onkruid2

KAMPEN - We willen allemaal wonen in een schone buurt en daarom houden we samen de gemeente schoon. Om ervoor te zorgen dat het straatbeeld niet verloedert, zijn er kwaliteitsnormen opgesteld. De gemeente bewaakt deze normen. Deze gaan bijvoorbeeld over graffiti, zwerfvuil en de hoeveelheid onkruid.

Gifvrij onkruid bestrijden

In de gemeente Kampen wordt sinds 2015 geen chemische middelen meer gebruikt bij de bestrijding van onkruid op straten, stoepen en pleinen. Het onkruid wordt sindsdien tegengegaan met machines die heet water sproeien. Door dit met regelmaat te doen, sterven ongewenste plantjes af. Ook door regelmatig te vegen en te borstelen, wordt voorkomen dat zaadjes uit kunnen groeien tot onkruid.

Op een milieuvriendelijke manier onkruid bestrijden, heeft helaas ook een nadeel: het is veel duurder, doordat er speciale machines voor nodig zijn en er meer personeel moet worden ingezet

Beeldkwaliteitsniveaus

Landelijk wordt gewerkt met verschillende kwaliteitsniveaus: zeer hoog (A+), hoog (A), basis (B), laag (C) en zeer laag (D). Voor elk van deze niveaus is vastgelegd wat de eisen zijn. Hieronder een voorbeeld van de verschillende beeldkwaliteitniveaus bij onkruid op verharding:

onkruid

De gemeente is opgedeeld in zogenoemde structuurelementen, oftewel kleine stukjes oppervlakte. Per element kan een kwaliteitsniveau worden afgesproken. De medewerkers zijn op de hoogte van de verschillende kwaliteitsniveaus en door regelmatig een schouw uit te (laten) voeren, wordt duidelijk welke delen extra aandacht nodig hebben.

Meer onkruid in de gemeente Kampen

De gemeente Kampen hanteerde tot half 2015 overal niveau A (hoog). Helaas is dat met de nieuwe methode niet haalbaar. De gemeenteraad koos ervoor om buiten de binnenstad terug te gaan naar niveau B (basis).

Dat betekent dat u buiten de Kamper binnenstad vaker onkruid tegenkomt dan voorheen en dat onkruid langer is. Daar komt nog eens bij dat er de laatste jaren meer onkruid groeit door nat en warm weer. Hierdoor is het een hele klus geworden om overal het basisniveau te hanteren. Op sommige plekken lukt dit niet altijd: het onkruid groeit soms erg snel en we kunnen maar op een plek tegelijk zijn.

Wat kunt u als inwoner doen?

Ten eerste vragen we uw begrip voor meer onkruidgroei dan u gewend was. Basisniveau betekent dat er tot op zekere hoogte onkruid mag groeien. Als er plekken zijn waar het basisniveau duidelijk niet wordt gehaald, kunt u dit melden via ons Klant Contact Centrum (telefoonnummer 14 038) of via het meldingsformulier op de website: www.kampen.nl/melden. U mag onkruid natuurlijk ook zelf verwijderen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment