vuurkorf

KAMPEN - Tijdens de jaarwisseling mag u niet zonder melding een vuurton of vuurkorf op de openbare weg plaatsen. Wilt u tijdens de jaarwisseling gebruik maken van een vuurton of vuurkorf? Dan moet u dit voor 19 december melden. U ontvangt dan via de e-mail een ontvangstbevestiging. Ontvangt u daarna binnen vijf werkdagen geen verdere reactie van ons, dan is uw melding goedgekeurd.

Heeft u geen toestemming voor een vuurton of vuurkorf? U kunt dan een dwangsom opgelegd krijgen. De ontvangstbevestiging moet u tijdens de jaarwisseling kunnen tonen. Illegale vuren worden weggehaald en de kosten verhalen we op de veroorzaker. Hieronder staan de regels voor de melder en de regels voor het plaatsen van een vuurton of vuurkorf.

Melden vuurton of vuurkorf

Regels voor de melder

 • De bij de vuurton of vuurkorf aanwezige hoeveelheid hout is beperkt tot een hoeveelheid die redelijkerwijs kan worden opgestookt binnen de uren dat het stoken is toegestaan.
 • De melder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de omgeving, zoals bestrating.
 • De melder moet zich aan alle onderstaande voorwaarden houden voor het plaatsen van een vuurton of vuurkorf.

Voorwaarden voor het plaatsen van een vuurton of vuurkorf

 • De melder van een vuurton of vuurkorf plaatst deze uitsluitend bij zijn eigen woning.
 • Bij plaatsing van een vuurton of vuurkorf op een verharde ondergrond moet deze op extra tegels of trottoirbanden of vergelijkbaar materiaal worden geplaatst. Dit ter bescherming van de ondergrond.
 • De minimale afstand van de vuurton of vuurkorf tot een gebouw of tijdelijk bouwwerk bedraagt 5 meter.
 • De vuurton of vuurkorf wordt niet geplaatst op openbaar groen.
 • Voor het stoken mag uitsluitend schoon hout of snoeiafval worden gebruikt.
 • De vuurton of vuurkorf mag niet brandend onbeheerd worden achtergelaten.
 • De vuurton of vuurkorf wordt zo geplaatst dat de doorgang van het verkeer niet wordt gehinderd.
 • De vlammen zijn niet hoger dan 50 centimeter gemeten van de bovenrand van de vuurton of vuurkorf.
 • Er is een brandblusser, tenminste 10 liter bluswater of zand aanwezig.
 • De ontvangstbevestiging van de melding moet tijdens het gebruik van de vuurton of vuurkorf kunnen worden getoond. 
 • Het is niet toegestaan om bij een vuurton of vuurkorf een tent of partytent te plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om bij een vuurton of vuurkorf een muziekinstallatie te plaatsen.
 • De vuurton of vuurkorf moet voor 1 januari 08.00 uur zijn opgeruimd.

Locaties containers oudejaarsdag

Dit jaar plaatsen we op drie locaties containers. De gemeente verstrekt hiervoor schoon hout. Alleen het aangeleverde hout door de gemeente mag gebruikt worden.

 • Kampen: Noordweg ter hoogte van de Noorderkerk.
 • IJsselmuiden: Oosterholtseweg ter hoogte van de sporthal de Oosterholthoeve.
 • Wilsum: Quarles van Uffordweg

Dwangsom

Het verbranden van ander afval of het verbranden op een andere plaats is niet toegestaan en wordt bestraft. Heeft u geen melding gedaan om een vuurton of vuurkorf te plaatsen? Dan kunt u een dwangsom van € 1.000 opgelegd krijgen. Dit geldt ook als u de regels voor het verbranden van afval of melkbusschieten overtreedt. Blijft u de regels overtreden? Dan wordt het bedrag geïncasseerd. Eventuele schade aan straatmeubilair wordt ook verhaald bij de veroorzaker.

Melkbusschieten

Melkbusschieten mag van 31 december 2019 vanaf 10.00 uur tot en met 1 januari 2020 tot 2.00 uur op de hiervoor aangewezen locaties. Het is niet toegestaan om op andere plekken met carbid te schieten. Hieronder de lijst met definitieve locaties. 

Kampen

 • Beyerinckstraat (stenen voetbalveld)
 • Beyerinckstraat ter hoogte van 65
 • Bereklauw (op de parkeerplaats bij huisnummer 52)
 • Blauwe Engel (braakliggend terrein)
 • Bolwerk/3e Ebbingestraat
 • Brunel (ter hoogte van Wederiklaan 50)
 • Cellesbroeksweg (ter hoogte van TOG)
 • Colijn de Nolestraat
 • Constructieweg
 • Dos/VV Kampen (gedeelte parkeerterrein)
 • Dos-kantine (gedeelte parkeerterrein)
 • Dr. Kolfflaan (ter hoogte van de ijsbaan, schietrichting Beneluxweg)
 • Het Onderdijks (weiland ten zuidwesten van en grenzend aan de Venedijk Noord)
 • hoek Kastanjelaan/Bovensingel
 • hoek Silene/Waterkers
 • hoek Silene/Winde
 • hoek Sint Nicolaashof/Nijverheidsstraat
 • Broedersingel
 • Jan Ligthartstraat 1 (parkeerterrein grenzend aan het sportveld)
 • KHC (parkeerplaats)
 • Kievitstraat
 • Korteweg 4 (parkeerplaats van ’t Ukien)
 • kruising Esdoornhof/Kastanjelaan
 • kruising Louise de Colignysingel/Julianastraat
 • Noordweg (kruising met Hendrik Berkstraat)
 • Noordweg (kruising met Beltweg)
 • Noordweg (kruising met Eenvoudstraat)
 • Ommelandsingel (braakliggend terrein)
 • Oratoriumplein
 • parkeerplaats sporthal Cellesbroek
 • Reigerweg (vanaf Kievitstraat langs het gedeelte achter de Praxis tot aan de bocht)
 • Rolklaver (speeltuin ter hoogte van de Paardebloem)
 • Rolklaver (vanaf huisnummer 213 richting Silene)
 • Sint Nicolaasdijk (De Bok)
 • Wortmanstraat (ter hoogte van de Visseringstraat)
 • Zambonistraat (braakliggend terrein)

IJsselmuiden

 • Dorpsweg (locatie oude basisschool De Schakel)
 • Erfgenamenstraat (voorzijde ‘t Lokaal)
 • evenemententerrein Stichting oud en nieuw in IJsselmuiden
 • voetpad Garnaal / Zeegravensingel
 • Goudplevier (gedeelte rotonde)
 • Graspieper (ter hoogte van huisnummer 55)
 • Graspieper (voor huisnummer 114)
 • grasveld Karthuizerlaan ter hoogte van huisnummer 12
 • hoek Rietgors (richting Goudplevier)
 • industrieterrein ter hoogte van Spoordwarsstraat 6
 • Jaagpad ter hoogte van huisnummer 37
 • kruising Van Diggelenweg/Magnoliastraat
 • Markeresplein
 • parkeerterrein Oosterholthoeve
 • stenen veldje Erfgenamenstraat
 • Tasveld/Veldoven (voor woning huisnummer 10)
 • Zeegraven (skatebaan)
 • Zeegravensingel (op de brug tussen Kreeft en Koraal)

Vuurwerk afsteken

Legaal vuurwerk is toegestaan van 31 december 2019 vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari 2020 tot 2.00 uur. Onder legaal of consumentenvuurwerk verstaan we het vuurwerk dat in Nederland in de drie dagen voor oud en nieuw verkocht wordt.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment