ener

KAMPEN - In het coalitieprogramma van de gemeente Kampen is de ambitie opgenomen om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Deze ambitie is niet zonder reden: wereldwijd groeit het besef dat we in actie moeten komen door energie duurzaam op te wekken. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad op 13 december a.s. tijdens de raadsvergadering om een eerste stap te zetten en een keuze te maken in de aanpak van het energievraagstuk.

Voor deze aanpak zijn drie verschillende varianten uitgewerkt met verschillende manieren van samenwerken tussen de gemeente en de samenleving.

Een energieneutrale gemeente worden we door zelf energie te besparen en schone energie op te wekken. Maar ook door regionaal samen te werken. In de Regionale Energie Strategie werkt Kampen samen met alle gemeenten in West- Overijssel om invulling te geven aan de energietransitie. 

Volgorde van acties

Op 3 december wordt dit onderwerp in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling behandeld en op 13 december in de vergadering van de gemeenteraad. Afhankelijk van de uitkomst werkt het college van burgemeester en wethouders de gekozen variant uit in een vervolgvoorstel. 

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment