haan

KAMPEN - Dit is de haan van de toren van de Bovenkerk. Als onderdeel van de restauratie van de Boventoren zijn de haan en de bol op de toren opnieuw verguld met bladgoud. Dit goud heeft een dikte van slechts 0,0001 millimeter. Ter vergelijking een mensenhaar is tussen 0,017 en 0,181 mm. Half september worden ze weer op de toren geplaatst. Tot die tijd is de haan te zien in de hal van het stadhuis en dus van dichtbij te bewonderen. Doordat het goud zo dun is, zit er slechts voor enkele honderden euro’s aan goud op de haan. Wat het vergulden duur maakt zijn vooral de uren om het goud aan te brengen.

De haan

Waarom staat er eigenlijk een haan op kerktoren? De uitleg is niet eenduidig. Allereerst is die haan vaak gewoon een weerhaan die altijd met zijn snavel in de wind staat. Een andere uitleg is die van waakzaamheid. Vroeg in de morgen wekt de haan mens en dier als teken dat de nacht voorbij is en een nieuwe dag is aangebroken. Zo ook moet de mens waakzaam zijn voor de wederkomst van Christus. Ook verkondigt de haan de opstanding van Jezus. Immers in de nacht dat Jezus werd gevangen genomen verloochende Petrus hem driemaal voordat de haan kraaid

De bol

De glimmende bol symboliseert het bezweren van het onheil. De bol zou kwade geesten afzweren. Vandaar dat wij nu kerstballen in de kerstboom hangen. Deze bol heeft een doorsnede van 125 cm. De bol is hol en wordt na elke restauratie voorzien van informatie over de afgelopen restauraties. Het oudste document wat hierin is teruggevonden dateert uit 1878. Uiteraard zal informatie over de lopende restauratie worden toegevoegd.

Restauratie toren

Sinds augustus 2018 staat de Bovenkerk in de steigers om gerestaureerd te worden. Begin 2018 is gestart met het verstevigen van de fundering van de toren. Hiervoor zijn extra palen geheid om verdere scheefstand te voorkomen. Vervolgens is de toren in de steigers gezet om vooral het gevelwerk en de wijzerplaten van het uurwerk te restaureren. De bekleding van de toren bestaat vooral uit een schil tufsteen met een stevige draagconstructie van bakstenen zogenaamde kloostermoppen. In april 2020 moet de restauratie zijn afgerond.

De toren van de Bovenkerk is eigendom van de gemeente Kampen. De kerk zelf is van de Hervormde Gemeente Kampen. Napoleon heeft in 1798 het eigendom van bijna alle kerktorens toegewezen aan de gemeenten.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment