geld

KAMPEN -  Het college heeft de gemeenteraad een totaalpakket aan voorstellen voor bezuinigingen en lastenverzwaring aangeboden. In april van dit jaar werd bekend dat de gemeente Kampen flink de broekriem moet aanhalen en structureel 6,1 miljoen euro moet bezuinigen. Oorzaak waren onder meer oplopende kosten en dalende rijksbijdragen binnen het sociaal domein. In opdracht van de gemeenteraad heeft een onafhankelijk adviesbureau samen met de ambtelijke organisatie een keuzepakket van 8 tot 16 miljoen euro aan voorstellen gemaakt voor bezuinigingen en lastenverzwaring. Dit bedrag is hoger dan nodig, zodat de gemeenteraad nog iets te kiezen heeft.

Daarbij was alles bespreekbaar; alle inkomsten en uitgaven zijn onder de loep genomen. Dat was ook nodig om tot het benodigde bedrag te komen. Wethouder Financiën Irma van der Sloot: “Van een bezuiniging van deze omvang gaat iedereen iets merken. We komen met een meerjarig sluitende begroting. Dit hebben we gedaan door als eerste te kijken hoe we de tekorten op het sociaal domein kunnen beperken. Daarna hebben we gekeken of we onze ambities kunnen bijstellen of uitstellen. Tot slot hebben we gekeken of we onze inkomsten kunnen verhogen. We ontkomen net als andere gemeenten niet aan lastenverzwaring voor inwoners. We adviseren de raad om de Onroerend Zaakbelasting (OZB) en parkeertarieven te verhogen.”

Op verzoek van de raad en omdat het college open en transparant wil communiceren, zijn vandaag alle voorstellen openbaar gemaakt. Het gaat om een pakket van ruim 200 voorstellen, die alle beleidsterreinen raken. Daarbij is ook de ambtelijke organisatie onder de loep genomen met de vraag: Waar kan het efficiënter? Die efficiencyslag is onderdeel van de voorstellen. “Een dergelijk bedrag bezuinigen is een hele opgave met pijnlijke gevolgen. Maar door nu stevig in te grijpen, zijn we ook zo snel mogelijk weer op orde. We geloven in deze aanpak om straks weer te kunnen bouwen aan onze gemeente. Zodra betere tijden aanbreken, zullen we dan ook opnieuw naar de genomen maatregelen kijken.”

Problematiek

Het college heeft ook naar de lopende werkzaamheden voor 2019 gekeken en aan de gemeenteraad geadviseerd een aantal projecten voorlopig stop te zetten en te kijken naar bedragen die gereserveerd staan voor werkzaamheden die nog steeds niet zijn uitgevoerd of die niet direct noodzakelijk zijn. Daardoor is het tekort in 2019 naar verwachting bijna 3 miljoen euro minder.

Burgemeester Bort Koelewijn vult aan: “Kampen staat niet alleen in deze problematiek. We zien dat bij veel meer gemeenten de aanvragen voor jeugdhulp, zorg, werk, participatie en zelfredzaamheid behoorlijk stijgen, terwijl de rijksbijdragen voor het verlenen van die hulp naar beneden gaan. Met de nodige gevolgen, zoals bezuinigingen en lastenverzwaring voor inwoners. Samen met de VNG, de koepel van gemeenten, zullen we dit onder de aandacht blijven brengen in Den Haag en bespreken hoe we deze problematiek gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.”

Hoe nu verder?

Op 26 september is er een informatieavond van de gemeenteraad voor inwoners, bedrijven en verenigingen. Inwoners kunnen gebruik maken van spreekrecht door dat uiterlijk woe. 25 september te melden bij de griffie, via 038 – 339 41 57. Op 3 oktober vindt een richtinggevend debat plaats in de gemeenteraad, die dan het totaalpakket aan bezuinigingen bespreekt en ook de gevolgen voor 2019. Uiterlijk op 14 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting voor 2020. Dan is definitief duidelijk welke bezuinigingsvoorstellen en lastenverzwaringen doorgevoerd worden.

Alle bezuinigingsvoorstellen en het advies van het college aan de gemeenteraad zijn terug te vinden op www.kampen.nl/bezuinigingen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment