Kampen2

KAMPEN- Het college van de gemeente Kampen heeft op 12 november jl. binnen het Veiligheidsbeleid, het Plan van aanpak Ondermijning vastgesteld als leidraad voor de acties die de komende jaren worden ondernomen om Ondermijning in de gemeente tegen te gaan.

Het doel van het plan van aanpak is de gemeente Kampen weerbaar te maken, door deze criminaliteit zichtbaar en consequent aan te pakken en gelegenheidsstructuren tot een minimum te beperken. Door samen te werken met andere overheidspartners zoals de Omgevingsdienst IJsselland, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst wordt informatie verzameld rond signalen en kunnen fenomenen, zoals witwassen, fraude, drugshandel en hennepteelt, worden aangepakt. De lokale wetgeving zal worden geactualiseerd om misbruik te voorkomen. Ook wordt beleid aangepast om de toepassing van de wet Bibob (integriteitsbeoordeling) breder toe te kunnen passen op subsidie- en vergunningaanvragen. Het plan heeft ook tot doel de bestuurlijke en ambtelijke bewustwording en weerbaarheid te vergroten. De gemeente Kampen moet een ongunstig vestigingsklimaat worden voor criminelen.  

Ondermijning

Ondermijning ontstaat als criminelen de overheid en het bedrijfsleven bewust misbruiken voor hun gewin en er een relatie en verbondenheid ontstaat tussen de criminele en legale wereld. Het risico is dat de ‘bovenwereld’ hiermee bewust, gedwongen of verwijtbaar criminele activiteiten faciliteert bij bijvoorbeeld drugshandel, hennepteelt, witwassen, mensenhandel en fraude (met o.a. vastgoed, uitkeringen en subsidies). Ondermijnende criminaliteit staat een veilige leef- en woonomgeving en een gezond vestigingsklimaat voor nieuwe – bonafide – ondernemers in de weg en gaat vaak gepaard met bedreiging, onderdrukking en geweld.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment