2019 11 25 beeld1 Nieuwe Toren oranje

KAMPEN - Kampen zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich dit jaar aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleurt de Nieuwe Toren vanaf maandagavond 25 november zeven dagen oranje. Oranje is de kleur van de dageraad en staat symbool voor het aanbreken van een zonnige, hoopvolle  toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waar meer dan honderd landen aan meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de '16 Days of Action' tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women; de VN-organisatie voor vrouwenrechten.

Kampen een van de 105 deelnemende gemeenten

In Kampen heeft Soroptimistclub Isalania samen met de gemeente Kampen het initiatief genomen om dit jaar mee te doen en de Nieuwe Toren te belichten. Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting tussen de 160.000 en de 200.000 mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Omgerekend naar de regio IJsselland gaat het dan over 4.600 tot 5.800 mensen. Kindermishandeling betreft in onze regio tussen de 3.000 en de 3.600 kinderen per jaar. In de gemeente Kampen zijn in 2018 235 meldingen gedaan van huiselijk geweld.

Wethouder Van der Sluis: “Als gemeente willen we de veiligheid van onze inwoners te borgen. Als mensen iets in hun omgeving zien is het belangrijk om door te vragen, verder te kijken en in gesprek te gaan. Je kunt iets doen, ook als je twijfelt. Kijk naar de signalen waar je op kunt letten, praat erover en vraag om hulp. In alle gevallen kunnen mensen via 0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Iedereen kan het verschil maken. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk in actie te komen als je geweld vermoedt”.

Nederland waarschijnlijk koploper

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land. Een overzicht staat op www.orangetheworld.nl/map

Duurzame Ontwikkelingsdoel

De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Doel 5 gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is bewustwording onder burgers over de aard en omvang van het probleem.

De Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is een internationale club van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld. Soroptimistclub Isalania steunt o.a. projecten om vrouwen te helpen die met geweld te maken hebben.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment