kampen logo

KAMPEN - De gemeente Kampen gaat aan de slag met een nieuw cultuurbeleid. Het college van burgemeester en wethouders heeft de kaders voor dit traject vastgesteld. Eerst wordt het in 2013 vastgestelde cultuurbeleid geëvalueerd en daarna volgt het opstellen van een nieuwe nota. Het proces richting nieuwe beleidsambities kent drie fases. Fase 1 (november-januari) bestaat uit het evalueren van het oude cultuurbeleid plus het opstellen van een nulmeting (informatiedocument). Deze evaluatie doet de gemeente aan de hand van gesprekken met betrokkenen uit diverse disciplines. Vervolgens worden in fase 2 de visie uit de oude nota herijkt en de ambities geformuleerd voor de komende jaren. Dat doet de gemeente onder andere door het organiseren van enkele werkconferenties. In de eindfase (juni-juli) wordt de nieuwe cultuurnota aan de gemeenteraad gepresenteerd.

Cultuurwethouder Irma van der Sloot: “ Kunst en cultuur is van ons allemaal. Bij het ontwikkelen van de nieuwe cultuurnota staat participatie van alle mogelijke betrokkenen voorop. Iedereen die wil, moet mee kunnen doen. Zo wordt het een product van ons allemaal en draagt het bij aan een levendige en aantrekkelijke stad.”

De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen drie groepen die goed vertegenwoordigd moeten zijn:

  • de inwoners van Kampen
  • betrokkenen van culturele instellingen
  • vertegenwoordigers van de gemeente (college, raad en beleidsmedewerkers)

Betrokkenen worden op een later moment gericht benaderd.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de nieuwe cultuurnota bijdraagt aan de ambities die verwoord zijn in het coalitieprogramma 2018-2022: ‘Kunst en cultuur verbinden, vormen en inspireren mensen. Ook verrijkt het de lokale samenleving en maakt het de stad levendig en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Daarom willen we de kwaliteiten van Kampen op het gebied van kunst, cultuur en cultureel erfgoed koesteren en versterken en toegankelijk maken voor alle inwoners. Daarbij gaat het om een veelkleurig palet: de Kamper geschiedenis, het ‘nautisch’ profiel, moderne kunst en culturele festivals. We zoeken regionale en (inter)nationale samenwerking waar dat meerwaarde heeft voor Kampen.’

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment