geld

KAMPEN - Na de algemene beschouwingen van dinsdag 12 november heeft de gemeenteraad op donderdag 14 november de meerjarenbegroting 2020-2023 en de Programmabegroting 2020 vastgesteld. Daarin is een pakket van bijna 8 miljoen euro aan bezuinigingen verwerkt. De meest in het oog springende maatregelen zijn de verhoging van de OZB voor inwoners en bedrijven, bezuinigingen op het sociaal domein, een taakstelling voor de vijf grote culturele instellingen in Kampen (Stadsgehoorzaal, Quintus, de bibliotheek, het Stedelijk Museum Kampen en het Stadsarchief) en een taakstelling voor de gemeentelijke organisatie. Daarentegen zijn enkele andere bezuinigingsvoorstellen door de gemeenteraad teruggedraaid.

Moties en amendementen

Verschillende partijen dienden moties en amendementen in om onderdelen van de voorgestelde bezuinigingen terug te draaien. Zo is de voorgestelde verhoging van de tarieven voor de sportaccommodaties ongedaan gemaakt en konden amendementen over het Groene Hart en Brunnepe Bongerd op steun rekenen van alle fracties. Dat betekent dat de verdere herinrichting van het Groene Hart en de aanleg van een ‘groene long’ in de wijk Brunnepe doorgaan. Bovendien wordt er de komende jaren geld vrijgemaakt voor het opstellen van een gebiedsvisie voor Brunnepe. Belangrijk argument voor de gemeenteraad was dat bij deze projecten veel inwoners en belangenverenigingen betrokken zijn. Ook heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd het afbouwen van subsidies voor de amateurkunst vanaf 2021 te heroverwegen.

Er was veel discussie over de verhoging van de OZB. De raadsfracties van VVD en SGP dienden afzonderlijk een alternatieve begroting in, waarmee lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zou kunnen worden voorkomen in ruil voor andere bezuinigingen. Tijdens de algemene beschouwingen bleek dat beide alternatieven niet konden rekenen op steun van andere fracties.

Huishoudboekje

Wethouder Financiën Irma van der Sloot:

“Ik ben blij dat we nu een duurzaam sluitende en robuuste begroting hebben vastgesteld. De komende jaren kunnen we tegen een stootje. Het viel me op dat er in het debat vaak een vergelijking werd gemaakt met het huishoudboekje thuis. Maar dat is toch echt een ander verhaal. Als gemeente hebben we ook te maken met wettelijke taken die we nu eenmaal moeten uitvoeren en autonome ontwikkelingen waar we als gemeente niets aan kunnen doen maar wel mee moeten rekenen. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds onzeker, dat verschilt aanzienlijk per jaar. Dat maakt begroten en bezuinigen wel wat ingewikkelder dan thuis. Met deze begroting hebben we overal rekening mee gehouden en zijn we klaar voor de toekomst.”

Begroting in één oogopslag

Binnenkort publiceert de gemeente de zogeheten ‘begroting in één oogopslag’ in huis-aan-huiskrant De Brug en op de website van de gemeente Kampen. Daarin worden begrote inkomsten en uitgaven, evenals de bezuinigingsmaatregelen, uitvoerig toegelicht.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment