kampen logo

KAMPEN -  De Koggewerf wordt ontwikkeld tot Maritiem Erfgoedcentrum. De situatie is door een extern adviseur in beeld gebracht. Uit de gesprekken met de aanwezige organisaties op de werf en in de haven blijkt dat er meer focus en sturing nodig is en dat er tempo moet worden gemaakt. Dat kan door een aantal keuzes te maken over de aansturing van het Maritiem Erfgoedcentrum en over welke deelprojecten uitgevoerd worden binnen de kaders van het project en de financiële mogelijkheden.

De wens voor een vlotte doorontwikkeling tot een functionerend Maritiem Erfgoedcentrum maakt het nodig om het project opnieuw te definiëren en de regie tijdelijk meer naar de gemeente te trekken om de organisatie van het Maritiem Erfgoedcentrum vervolgens weer op afstand te kunnen zetten. Recente ontwikkelingen zijn ook aanleiding om de begroting en de planning van het project bij te stellen.

Burgemeester Bort Koelewijn: “We zijn deze ontwikkeling van de Koggewerf tot Maritiem Erfgoedcentrum begonnen met hoge ambities op het gebied van toerisme en educatie. Door de huidige financiële situatie worden de ambities bijgesteld. Want bij een hoge ambitie horen investeringen die financieel niet haalbaar zijn. Daarom maken we af waar we mee bezig zijn en maken tempo, zodat voor de zomervakantie bijvoorbeeld de botenloods in gebruik kan worden genomen. Verder worden de mogelijkheden voor de toekomst wanneer de financiële mogelijkheden er wel zijn, gewaarborgd.”

Belangrijke keuzes die gemaakt zijn:

  • oprichting van een koepelstichting, bestaande uit bestuurders van de diverse aanwezige stichtingen op het terrein eventueel aangevuld met externen;
  • eigendomsoverdracht van de botenloods aan de Stichting tot Behoud van Kamper Botters onder voorwaarden gericht op inzet van de botenloods voor de doeleinden van het Maritiem Erfgoedcentrum, waaronder de recreatief/toeristische en educatieve doeleinden;
  • de hellingbaan realiseren.
Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment