingsbeleid en hechten waarde aan de inbreng die ze geven. De belangrijkste doelstelling van de nieuwe werkwijze die wordt voorgesteld is gelijkheid en transparantie. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is met deze systematiek transparanter en objectiever.”

De gemeente Kampen en  Zwolle hebben recent een gezamenlijk inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld en vastgesteld. Het is daarom nu een goed moment het uitnodigingsbeleid met ondernemers te bepreken zodat ook dit onderdeel daarna vastgesteld kan worden.

Uitnodiging

Ondernemers, werkzaam in de bouw en/of infra, zijn van harte welkom op donderdag 8 maart om 16.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis te Kampen, om in gesprek te gaan met de gemeente over het uitnodigingsbeleid.  Tijdens de bijeenkomst wordt het conceptuitnodigingsbeleid toegelicht en is er ruimte voor discussie. De inbreng van de ondernemers wordt verwerkt in het definitieve uitnodigingsbeleid.

Aanmelden bijeenkomst

Wilt u deelnemen? U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst bij Anneke Vreugdenhil via: a.vreugdenhil@kampen.nl. Dit kan tot uiterlijk 1 maart.

Concept uitnodigingbeleid ontvangen?

Het concept uitnodigingsbeleid met als titel: “Werkwijze uitnodigingen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen voor Bouw en Infra werkzaamheden” wordt u na aanmelding toegestuurd.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment