onder

KAMPEN - Gemeente Kampen en W en L Opleidingen gaan samenwerken op het gebied van inburgering en taallessen. Het huidige inburgeringsstelsel gaat op de schop gaat; het is te ingewikkeld en weinig effectief. Nu valt dat nog onder de rijksoverheid, vanaf 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor inwoners die moeten inburgeren. W en L Opleidingen, gevestigd aan het Meeuwenplein, heeft al jarenlang ervaring met het geven van inburgeringscursussen.

Het rijk ondersteunt gemeenten en bedrijven bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma. Doel is om de lessen en ervaringen uit de praktijk mee te nemen bij de ontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. Mariska Weijmer, eigenaar van W en L, heeft een plan voor een pilot geschreven voor dit pilotprogramma. Haar plan is goedgekeurd door het ministerie en de gemeente ontvangt hiervoor € 175.000. Dit project wordt dus niet getroffen door de bezuinigingen waarmee de gemeente Kampen momenteel te maken heeft.

Wethouder Van der Sluis: “Als gemeente krijgen we straks de regie over verschillende taken, denk aan doen van een brede intake, het financieel ontzorgen en het inkopen van inburgeringstrajecten. Op al deze taken moeten wij ons goed voorbereiden, zodat de inburgeraar snel en volwaardig kan meedraaien in de Kamper samenleving en echt een goede kans maakt op een reguliere baan. Deze pilot biedt ons een uitgelezen mogelijkheid om te onderzoeken wat er precies aan taalscholing nodig is in de toekomst, om dit doel te halen".  

Hoger niveau

De verplichte inburgering voor mensen die in Nederland komen wonen leidt op tot taalniveau A2, maar als mensen op zoek gaan naar werk blijkt dit niveau meestal te laag. Daarom is vanaf 2021 niveau B1 verplicht, wat overeenkomt met ongeveer MBO-3. Het is belangrijk dat mensen volwaardig kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Dan is beheersing van de Nederlandse taal een eerste vereiste, want taal is toch vaak de sleutel tot succes. De ervaring die Wen L de afgelopen jaren heeft opgedaan, komt nu goed van pas. Grote aanpassingen zijn dan ook niet nodig want W en L Opleidingen staat bekend om haar maatwerk. Mariska Weijmer: “Maar om ons goed voor te bereiden op de situatie na 2021 is het wel belangrijk dat we vanaf nu alvast mogen ‘proefdraaien’. We streven altijd naar verbetering. Waar wij zelf ook wel benieuwd naar zijn is of we de statushouder binnen de gestelde tijd op weg kunnen helpen naar het gewenste B1-niveau. Het is in ieder geval een mooie uitdaging en dat zet ons ook weer op scherp”.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment