waterschaplogo l

KAMPEN - In de periode van 24 tot en met 27 juli wordt door TAUW in stadsgracht de Burgel een waterbodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats om de aanwezigheid en kwaliteit van de isolerende zandlaag vast te leggen. De werkzaamheden vinden grotendeels vanaf het water plaats en leveren geen hinder voor de omwonenden op.

Achtergrondinformatie van de Burgel

In 2000 is de bodem van de Burgel weer op diepte gebracht door de in vele tientallen jaren gevormde sliblaag er uit te baggeren. Omdat het slib flink verontreinigd was en risico’s voor het bodemleven gaf, is het zoveel mogelijk verwijderd en afgevoerd. Om uit te sluiten dat de kademuren zouden inzakken, is het slib daar niet volledig ontgraven maar afgedekt met een schone zandlaag.

Na de uitgevoerde sanering is regelmatig de dikte van de zandlaag gemeten en is de kwaliteit van de zandlaag vastgesteld. Uit deze resultaten blijkt dat de aangebrachte afdeklaag kwetsbaar is en op een paar plaatsen door verzakking dunner is geworden.

Ondanks de verzakking is de kwaliteit van de zandlaag min of meer gelijk gebleven. De resterende verontreiniging is dus nog steeds goed afgedekt.

Geen activiteiten in de Burgel toegestaan

Vanwege de kwetsbaarheid van de afdeklaag hebben de gemeente en het waterschap besloten geen activiteiten in de Burgel toe te staan. Hiermee wordt een verdere eventuele aantasting van de afdeklaag voorkomen. Een uitzondering geldt voor de gemeentelijke reinigingsdienst en het waterschap. Zij mogen in de Burgel met aangepaste snelheid varen om de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zoals het verwijderen van drijfvuil door marktafval. Maar het is niet toegestaan om bijvoorbeeld met een (opblaas)bootje in de Burgel te varen of te zwemmen. Vissen in de stadsgracht is wel toegestaan. Deze activiteit heeft geen invloed op de afdeklaag.

Het is belangrijk om te weten dat zolang de zandlaag boven de verontreinigde sliblaag aanwezig is, er geen risico’s voor het milieu zijn. Maatregelen om risico’s te voorkomen zijn daarom op dit moment niet nodig.

De onderzoeksresultaten zijn rond oktober bekend. Hier wordt over gecommuniceerd en de rapportage wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Kampen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerda Smith van de gemeente Kampen (via g.smith@kampen.nl of 038-339 28 90) of Arjan Verhoeff van Waterschap Drents Overijsselse Delta(via arjanverhoeff@wdodelta.nl of tel. 088-233 14 30).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment