Kampen2

KAMPEN - Het college van B&W van de gemeente Kampen heeft een nieuw beleidsplan en uitvoeringsplan voor de gladheidbestrijding vastgesteld. De gemeente gaat minder en kortere routes strooien dan voorheen. Dit levert een eenduidiger beleid per wijk/gebied op en een besparing op de kosten.

Niet meer dan nodig

De routes die tot dusver werden gestrooid, waren niet meer up-to-date: ze stamden in de basis uit 2010 en in de laatste jaren zijn er heel wat straten bijgekomen. Uit een benchmark in 2016 bleek al dat de gemeente Kampen relatief veel strooit in vergelijking met andere gemeenten. Gezien de effecten van zout op het milieu en de kosten van zout, personeel en materieel is het niet wenselijk om meer te strooien dan nodig is. Om die reden is een optimalisatie van de routes in gang gezet.

De gemeente strooit daarom alle doorgaande wegen, busroutes en wegen waar hulpdiensten veel gebruik van maken. Daarbij wordt rekening gehouden met locaties als stations, verzorgingstehuizen, scholen enzovoort. Ook worden doorgaande fietspaden meegenomen. Wat niet verandert: stoepen en voetpaden worden niet gestrooid. Inwoners die dat willen doen, kunnen hiervoor gratis een emmer zout halen bij de gemeentewerf.

Eenduidig beleid

Voor elke wijk en voor elk gebied zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd om een eenduidiger strooibeleid te realiseren. Met de invoering van de nieuwe routes wordt naar verwachting 25% op de kosten voor gladheidbestrijding bespaard. De nieuwe strooiroutes zijn opgesteld door adviesbureau JMA in samenspraak met de gemeentelijke gladheidcoördinatoren.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “De wens om de strooiroutes aan te passen en te vernieuwen bestond al langer. Uitgangspunt bij de bestrijding van gladheid is dat we zorgen voor veilige wegen. We hebben gekeken naar wat nodig en efficiënt is en hebben daarbij de wensen van onze inwoners zo goed mogelijk meegenomen. Door deze nieuwe plannen strooien we niet meer dan nodig en verantwoord is.”

Planning

Het streven is om het plan met ingang van het aankomende strooiseizoen in te voeren. De nieuwe routes worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment