29356883 2320887394603687 2919830582999384064 n

KAMPEN - Met de Wet Voortgang Energietransitie (VET) komt de wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet per 1 juli2018 te vervallen. Feitelijk komt dit neer op een verbod op aardgas bij nieuwbouw: de aardgasvrije woning is de nieuwe norm. Wat betekent dit voor u als u een woning wilt bouwen? De Wet geldt voor alle nieuwbouwwoningen, dus ook voor de bouw van één enkele woning door een koper van een vrije kavel. Kopers moeten het huis voorzien van duurzame installaties om te koken en te stoken. Denk daarbij aan zonnepanelen of combinaties van zonnepanelen en zonecollectoren en warmtepompen. Een goede isolatie van uw woning en warmteterugwinning uit bijvoorbeeld douchewater en ventilatielucht kunnen lonend zijn. Uw architect en installateur/aannemer kunnen u hierover adviseren.

Overgangsregeling

Indien u vóór 1 juli 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen van een woning heeft ingediend, heeft u nog wel recht op een aardgasaansluiting. Dat geldt ook voor diegenen die de vergunning al hebben. Voor alle aanvragen op of na 1 juli 2018 wordt geen omgevingsvergunning meer verleend voor woningen met een gasaansluiting.

Kijk voor meer informatie over gasloos bouwen op www.rvo.nl/aardgasvrij of www.milieucentraal.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment