kampen logo

KAMPEN - De afgelopen periode is op basis van het raadsbesluit van 22 februari 2018 gewerkt aan een inrichtingsplan voor het gebied Schans-Buitenwacht (voorheen Bolwerk-Buitenwacht), waarbij er ruimte moet zijn voor 300 parkeerplaatsen en een groenstrook voor bewoners. Dit inrichtingsplan is opgesteld met de inbreng van omwonenden en belangstellenden tijdens vier ontwerpateliers en een aantal aanvullende gesprekken. De specifieke doelgroepen waren de binnenstadondernemers, de direct omwonenden en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht. Wethouder Albert Holtland: “Grote winst van dit plan is de inbreng van de omwonenden, ondernemers en de Vrienden van Bolwerk Buitenwacht. De ontwerpateliers hebben hun vruchten afgeworpen, want op basis van de inbreng van deze groepen zijn nog verschillende aanpassingen doorgevoerd en ligt er nu een mooi inrichtingsplan.”

Highlights in het inrichtingsplan

Andere naam voor het project

Het verdedigingswerk dat ooit de entree van de brug naar de stad Kampen heeft beschermd, is geen bolwerk, maar een schans. Dat is de reden, waarom de naam van het project is gewijzigd.

Weer zichtbaar maken van de schans

Het archeologisch onderzoek was gericht op de locatie en de vormgeving van de voormalige schans en of er nog restanten van de schans in de bodem aanwezig zijn. In het ontwerp zijn twee van de vier bastions van de schans weer zichtbaar gemaakt.

De fietsenstalling in de vorm van een bastion

Het dak van de fietsenstalling met 1.400 fietsparkeerplaatsen is vormgegeven als één van de bastions van de schans. Omwonenden hadden bezwaar tegen de hoogte van het dak. Dat was de aanleiding om de stalling verlaagd in te passen en het dak van de stalling te verlagen. Zowel omwonenden als de landschapsarchitect ervaren dat als een verbetering van het plan. Het dak van de fietsenstalling komt nu niet boven het straatniveau van de brug over de IJssel uit.

Watermaatregelen

Op korte termijn moet de wateroverlast in het gebied worden opgelost. Er is onderzoek gedaan naar de waterhuishouding in het gebied en de afwateringscapaciteit. Er worden maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren (aanpassing riolering, wadi’s, extra bergingscapaciteit, waterdoorlatende verharding, enz.). Er is in het kader van het programma voor de IJssel-Vechtdelta subsidie aangevraagd om deze maatregelen uit te voeren. De intentie is op korte termijn tot uitvoering over te gaan na vaststelling van het inrichtingsplan en nadere detaillering.

Het aantal parkeerplaatsen voldoet aan het raadsbesluit van 22 februari 2018

In het inrichtingsplan zijn 306 parkeerplaatsen opgenomen. Als de noodzaak daartoe wordt aangetoond, dan kunnen er extra parkeerplaatsen worden aangelegd (30 volgens het raadsbesluit van februari 2018) in de groene zone tussen de Burgemeester van Engelenweg en het politiebureau.

De groenstrook ter hoogte van de Sportlaan is ingepast

Tussen de Sportlaan en het geplande parkeerterrein is een groenstrook van 20 meter breed gepland. Deze strook is ook bedoeld als wadi voor de wateropvang bij extreme regenbuien. Bij de nadere detaillering worden de omwonenden weer betrokken.

Er komt een nieuw gebouw voor de snackbar aan de Burgemeester van Engelenweg

Op verzoek van de eigenaar van de snackbar is een zone opgenomen in het inrichtplan waar een nieuw gebouw kan worden gerealiseerd. In overleg wordt een bouwplan uitgewerkt, dat te zijner tijd in procedure kan worden gebracht.

De gemeenteraad heeft uitvoeringsgeld beschikbaar gesteld bij de Perspectiefnota 2019 en de Begroting 2019-2022. En er is een subsidie (IJssel-Vechtdelta) aangevraagd voor de watermaatregelen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment