Kampen2

KAMPEN - De gemeenteraad heeft op 5 september ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen. Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een gebouw niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning. Deze ingrijpende maatregel is genomen omdat er een sterke toename van zorgwoningen met name in de binnenstad van Kampen wordt gesignaleerd. Het college en de raad vinden dat een zorgelijke ontwikkeling. De sterke toename van panden die in gebruik worden genomen als zorgwoning, geven aanleiding tot twijfel over de kwaliteit van de geboden zorg en hebben een negatief effect op de leefbaarheid van omwonenden. Daarnaast leiden de vele zorgwoningen en de daarmee gepaard gaande toename van cliënten tot extra druk op het gemeentelijke zorgbudget. In juli van dit jaar heeft wethouder Jan Peter van der Sluis aangekondigd dat hij maatregelen wil treffen om het aantal zorgwoningen in te dammen. Dit voorbereidingsbesluit is daar het eerste resultaat van.

Jan Peter van der Sluis: “Met deze maatregel zetten we de voet op de rem. Vanaf vandaag komen er geen nieuwe zorgwoningen meer bij. Onze volgende prioriteit is dat we het kaf van het koren scheiden. Dat doen we samen met onze ketenpartners, politie en GGD en ook met het zorgkantoor. Zorgaanbieders die goede en effectieve zorg leveren, hebben wat mij betreft niets te vrezen. Aanbieders waarvan de kwaliteit van zorg tekort schiet, die kwetsbare mensen als verdienmodel zien en hen onder de belofte van zorg doelbewust naar Kampen halen, wél.”

De wildgroei aan zorgwoningen was tot aan vandaag niet in te dammen, omdat met name het huidige bestemmingsplan voor de binnenstad daarin niet voorziet. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw paraplu-bestemmingsplan, waarin wordt vastgelegd dat het wonen in een zorgwoning niet meer zondermeer is toegestaan. Dat betekent dat de woningen of winkelpanden niet zonder expliciete toestemming kunnen worden ‘omgebouwd’ tot een zogenaamde zorgwoning. Met een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ op dat nieuwe bestemmingsplan kan de gemeente de voorgenomen beleidswijziging met betrekking tot zorgwoningen voorbereiden. Binnen één jaar na inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit moet er een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan liggen waarin het nieuwe beleid is verwerkt. Tot die tijd wordt de bestaande situatie ‘bevroren’ en kan geen medewerking worden verleend aan aanvragen voor nieuwe zorgwoningen.

Voor Kampen is goede kwaliteit van zorg een belangrijk uitgangspunt, net als de leefbaarheid voor iedereen die hier woont of werkt. De gemeente constateerde dat er een aantal zorgelijke zorgaanbieders in de gemeente Kampen is neergestreken. Panden worden opgekocht of gehuurd, waarin vervolgens zorgvragers van voornamelijk buiten de gemeente Kampen worden gehuisvest. Het gaat daarbij ook steeds vaker om cliënten met ernstige gedragsproblematiek. Bij de gemeente en de politie zijn vele tientallen meldingen en klachten binnengekomen van verontruste inwoners over bewoners van zorgwoningen die zich misdragen of overlast veroorzaken voor hun omgeving. Dat zorgt niet alleen voor wrijving en onrust bij inwoners maar het zorgt er ook voor dat goedwillende en kwalitatief uitstekende zorgaanbieders en hun cliënten in een kwaad daglicht komen te staan. De goeden lijden onder de kwaden, dat is nóg een reden tot zorg.

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “Goede, kwalitatieve zorg is een belangrijk gegeven voor Kampen. Juist daarom is de ongebreidelde wildgroei aan zorgwoningen onacceptabel. De ‘zorgelijke zorgwoningen’, waarbij geldelijk gewin het voornaamste doel lijkt, schieten als paddenstoelen uit de grond. Er zijn veel klachten over bewoners die zich misdragen en overlast geven. Bewoners die vooral op straat hangen en inwoners lastig vallen krijgen blijkbaar niet de juiste zorg. Er lijkt misbruik te worden gemaakt van onze gastvrijheid. De aanwas van nieuwe bewoners van buiten onze gemeente legt daarnaast een enorme druk op ons gemeentelijk zorgbudget. Wat ik ook uitermate jammer vind is dat de vele zorgaanbieders in Kampen die fantastisch werk leveren en met hart en ziel voor hun cliënten aan het werk zijn over een kam worden geschoren met deze ‘zorgcowboys’. Ook daarom hebben we dit bijzondere voorbereidingsbesluit genomen.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment